<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> <meta name="Author" content="Draugas" /> <meta name="Description" content="Draugas, Pagrindinis Puslapis" /> <meta name="KeyWords" content="Draugas, Lithuanian, Lithuania, Lithuanian-American" /> <meta name="Title" content="Pradinis Puslapis" /> <title>DRAUGAS - Archyvas</title> <style type="text/css"> body { margin:0 auto; text-align:center; width:790px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #808080; } a:link {color:#fff; text-decoration:underline; } a:visited { color:#000; text-decoration:underline; } a:hover { color:#e3372e; text-decoration:none; } img { border-width:0; } p { margin-top:5px; margin-bottom:10px; } ul { margin-top:5px; margin-bottom:5px; margin-left:8px; padding-left:8px; font-size:10px; font-weight:normal; } h1 { font-size:12px; text-align:center; } div#header {width:790px; height:150px; padding-top:15px; padding-bottom:10px; text-align:center; } div#container { width:790; float:left; border-top:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#c0c0c0; background-image:url(column2.jpg); background-repeat: repeat-y; } div#sidebar { width:143px; float:left; text-align:left; background-color:#a0a0a0; border-left:1px solid #ececec; border-right:1px solid #ececec; } div#col1 { width:644px; float:left; text-align:left; border-right:1px solid #ececec; } div#footer { width:788px; background-color:#c0c0c0; float:left; font-size:10px; border-right:1px solid #ececec; border-left:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; } .margin { margin-left:10px; margin-right:10px; padding-top:10px; } .column { margin-left:5px; margin-right:5px; padding-top:10px; } .font12 { font-size:12px; } .center { text-align:center; margin-top:3px; margin-bottom:5px; } </style> </head> <body> <div id="header"> <a href="http://www.draugas.org"><img src="logo1.jpg" alt="" /></a></div> <div id="container"> <div id="sidebar"> <div class="column"> <p class="center"><a href="http://www.draugas.org/index.html"><b>PIRMAS PUSLAPIS</b></a></p> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="kas.html">Kas? Kur? Kada?</a></li> <li><a href="kalendorius.html">Kalendorius</a></li> <li><a href="mirties.html">Mirties prane&scaron;imai</a> </li> <li><a href="knygynelis.html">Knygynlis</a></li> </ul> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="nuomones.html">Nuomons</a></li> <li><a href="nuorodos.html">Nuorodos</a></li> <li><a href="prenumerata.html">Prenumerata</a></li> </ul> <hr /> </div> </div> <div style="font-weight: bold;" id="col1"><big> </big> <div class="margin"><big> </big> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;"></span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 30, Nr. 169.</span></span><br /> <a href="dziuginancios.html"><span style="font-weight: normal;">Romualdas Kriau iknas. ,,D~iuginan ios naujienos tvams ir aukltojams".</span></a><br /> <a href="moksleiviu.html"><span style="font-weight: normal;">Aurelija Tamo&scaron;iknait. ,,Lietuvis moksleivis pasirodymas Washington, DC /vertintas ~vaig~de".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 29, Nr. 168.</span></span><br /> <a href="direktoriu.html"><span style="font-weight: normal;">Marijia Remien. ,,Draugo fondo direktoris posdis".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 28, Nr. 167.<br /> </span><a href="gastro.html">Dalius Kedainis. ,,Gastroezofaginis refliuksas (rmuo)".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 23, Nr. 164.<br /> </span><a href="une.html">Dalia Cidzikait. ,,A. Budryt: Tema suvirpjo manyje".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 21, Nr. 162.<br /> </span><a href="vyciuseimas.html">Faustas Strolia. ,,&Scaron;ismetinis visuotinis Lietuvos Vy is Seimas".</a><br /> <a href="sviesa.html">Aleksas Vitkus. ,,Dievas tar: ,,Tebkna &scaron;viesa!"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 18, Nr. 161.<br /> </span><a href="iprociai.html">Dalia Cidzikait. ,,Apie skaitytojs /pro ius".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="tvoros.html">Vitalija Dun ien. ,,Geros tvoros sukuria gerus kaimyni&scaron;kus santykius".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 17, Nr. 160.