SSS, PPP ir kitos raidės Valstybės abėcėlėje

Paulius Saudargas

Įsijungiu „teliką”. Pagal šiandieninę madą, toliau pasipiltų kritika negatyviai piguvai, šokančiai pagal postsovietinių runkelių paklausos dūdelę. Prasidėtų koneveikimas trijų SSS („Seksas, Smurtas ir Skandalai”, pasak kitų autorių: „Sportas, Seksas ir Skandalai”, pastarasis veikia čempionatų metu, pirmasis – visada). Taigi, sugundytas 72 cm įstrižainės iliuminatoriaus, išvystu..: ,,Gamta gamta, kam tu mus sugundei / Atsimerkt vienintelei sekundei / Ir išvyst pro miglą palaimingą / Debesį, vaiduoklį ar flamingą” (G. Patackas). Jeigu atsitiktų taip, kad įsijungęs ,,teliką” pataikyčiau ne į „Animal Planet”, o į kažkurį komercinį lietuvišką kanalą – išvysčiau ne rožinį flamingą, o tikriausiai kokį nors politinį vaiduoklį, pvz.: amžinąjį ir nušalintąjį (amžinai nušalintąjį) prezidentą. Jis tikriausiai dalintųsi padebesingomis vizijomis, kaip viskas būtų rožiniai, jeigu būtų, ir kaip viskas yra juoda, ir net ruda (suvirškinto atspalvio) – ten kur jų nėra. „Kaip raidė S išpūsdamas krūtinę / Jis šaukia, atsistojęs ant žvaigždės” (H. Radauskas). ,,Tėvė” žiūrovai, tvarkingai suštabeliuoti ant fotelių gretimose blokinėse celėse, plotų katučių laukdami mesijo sugrįžimo, nepastebėdami: „valdžios tvartas mėšlu smirda – kol pats lauke esi”. Dabar tokia mada.

Kadangi neaišku, kuriai S priskirti minėtą informaciją, toliau pakalbėsiu apie madas. ,,Haute Couture” gerbėjus turiu nuvilti – ne apie tas, kur rodo per ,,Fashion TV”. Kažin ar deklaruojamosios T: Tvarka ir Teisingumas mūsų Tvarte nesitrumpintų į taip madingą šiandien žodį „teisėtvarka”? Tiesa, pastarąją madinga painioti su teisėsauga, o šioji kvepia šiandien labai nemadingu Valstybės saugumo departamentu (VSD). Kalbėdami apie VSD vėl atsidurtume trijų SSS zonoje, kur neišvengiamai turėtume pasiguosti, kad Gruzija deportavo net keturis rusiškus James Bond, o Lietuva tik vieną. Tiesa, vėliau paskubomis sulaikė dar vieną iš Baltarusijos. Visą tai suregztume į sąmokslo teoriją apie nematomą Rusijos ranką, vertą brendžio ir kavos. Šiandien politikai labai mėgsta po žydruosius ekranus jodinėti kokią nors egzotišką, bet nelabai aiškią problemą pasikinkę. Garsiai rėkti, plėštis nuo krūtinės marškinius, reikalauti taisingumo, ar linčo teismo – madinga, bet nenaudinga Lietuvai.

Kodėl taip svarbu ištrūkti iš trijų SSS užburto rato? Šiandien jau nebemadingas Vydūnas mokė, kad negalima Tautoje negatyvą mažinti, koneveikiant ir barant, mokant ir gąsdinant. Kaip negalima ir prasikaltusį šuniuką murkdyti snukučiu jo paties balutėje. Nesupras. „Ak ta žemė! Ji nemėgsta pasakų / pasakiškoj savo kasdienybėj”, – J. Marcinkevičius.

Tiesa – Tautos su apsi...usiu šuniuku irgi lyginti negalima. Kodėl? Todėl, kad buvo kadaise madingos trys PPP raidės. Kaip šiandien viešąją Tautos sąmonę valdo trys SSS, taip prieš kelis dešimtmečius okupantų gniaužtais alinamą Tautos savimonę palaikė Politkaliniai, Poetai ir kiti Patriotai. Lyg tie gigantiški vėžliai – žemės gaublį kartografijos šedevruose. Niekas jų neprašė ir algos vokeliuose nemokėjo, tačiau atlantiškais pečiais jie nešė daugiatonę atsakomybę, kol Sąjūdžio krebždesy išgirdo: „Aš čia – gyva, po kojų tarė žemė...” (B. Brazdžionis). Vėliau krebždesys peraugo į gausmą, gerklės gniužule įstrigusi poezija išsiveržė dainomis ir galų gale „sovietai” susidomėjo: „Kam skambina varpai?” (E. Hemingvėjus). Tada visi atsivertėme ekonomikos vadovėlius ir virtualųjį patriotizmą įgrūdome į stalčių. „Kvatojo Abeliai ir Kainai / Jiems buvo baisiai nuostabu / Pradėjus kilti kūnų kainai / Pradėjus dvasiai krist žaibu” (H. Radauskas).

Iš kur tiek potencijos buvę tose trijose PPP? Uždraustas vaisius – saldesnis. Paskui tą vaisių klonavome, skiepijome, leidome vešėti nuodingais ūgliais, kol galų gale, drabstomės vaisiaus puvėsiais liberaliose SSS džiunglėse. Šiose džiunglėse, pamirštos vyriausybių kaleidoskopo šešėliuose verkia ir didžiosios M, tai: Mokytojai, Medikai ir Mokslininkai. Šios M formuluoja tris klausimus iš K raidės. Kada mokytojai, ugdantys ateities premjerus, gaus tiek, kiek yra verti? Kada sėkmingai bus įvykdyta kokia nors medicinos reforma? Kada bus sudarytos sąlygos produktyviam mokslo ir verslo bendradarbiavimui?

Tai tik trys KKK, tačiau jos yra daug svarbesnės už SSS. Taigi pamirštų raidžių savo Valstybės abėcėlėje turime pakankamai – tereikia jas išdėstyti prioritetine tvarka nepsiribojant S. Juk lietuvių kalboje raide S žodis paprastai baigiasi (tarsi atlikdamas paskutinį prasmės reveransą). Negalima S raidės dvasioje pradėti visų įvykių ir problemų sprendimo. Linkiu kiekvienam demokratėjimo pagundas išgyvenusiam Patriotui pasirinkti didžiąją raidę ir atvesti ją už rankos į visuomenės sąmonę. „Kaip gražiai už rankos vedė vasaros diena ilga” (J. Marcinkevičius).

P. S.  Prieš tai buvusios šarados tikslas – parodyti, kad Lietuvoje bręsta rimtesni poetai, nei politikai.