joni

jonines

Jono Kuprio nuotraukos

Joninės, Joninės...

Laima Apanavičienė


Kupolėle, kas tave skynė,joni
Kupolėle švento Jono?
Kupolėle, Čikagos mergos,
Kupolėle švento Jono...

dainavo Veronika Povilionienė, ,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas ir visi, kas buvo Joninėse, kurias jau aštuntą kartą surengė Amerikos lietuvių televizija (ALTV).

O susirinko nemažas pulkas jaunų ir vyresnių, su vainikais ir be jų, mažų ir didelių. Visus atvykusius prie vartų pasitiko Joninių šeimininkė Karilė Vaitkutė ir Pupų dėdė – Antanas Čiurlionis su armonika, kiek toliau – Arvydas Brunius su daina.

Šventę atidarė ALTV vadovas Arvydas Reneckis. Pagrindinė meninės programos viešnia dainininkė Veronika Povilionienė nuo pat šventės pradžios sukūrė etnografinę nuotaiką. Sukosi ,,Suktinio” (vadovai Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai) šokėjų poros, mažieji ,,Pasakos” ir Dance Duo” šokėjėliai. Susirinkusius pasveikino tėvas Antanas Saulaitis ir JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė informacijai Marija Remienė.

Po iškilmingos dalies buvome pakviesti į salę. Ant scenos galinga aparatūra, jaudinasi mažieji programos dalyviai. Koncertą pradėjo ,,Tu ir aš” (vadovė Loreta Karsokienė) skrybeliuotos dainininkės, ,,Pasakos” (Rūta Mičiulienė) ir ,,Dance Duo” (Sandra Čelkytė-Krumhorn) šokėjos.

joniĮ sceną lipa ,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas. Padainavęs keletą dainų kviečia Veroniką. Ir uždainuojame Joninių dainas (kad galėtume kartu dainuoti V. Povilionienė paruošė Joninių dainų dainynėlį).

Darosi karšta, visi eina į lauką atsigaivinti. Kas Pupų dėdės klausosi, kas žaidimus žaidžia (atrakcionų – net akys raibsta), kas arkliukais jodinėja, kas ledais ar gėrimais gaivinasi, o praalkę ilgoje eilutėje kantriai laukia.

Ir vėl klausomės Artūro Blažuko, Povilo Strolios, A. Bruniaus.

Salėje būti pabodo – pievoje su V. Povilioniene žaidimus žaidžiame, lietuvių liaudies dainas dainuojame. Vaikai, apspitę Veroniką, ,,padeda” jai. Pasirodo, kad jiems ne tik kompiuteriai svarbu, dainuoti ir šokti jie taip pat nori!

O čia jau jaunieji ,,Grandies” (Violeta Fabionovich) šokėjai ratą suka. Atrodo visai nepavargę, visus savo šokiu uždega, o gi kiek dabar repetuoja, kiek prakaito lieja – XIII Lietuvių tautinių šokių šventė ne už kalnų. Šaunuoliai, nepatingėjo, atvyko, visus pralinksmino, nuotaiką visiems pakėlė! Už tai katučių nuo žiūrovų susilaukė.joni

Programa nesibaigia. Jau ,,Suktinis” vėl ratą suka, Algimantas Barniškis, Arūnas Augustaitis dainuoja, Rimas Pumputis akordeoną virkdo.

O ką merginos veikė? Ogi vainikėlius pynė ir vainikėlių mėtymo varžybose dalyvavo.

Neapsieita be loterijos. Prizai tikrai puikūs – siuntinį į Lietuvą nemokamai gali išsiųsti (prizą įsteigė ,,Atlantic Express Corp.”); už vaiko mokslą lituanistinėje mokykloje apmokėti (Lietuvių Fondas tam skyrė 350 dol. vertės prizą); nemokamą advokato atstovavimą eismo taisyklių pažeidimų byloje gauti (šį 200 dol. vertės prizą įsteigė advokatas Danas Lapkus); suvenyrinę kolekcinę lietuviškos degtinės istorijos knygą pavartyti (Baltic Food Distributing) ar nemokamai papietauti (50 dol. vertės ,,Two Rivers” dovanų kortelė).

Kad ir nulijo lietutis, nuotaikos nepagadino. Niekas net nepastebėjo, kaip saulelė vakarop krypti pradėjo. Bet argi skirstysies namo?! Visi renkasi prie laužo. Veronika vėl dainą užveda, dainininkai, šokėjai, muzikantai ir visi Joninių dalyviai jai pritaria. Smagu. Liejasi lietuviška daina, atrodo visa Lietuva Čikagoje susirinko.

Visas dainas, šokius, muzikines melodijas į vieną vainiką supynė programos vedėjai Aušra Jasaitė ir Hansas (Ramūnas Paulauskas). Visą dieną pynė, daug dirbo, tad gražus vainikas buvo!

Oi ta ta, Kupole graži,
Vai kur buvai?
Ogi Čikagoje buvau, kur daug lietuvių susirinko, kartu dainavau, atlikėjams plojau, organizatoriams Karilei Vaitkutei ir Arvydui Reneckiui, jų padėjėjams bei visiems šventės dalyviams dėkojau. Tikros Joninės, su jau seniai pamirštomis (o daugeliui net nežinomomis) Joninių dainomis, žaidimais ir šokiais.

joni 

joni

joni

joni