<br /> </span><a href="konstitucija.html">Regina Naru&scaron;ien. ,,Ar reikia keisti Lietuvos Konstitucij?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 16, Nr. 159.<br /> </span><a href="lopsi.html">Laima Apanavi ien. ,,Reikia gr/~ti / savo lop&scaron;/".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 14, Nr. 157.</span></span><br /> <a href="dievui.htm;"><span style="font-weight: normal;">Regina Ju&scaron;kait-&Scaron;vobien. ,,Su &scaron;kkiu Dievui ir tvynei".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 11, Nr. 156.<br /> </span><a href="silingas.html">Laima Apanavi ien. ,,Parodoje apie gulag &mdash; Stasys &Scaron;ilingas". </a><br /> <a href="nagai.html">Vitalija Dun ien. ,,Ar tikrai viss ~monis nagai lenkti / save?"</a><br /> <a href="pasaulis.html">Romualdas Kriau iknas. ,,Pasaulis nepasiilgo mkss, nei mes jo".</a><span style="font-weight: bold;"> <br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 08 09, Nr. 154.<br /> </span><a href="sliupas.html">Vytautas J. &Scaron;likpas, P.E. ,,Nejaugi lietuviai nekovojo u~ savo turt?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 07 27, Nr. 145.<br /> </span><a href="sujaukti.html">,,J. Kairys: Norisi sujaukti or danguje".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 07 18, Nr. 138.<br /> </span><a href="darius.html">Petras Petrutis. ,,Apmstymai prie Dariaus ir Girno paminklo".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="siela.html">Laima Apanavi ien. ,,Siela dar trok&scaron;ta gyventi".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 07 17, Nr. 137.<br /> </span><a href="neapykantos.html">Aleksas Vitkus. ,,Neapykantos nusikaltimai".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 07 07, Nr. 131.<br /> </span><a href="smitas.html">Danguol Kviklyt. ,,25-erius metus vasario 16-osios gimnazijai vadovaujantis A. &Scaron;mitas viltingai ~velgia / ateit/".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="ellicott5.html">Juozas Gaila. ,,Apmstymai i&scaron; Ellicott miestelio".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="butkus.html">Dalia Cidzikait. ,,I&scaron;sive~u ne/kainojam patirt/".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 07 03, Nr. 128.<br /> </span><a href="pelnas.html">Dalia Cidzikait. ,,Lietuvis fondo pelno skristymo komisijos prane&scaron;imas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="slapimas.html">Dalius Kedainis. ,,&Scaron;lapimo nelaikymas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 06 30, Nr. 127.<br /> </span><a href="liutai.html">Dalia Cidzikait. ,,Lietuvi&scaron;ko teatro liktai amerikieti&scaron;koje spaudoje".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="kasuzdarineja.html">Vitalija Dun ien. ,,Kas u~darinja tautines ba~ny ias?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 06 26, Nr. 123.<br /> </span><a href="gruzija.html">Ses. Ona Mikailait. ,,}vilgsnis / Gruzij".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="kruties.html">Dalius Kedainis. ,,Krkties v~ys ir jo prevencija".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 06 19, Nr. 118.<br /> </span><a href="komunizmas.html">Dalia Cidzikait. ,,Komunizmo aukos nra u~mir&scaron;tos".</a><br /> <a href="apieliberalus.html">Andrius Navickas. ,,Apie liberalus, &scaron;vietimo reform ir trmims sukakt/".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="summa.html">Aurelija Tamo&scaron;iknait. ,,Summa cum laude diplomas &mdash; lietuvei".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;"></span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 06 13, Nr. 112.<br /> </span><a href="dziaugsma.html">Laima Apanavi ien. ,,Patyriau ie&scaron;kojimo d~iaugsm".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 06 05, Nr. 108.<br /> </span><a href="artritas.html">Dalius Kedainis. ,,Osteoartritas ir judjimo sveikata".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="kritika.html">Andrius Navickas. ,,Kritika turi /kvpti, o ne gniu~dyti".</a><br /> <a href="pagaligna.html">Ieva &Scaron;adzevi ien. ,,Simbolin pasaulio pajauta Vytauto Igno kkryboje".</a><br /> <a href="profiliuoti.html">Aleksas Vitkus. ,,Ar dera profiliuoti?