Pradėtas leisti tikrasis ,,Lietuvos aidas”

Mindaugas Peleckis

Pernai Didįjį šeštadienį dienos šviesą išvydo pirmasis dar sykį atnaujinto ,,Lietuvos aido” numeris. Tikrojo ,,Lietuvos aido”, nes tas, kurį leidžia prieštaringai vertinamas verslininkas Algirdas Pilvelis, pasirodo, yra nelegalus: 2005 metais UAB ,,Lietuvos aidas” paskelbus bankrotą,  buvusiems darbuotojams įsiskolinęs milijonierius  ,,Lietuvos aidą” pradėjo leisti kaip UAB ,,Trakų spaustuvė” laikraštį, nors laikraščio vardas nebuvo užregistruotas Valstybiniame patentų biure.

Ne vienas buvęs A. Pilvelio darbuotojas atlyginimą bandė atgauti per teismą, ne sykį kreipėsi pagalbos į kitus teisėtvarkos organus, Darbo inspekciją. Suįžūlėta iki tiek, kad A. Pilvelis vengė atsiskaityti, net turėdamas Teismo sprendimą, o neteisėtai leidžiamo laikraščio puslapiuose apstu pamokymų visiems, taip pat ir Lietuvos Respublikos vadovams, teisėtvarkos institucijoms bei pastovių deklaracijų, jog tik jis vienintelis teisingas, lietuviškas ir neklystantis.

Tuo tarpu naujasis ,,Lietuvos aidas”, bent jau pirmasis jo numeris, nepanašus į A. Pilvelio leidžiamą laikraštį, kuriame dažnai neapsieinama be paties savininko portretų bei per visą puslapį spausdinamų jo eilėraščių, apsiribojama ne autorinėmis (nes autorių beveik nebeliko), o iš vienos naujienų agentūros paimtomis naujienomis.

Žurnalisto Antano Ališausko redaguojamas naujasis ,,Lietuvos aidas” Kristaus Gimimo šventę pasitinka 12 puslapių spalvotu leidiniu, kuriame – pasikalbėjimas su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Regina Narušiene, straipsniai apie aistras dėl emigracijos, Šiaulių universiteto rektoriaus rinkimų intrigas, Vilniaus savitumo ir autentikos puoselėjimą, čia spausdinama pro memoria ,,Lietuvos aido” steigėjui  ir pirmajam redaktoriui, Lietuvos Respublikos prezidentui Antanui Smetonai, taip pat pasikalbėjimas su dar prieš karą laikraštį platinusiu Zigmantu Laurinaičiu, atviras laiškas premjerui Gediminui Kirkilui, kuriame džiaugiamasi jo iniciatyva skatinti žurnalistus nepamiršti aštrios plunksnos  ir kt.

Prisiminkime – pirmojo ,,Lietuvos aido” tiražas siekė 90,000 egz., nuo 1935 m. jis buvo leidžiamas dviem laidomis (rytine ir vakarine), o vėl pradėjus jį leisti 1990-aisiais, vos po poros metų dienraščio tiražas pakilo iki 103,000 egz. Tuo metu tai buvo populiariausias Lietuvos laikraštis.

,,Kurį laiką išliks unikali situacija, — Redakcijos skiltyje pažymi vyriausiasis redaktorius Antanas Ališauskas, — laikraštis tuo pačiu pavadinimu bus leidžiamas dviejų kolektyvų, iš kurių tačiau tik vienas, t. y. mes, būsime teisėti leidėjai. ‘Lietuvos aidas’ vėl stengsis pateisinti valstybės laikraščio vardą ir bus visų piliečių laikraštis”.

Įdomi detalė – naujasis ,,Lietuvos aidas” spausdinamas Lenkijos spaustuvėje. Nuo sausio 2-osios jis leidžiamas kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienį ir pirmadienį, žadama, kad apimtis padidės iki 24 puslapių. O redakcijos metrikoje – net šešios tų pačių žurnalistų, kurie buvo ,,Lietuvos aido” darbuotojais, jį atnaujinus po nepriklausomybės paskelbimo, pavardės.