florida

Pianistė Rasa Vitkauskaitė atlieka programą.
Lietuvos Dukterų draugijos vakarienė – koncertas

Mečys Šilkaitis

Su pavasariu sulaukėme ir tradicinio Lietuvos Dukterų draugijos LDD) renginio. LDD narės, nors ir praretėjusiomis gretomis, vis dėlto pajėgia paruošti puikų pabendravimą ir surenka nemažai aukų našlaičių globos namams Lietuvoje. Anksčiau, vieno sekmadienio popietę, buvo parodytas trumpas Gerio Peniko sukurtas filmas iš LDD pirmininkės Gražinos Viktorienės apsilankymo vienuose globos namuose. Buvo parodyti auklėtinių kambariai, pamokų klasės, žaidimai. Galima buvo stebėti mažų auklėtinių prisirišimą prie mokytojų, jų draugystę tarpusavyje bei nuoširdžią asmeninę padėką juos lankantiems svečiams.

Pradžioje susirinkusius, sėdinčius prie gražiai papuoštų stalų, pasveikino LDD pirmininkė Gražina Viktorienė, pasidžiaugdama gausiu žmonių dalyvavimu. Ji padėkojo už aukas ir pagalbą ruošiant šį renginį. Paminėjo naują projektą – atvežti kelių metukų mergaitę, kuriai reikalingos kelios rimtos operacijos. Mergytė nuo pat gimimo turi vieną kojytę gerokai trumpesnę už kitą. Ji negali normaliai vaikščioti, bėgoti ir labai pergyvena dėl to. Po to programą tęsė Alvita Kerbelienė.

Alvita supažindino su jauna, 21 metų amžiaus pianiste Rasa Vitkauskaite, kuri, gavusi stipendiją, jau antri metai tobulinasi The Boston Conservatory mokykloje, pasaulinio garso profesoriaus Michael Lewin klasėje. Ji su trumpa pertrauka atliko gana ilgus penkis kūrinius. Pirmoje dalyje grojo: 3 preliudus M. K. Čiurlionio; S. Rachmaninov preliudą/muzikinį momentą ir R. Schumann – Fantazijas iš ciklo ,,Kreisleriana”. Pertraukos metu mažoji Gedilė Girgždytė, padedant mamytei, padeklamavo vieną eilėraštį. Antroje dalyje Rasa grojo Balio Dvarionio Noktiurną, Humoreską ir Impromptu, o pabaigai įspūdingą, visus ant kojų sukėlusį, Liszt Tarantella. Visi buvo apstulbinti ir stebėjosi Rasos talentu, entuziazmu, pasiruošimu, nepaprasta grojimo technika. Negalima buvo atsistebėti tos jaunos merginos energija, susikaupimu ir pasirengimu. Prieš akis matei ne jauną, trapią, grakščią merginą, bet profesionalią, aukšto lygio atlikėją – virtuozę. Pasaulyje yra nedaug tokio lygio talentų ir vienas iš jų, be jokios abejonės, yra Rasa Vitkauskaitė.

Rasa Vitkauskaitė gimė Alytuje. Kaip ji pati prisipažįsta, jau būdama trejų metukų, su vienu pirštuku pradėjo skambinti (jos motina buvo muzikos mokytoja), o jau nuo penkerių pradėjo mokytis Alytaus muzikos mokykloje. Vėliau mokslus tęsė Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Vilniuje, Jūratės Korsakaitės fortepijono klasėje. 2004 metais, gavusi stipendiją studijavo UWCA kolegijoje, Italijoje. Baigusi ją pianistė gavo prestižinį ir visame pasaulyje pripažįstamą Tarptautinio Bakalaureato diplomą. Rasa yra laimėjusi 8 tarptautinius ir 6 respublikinius pianistų konkursus, yra sugrojusi daugiau kaip 20 koncertų įvairių Europos kraštų scenose. Dalyvavo festivalyje ,,XXI amžiaus karta” Maskvoje, grojo Kremliuje. 2004 metais dalyvavo Tarptautiniame festivalyje Prancūzijoje, tobulinosi pas prof. Mūzą Rubeckytę. Koncertavo su Kaliningrado, Kauno ir Latvijos filharmonijos orkestrais. Rasa daug koncertuoja kartu su The Boston Conservatory studijuojančiu čelistu iš Argentinos Sebastian Plano. 2007 metais ji laimėjo projektų už taiką konkursą. Už gautą stipendiją kartu su Plano koncertavo keturiuose didžiausiuose miestuose Izraelyje, Italijoje ir Amerikoje. Taip pat 2007 metais ji laimėjo Chamber Music Honors konkursą Bostone. Rasos Vitkauskaitės atliekama programa yra gana plati – nuo baroko iki XX amžiaus muzikos. Italijos UWCA muzikos kolegijos kompozitorius ir dirigentas Stefano Sacher apie ją atsiliepia tokiais žodžiais: ,,ji yra aukštos klasės jauna atlikėja, nuostabiai pasirengusi, labai rimta, talentinga ir brandi muzikantė.”

Šiuo metu Rasa yra labai užsiėmusi ir retai beapsilanko Lietuvoje. Ji yra prasitarusi, kad ,,norėtų gyventi ir tęsti karjerą Lietuvoje.” Jos pirmoji svajonė yra pasiekti tai, ką pasiekė Mūza Rubeckytė. Mes linkime Rasai ištvermės, pasisekimo ir tikime, kad vieną dieną jos vardas pasirodys pasaulio muzikos leidiniuose.

Po koncerto buvo LDD valdybos narių ir pagalbininkių pagaminti pietūs su dideliu buteliu vyno kiekvienam stalui. Rengėjos pačios puošė salę, išvežiojo maistą ir rinko indus. Prieš valgį susikaupimo maldą perskaitė kun. dr. Matas Čyvas. Vakarienė baigta dovanų gausia loterija, kurią vedė Alvita Kerbelienė su padėjėjomis. Pabaigoje Gražina Viktorienė dar kartą padėkojo visiems ir visoms už dovanas, aukas ir dalyvavimą šiame renginyje. O Rasai Vitkauskaitei palinkėjo gražios ateities ir pasisekimo.

florida