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 30, Nr. 104.</span></span><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;"></span><a href="skandalai.html">Andrius Navickas. ,,Lietuvoje skandalai tsiasi".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 26, Nr. 103.<br /> </span><a href="laikassugrizti.html">Dalia Cidzikait. ,,Laikas sugr/~ti po tvyns stogu".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="klystkeliai.html">Valdas Samonis. ,,Klystkeliais / Europos patvor/ &mdash; ar taip baigsime antrj/ laisvs 20-met/?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 22, Nr. 99.<br /> </span><a href="zingsnis.html">Andrius Navickas. ,,}ingsnis / priek/ &mdash; du atgal?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="sienlige.html">Dalius Kedainis. ,,&Scaron;ienlig (sezonin alergija ir alergin sloga)".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 19, Nr. 98.<br /> </span><a href="savamuzika.html">Dalia Cidzikait. ,,Kiekvienam laikui sava muzika".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="brolisku.html">Vladas Krivickas. ,,Kaip broli&scaron;ks respubliks pilie iai Europ atsuktuvais &scaron;turmavo".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="pora.html">Aldona &Scaron;mulk&scaron;tien. ,,Pora u~ poros / Kaun".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 16, Nr. 95.<br /> </span><a href="auksoviduri.html">Aurelija Tamo&scaron;iknait. ,,Ar surasime aukso vidur/?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 15, Nr. 94.<br /> </span><a href="strateginio.html">Andrius Navickas. ,,Lietuv kamuoja strateginio mstymo trkkumas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="dieviskoji.html">Aldona }emaityt. ,,Dievi&scaron;koji byla ir ~mogi&scaron;koji byla".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 09, Nr. 90.<br /> </span><a href="kalantosidejos.html">Dalia Cidzikait. ,,E. Luko&scaron;evi ius:&nbsp;R. Kalantos idjos mus jungia".</a><br /> <a href="brazis2.html">Loreta Venclauskas. ,,Algird Braz/ i&scaron;lydjus".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="estai.html">Algimantas Zolubas. ,,Estai - teisks".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 08, Nr. 89.<br /> </span><a href="apsnude.html">Andrius Navickas. ,,Apsnkd Lietuvos politikai".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="evangelikai.html">Ema }iobrien. ,,Lietuvos evangeliks liuterons ba~ny ia i&scaron;eivijoje jungiasi prie Lietuvos evangeliks liuterons ba~ny ios.<span style="font-weight: bold;"><br /> </span></a></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 05, Nr. 88.<br /> </span><a href="salyciai.html">Dalia Cidzikait. ,,Sly iai su netolima praeitimi".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="ellicott3.html">Juozas Gaila. ,,Apmstymai i&scaron; Ellicott miestelio".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 02, Nr. 85.<br /> </span><a href="misevicius.html">Dalia Cidzikait. ,,Naujas Lietuvis fondo narys - Laurynas Misevi ius".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 05 01, Nr. 84.<br /> </span><a href="benetiketumu.html">Andrius Navickas. ,,Paskutin baland~io savait - be didesnis netiktums".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 28, Nr. 83.<br /> </span><a href="jelcinas.html">Dalia Cidzikait. ,,Lietuvi&scaron;kas Jelcino dmuo".</a><br /> <a href="expo67.html">,,Expo67": lietuviai i&scaron;liko lietuviais ir ten".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="doviliene.html">,,J. Dovilien: tikslas i&scaron;liko tas pats".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="sodeika.html">,,Ka~koks variklis mane varo i&scaron;lieti gyvenime susikrovus/ krkv/".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 24, Nr. 79.<br /> </span><a href="nugara2.html">Dalius Kedainis. ,,Kaip gydyti nugaros skausm?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="siurprizai.html">Andrius Navickas. ,,Apie partinius siurprizus, rezervistus ir prezident".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 21, Nr. 78.<br /> </span><a href="mokykla2.html">,, ikagos lituanistinei mokyklai - 15. Tai daug ar ma~ai?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 14, Nr. 73.</span></span><br /> <a href="ellicott.html"><span style="font-weight: normal;">Juozas Gaila. ,,Apmstymai i&scaron; Ellicott miestelio".</span></a><br /> <a href="lituanus2.html"><span style="font-weight: normal;">Dalia Cidzikait. ,,Naujas ,,Lituanus" - nelietuvis patirtys Lietuvoje".</span></a><br /> <a href="judas.html"><span style="font-weight: normal;">Kstutis A. Trimakas. ,,Judas - Kristaus i&scaron;davikas ar i&scaron;laisvintojas?"</span></a><br /> <a href="reneckis.html"><span style="font-weight: normal;">,,Arvydas Reneckis: entuziazmas pama~u pradeda blsti".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 13, Nr. 72.</span></span><br /> <a href="mimoza.html"><span style="font-weight: normal;">Dalia Cidzikait. ,,Amerikoje baigtas sukti pirmasis lietuvi&scaron;kas vaidybinis filmas".</span></a><br /> <a href="reforma.html"><span style="font-weight: normal;">,,Imigracijos reforma - ne tik&nbsp;migrants, bet ir pilie is problema".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 12, Nr. 71.</span></span><br /> <a href="britas.html"><span style="font-weight: normal;">Vladas Kivickas. ,,Brito poelgis - tikras naujosios Europos pa~adas".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 11, Nr. 70.<br /> </span><a href="margimtadienis.html">,,Maragu io gimtadienis".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 10, Nr. 69.<br /> </span><a href="kancia.html">Andrius Navickas. ,,Kan ia be prisiklimo".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 07, Nr. 68.<br /> </span><a href="prisikele.html">Kun. Valdas Au&scaron;ra. ,,Prisiklimo pa~adas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="vieneri.html">,,Draugas.org &scaron;ven ia 1-eris mets jubiliejs".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="rourke.html">,,Apie soviets represijas - ~mogus i&scaron; &scaron;alies".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 04, Nr. 66.<br /> </span><a href="laikrastiraso.html">Dalia Cidzikait. ,,Laikra&scaron;t/ ra&scaron;o visi".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="nepakankamumas.html">Dalius Kedainis. ,,&Scaron;irdies nepakankamumas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 04 03, Nr. 65.<br /> </span><a href="sutemos.html">Andrius Navickas. ,,Paskutin kovo savait Lietuvoje: sutemos prie&scaron; au&scaron;r?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 03 31, Nr. 64.<br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><a href="danute.html">Danut Bindokien. ,,Yra ~od~is, nra ~od~io".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><a href="bugnai.html">Petras Katinas. ,,Jubiliejaus bkgnams nutilus".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="imsre.html">Algis Zaparackas. ,,Ambasadoriaus ~mona:  ia viskas kitaip nei Lietuvoje".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="danute.html"></a><span style="font-weight: bold;"></span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 03 24, Nr. 59.<br /> </span><a href="baubas.html">Vladas Krivickas. ,,(E)migracija, imigracija ir kiti baubai".</a><br /> <a href="baze.html">,,Elektronin biblioteka kurs i&scaron;eivijos duomens baz".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="batika.html">Laima Apanavi ien. ,,Menininkui svarbiausia jo vidin laisv".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 03 21, Nr. 56.<br /> </span><a href="fondokonf.html">Dalia Cidzikait. ,,LF konferencija - apie i&scaron;&scaron;kkius ir pltr".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="domsaitis.html">Ieva &Scaron;adzevi ien. ,,Dovana Lietuvai: Prano Dom&scaron;ai io kkrybos palikimas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 03 16, Nr. 53.<br /> </span><a href="kasveda.html">Algimantas Zolubas. ,,Kas veda, kas seka, kas prie&scaron;inasi, kas traukiasi i&scaron; kelio".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 03 08, Nr. 47.<br /> </span><a href="senose.html">Andrius Kubilius. ,,Senose demokratijose Lietuvos politikai atranda naujas tiesas".</a><span style="font-weight: bold;"> </span></span><br /> <a href="margutis.html"><span style="font-weight: normal;">Petras Petrutis. ,,Margu io radijo 75-is mets sukakt/ minint".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 03 07, Nr. 46. <br /> </span><a href="bruzga.html">Dalia Cidzikait. ,,Naujasis ambasadorius A. Brkzga /sitikins - darbo u~teks visiems".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="reaguos.html">Dalia Cidzikait. ,,Sunerim  ikagi&scaron;kiai reaguos / lietuvi&scaron;ks ba~ny is u~darym".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 03 06, Nr. 45. <br /> </span><a href="posmugio.html">Dalius Kedainis. ,,Gyvenimas po &scaron;irdies smkgio".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 03 03, Nr. 44. <br /> </span><a href="pukis.html">Dalia Cidzikait. ,,R. E. Pukis: / Lietuv va~iavau atviras /spkd~iams".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="kapsule.html">Vladas Krivickas. ,,Sovietme io kapsulje".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> 2007 02 28, Nr. 41.<br /> </span><a href="uzraktai.html">Dalia Cidzikait. ,,Au&scaron;ros Varts ba~ny ios duris nuo parapijie is saugo nauji u~raktai".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="improvizacijos.html">Dalia Cidzikait. ,,Improvizacijos &scaron;ventiniame vakare".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="atsilimas.html">Zenonas Prksas. ,,Globalinis mkss planetos at&scaron;ilimas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 02 27, Nr. 40.</span><br /> <a href="smugis.html">Dalius Kedainis. ,,Kaip atpa~inti &scaron;irdies smkg/".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 02 24, Nr. 39.<br /> </span><a href="bakery.html">Dalia Cidzikait. ,,Baltic Bakery: istorija be galo".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="negailestinga.html">Vladas Krivickas. ,,Negailestinga informacinio am~iaus demokratija".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 02 21, Nr. 36.<br /> </span><a href="apietrispalve.html">Violeta Rutkauskien. ,,Apie Trispalv. &Scaron;is tas... ir daugiau.</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 02 17, Nr. 34.</span></span><br /> <a href="jbanc.html"><span style="font-weight: normal;">Dalia Cidzikait. ,,Septintoji JBANC konferencija akcentavo energetin/ saugum".</span></a><br /> <a href="jbanc2.html"><span style="font-weight: normal;">Dalia Cidzikait. ,,Septintoji JBANC konferencija akcentavo energetin/ saugum II".</span></a><br /> <a href="hannibal.html"><span style="font-weight: normal;">Dalia Cidzikait. ,,Filmo ,,Hanibalas: prad~ia" asociacijos su Lietuva nei&scaron;laiko kritikos".</span></a><br /> <a href="gentinis.html"><span style="font-weight: normal;">Vladas Krivickas. ,,Gentinis refleksas".</span></a><br /> <a href="atodangos.html"><span style="font-weight: normal;">Ieva &Scaron;adzevi ien. ,,Atodangos: subtili, ekspresyvi ir novatori&scaron;ka Elvyros Katalinos Kriau iknaits grafika".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 02 14, Nr. 31.<br /> </span><a href="redtrispalve.html">,,Apie Lietuvos trispalv".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><span style="font-weight: bold;"></span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 02 13, Nr. 30.</span></span><br /> <a href="minejimas.html"><span style="font-weight: normal;">Dalia Cidzikait. ,,Vasario 16-osios minjimas: apie i&scaron;bandymus ir Lietuvos vadmen/".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><a href="diabetas.html">Dalius Kdainis. ,,Man nustat diabet (cukralig). K daryti toliau?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 02 10, Nr. 29.<br /> </span><a href="agresija.html">Vladas Krivickas. ,,Europieti&scaron;ko agresyvumo anatomija".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 07 06, Nr. 25.<br /> </span><a href="insultas.html">Dalius Kdainis. ,,Insultas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="tamkevicius.html">Arkivyskupas Tamkevi ius: ,,&Scaron;is klausimas nra susijs vien tik su tautinmis problemomis".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 02 03, Nr. 24.<br /> </span><a href="begalvos.html">Dalia Cidzikait. ,,Lyg vaikas be galvos".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="tylime.html">Vladas Krivickas. ,,Jei mes tylime, kalba kiti".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="milda.html">Gediminas Indreika. ,,Mildos teatras: nuo opere is iki vodevilis"</a><span style="font-weight: bold;"><a href="milda.html">.</a><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 01 27, Nr. 19.<br /> </span><a href="busimuoju.html">Dalia Cidzikait. ,,Au&scaron;ros Varts parapija New York - bktuoju ar bksimuoj laiku"?</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="nuosprendis.html">Dalia Cidzikait. ,,Paskelbtas nuosprendis Au&scaron;ros Varts parapijai - u~daryti".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="inteligentu.html">Vladas Krivickas. ,,Inteligents tauta".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="saulelydis.html">Al Rkta. ,,Poeto saullydis".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="kasbuvo.html">Juozas Gaila. ,,Apie tai, kas buvo, ir apie tai, k prisimename".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 01 25, Nr. 17.<br /> </span><a href="ausrosistorija.html">,,Trumpa Au&scaron;ros Varts parapijos istorija".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="ramutezukas.html">Ramute Zukas. ,,For Immediate Release".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 01 23, Nr. 15.<br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><a href="patikrinimas.html">Dalius Kdainis, M.D. ,,Kasmetinis sveikatos patikrinimas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 01 20, Nr. 14.<br /> </span><a href="sarkofagas.html">Violeta Rutkauskien. ,,Vytauto Did~iojo sarkofago beie&scaron;kant".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="maisymosi.html">Danut Bindokien. ,,Tauts mai&scaron;ymosi am~ius".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="pagyros.html">Vladas Krivickas. ,,Nepilnaverti&scaron;kumas ir i&scaron;galvotos pagyros".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="gerazinia.html">Aldona }emaityt. ,,Gera ~inia i&scaron; Floridos".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="mokytis.html">Dalia Cidzikait. ,,}monis, norin is mokytis lietuvis kalbos, nema~ja".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><span style="font-weight: bold;"></span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 01 16, Nr. 10.<br /> </span><a href="kasuba.html">Dalia Cidzikait. ,,Dr. R. Ka&scaron;uba: nuomon apie Seim pasikeit".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 01 13, Nr. 9.</span></span><br /> <a href="slenkstis.html"><span style="font-weight: normal;">Dalia Cidzikait. ,,Bksimasis Dainavos koncertas kvie ia drauge per~engti slenkst/".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 01 10, Nr. 6.<br /> </span><a href="valdzia.html">Vilius Bra~nas. ,,Daugiasdyn vald~ia".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 01 06, Nr. 4.<br /> </span><a href="veidas.html">Danut Bindokien. ,,Daugialypis moters veidas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2007 01 03, Nr. 1.</span></span><br /> <a href="prieskaledinis.html"><span style="font-weight: normal;">Laima Apanavi ien. ,,Prie&scaron;kaldinis Vilnius".</span></a><br /> <a href="cleese.html"><span style="font-weight: normal;">Aleksas Vitkus. ,,Ar prarasime dvigub pilietyb?"</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 12 29, Nr. 250.</span></span><br /> <a href="pakalniu.html"><span style="font-weight: normal;">Vytautas Volertas. ,,Pakalnis kultkra".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 12 14, Nr. 240.</span></span><br /> <a href="kates.html"><span style="font-weight: normal;">Monika Bon kut. ,,Ka is cirkas - u~sispyrusio klouno kkrinys".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 12 13, Nr. 239.<br /> </span><a href="islaptinimas.html">Algimantas Zolubas. ,,.slaptinimas - maskuot nuo ~ioplis".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="jeigureiketu.html">Danut Bindokien. ,,O jeigu mums reikts i&scaron;rinkti?"</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="abecele.html">Paulius Saudargas. ,,SSS, PPP ir kitos raids valstybs abclje".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 12 09, Nr. 237.<br /> </span><a href="medinis.html">Ri ardas &Scaron;ileika. ,,Dl Andriaus Surgailio medinio Vilniaus".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="ratas.html">Danut Bindokien. ,,Pasiklytas gelbjimosi ratas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="vadovybe.html">,,Pasikeit Lietuvis fondo vadovyb".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> 2006 11 28, Nr.</span></span> 228.<br /> <a href="kaledos.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Kaldos ar ,,sezonas"?"</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 11 22, Nr.</span></span> 220.<br /> <a href="nepaliesti.html"><span style="font-weight: normal;">Paulius Saudargas. ,,Rinkos ekonomikos nepaliesti".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 11 21, Nr.</span></span> 221.<br /> <a href="padekos.html"><span style="font-weight: normal;">Aleksas Vitkus. ,,Netrukus &scaron;vsime Padkos dien".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 11 18, Nr.</span></span> 224.<br /> <a href="palikimas.html"><span style="font-weight: normal;">Violeta Rutkauskien. ,,Lietuvos palikimas - kur jis?"</span></a><br /> <a href="junglemovie.html"><span style="font-weight: normal;">Randy Richards. ,,Prof. G. Suba ius kuria dokumentin/ film apie  ikagos lietuvius ir garssj/ Sinclair roman </span><span style="font-style: italic; font-weight: normal;">D~iungls".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 11 15, Nr.</span></span> 221.<br /> <a href="negriaukime.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Negriaukime savo rankomis".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 11 04, Nr.</span></span> 214.<br /> <a href="jankus.html"><span style="font-weight: normal;">Kstutis Keblys. ,,Jankaus romans skaitytojams".</span></a><br /> <a href="iseivijoskelias1.html"><span style="font-weight: normal;">Laima Apanavi ien. ,,I&scaron;eivijos kelias".</span></a><br /> <a href="marijonai.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Kodl reikjo slpti?"</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 11 03, Nr.</span></span> 213.<br /> <a href="truman.html"><span style="font-weight: normal;">Aleksas Vitkus. ,,Rinkimai prie&scaron; 60 mets".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 10 31, Nr.</span></span> 210.<br /> <a href="trick.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Trick or treat".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 10 28, Nr.</span></span> 209.<br /> <a href="kompromatas.html"><span style="font-weight: normal;">Vytautas Visockas. ,,Dega kompromats kalv".</span></a><br /> <a href="buksveika.html"><span style="font-weight: normal;">Dainius Kepenis. ,,Bkk sveika, Lietuva".</span></a><br /> <a href="varpas.html"><span style="font-weight: normal;">Kstutis Keblys. ,,Lietuvi&scaron;ko varpo kelion".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 10 18, Nr.</span></span> 201.<br /> <a href="karaliene.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Ar prisimente Preslausk".</span></a><br /> <a href="elkimes.html"><span style="font-weight: normal;">Aleksas Vitkus. ,,Elkims su Iranu kitaip nei su Iraku".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 10 14, Nr.</span></span> 199.<br /> <a href="saltenyte.html"><span style="font-weight: normal;">Ieva &Scaron;adzevi ien. ,,Nijols &Scaron;altenyts kasdienybs pasaka".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 10 11, Nr.</span></span> 196.<br /> <a href="halloween.html"><span style="font-weight: normal;">Monika Bon kut. ,,Molikgs, guminis numirlis ir Pumpkin Plaza metas".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 10 10, Nr.</span></span> 195.<br /> <a href="normanas.html"><span style="font-weight: normal;">Justina Stu inskait. ,,I&scaron; likdesio likno - / vienos geriausis pasaulio leidykls glb/". </span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 10&nbsp;06, Nr.</span></span> 193.<br /> <a href="iranas.html"><span style="font-weight: normal;">Aleksas Vitkus. ,,Susipa~inkime su Irano prezidentu".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 10&nbsp;05, Nr.</span></span> 192.<br /> <a href="teroristai.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Savame dar~e auginti teroristai".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 30, Nr.</span></span> 189.<br /> <a href="premijos.html"><span style="font-weight: normal;">Stasys Ba kaitis. ,,Lietuvos &scaron;vietimo ministerijos premijos".</span></a><br /> <a href="society.html"><span style="font-weight: normal;">Monika Bon kut. ,,Chicago Historical Society" pakeit vard, i&scaron;vaizd ir prezident". </span></a><br /> <a style="font-weight: normal;" href="ciff.html">Monika Bon kut. ,, ikagos tarptautinis films festivalis - gyvybingas kaip niekad".</a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 29, Nr.</span></span> 188.<br /> <a href="ivaizdis.html"><span style="font-weight: normal;">Paulius Saudargas. ,,Lietuvos /vaizd~io vaizdas".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 28, Nr.</span></span> 187.<br /> <a href="politikoakimis.html"><span style="font-weight: normal;">Prof. Arimantas Dum ius. ,,Seimas politiko akimis".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 27, Nr.</span></span> 186.<br /> <a href="consumatron.html"><span style="font-weight: normal;">,,Draugo" internetins svetains dizaineris - ,,Chicago Tribune" puslapiuose". </span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 26, Nr.</span></span> 185.<br /> <a href="sajudis.html"><span style="font-weight: normal;">Edmundas Simanaitis. ,,.vykiai, reikalaujantys istorins enciklopedijos statuso".</span></a><br /> <a href="pesimizmas.html"><span style="font-weight: normal;">Vytautas Volertas. ,,Vyriausyb, pesimizmas, viltys".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 23, Nr.</span></span> 184.<br /> <a href="ellicott.html"><span style="font-weight: normal;">Juozas Gaila. ,,Apmstymai i&scaron; Ellicott miestelio".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 19, Nr.</span></span> 180.<br /> <a href="pangatsakymas.html"><span style="font-weight: normal;">,,K atsak Kevin Pang".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 15, Nr.</span></span> 178.<br /> <a href="vydunas.html"><span style="font-weight: normal;">Paulius Saudargas. ,,Autoironijos i&scaron;vestin pagal Vydkn".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 14, Nr.</span></span> 177.<br /> <a href="vsd.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,VSD &scaron;/kart tikrai persisteng".</span></a><br /> <a href="LBpranesimas.html"><span style="font-weight: normal;">Marija Remien. ,,JAV LB Kultkros tarybos veiklos prane&scaron;imas".</span></a><br /> <a href="artimas.html"><span style="font-weight: normal;">Kun. Viktoras Rim&scaron;elis. ,,Kas yra mano artimas".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 12, Nr.</span></span> 175.<br /> <a href="prusija.html"><span style="font-weight: normal;">Vytautas Gocentas. ,,Istorin Prksija, sugr/~tanti Prksija".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 09, Nr.</span></span> 174.<br /> <a href="kairys.html"><span style="font-weight: normal;">Laima Apanavi ien. ,,Susitikimas su Jurgiu Kairiu".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 09 01, Nr.</span></span> 169.<br /> <a href="netiesa.html"><span style="font-weight: normal;">Vytautas Volertas. ,,Netiesa, kas yra /prasta kalbti".</span></a><br /> <a style="font-weight: normal;" href="revoliucija.html">Monika Bon kut. ,,Brstanti revoliucija visuomeniniame radijuje".</a><br /> <a style="font-weight: normal;" href="nato.html">Danut Bindokien. ,,NATO XXI am~iuje".</a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 31, Nr.</span></span> 168.<br /> <a href="narusiene.html"><span style="font-weight: normal;">Pokalbis su naujai i&scaron;rinkta PLB pirmininke Regina Naru&scaron;iene.</span></a><br /> <a href="emigracijosbanga.html"><span style="font-weight: normal;">Kstutis Pranckevi ius. ,,Naujoji emigracijos banga kelia naujus i&scaron;&scaron;kkius".</span></a><br /> <a href="rytprusiai.html"><span style="font-weight: normal;">Vytautas }eimantas. ,,Romano Borisovo Rytprksiai".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 30, Nr.</span></span> 167.<br /> <a style="font-weight: normal;" href="kiausinis.html">Jonas Kazimieras Burdulis. ,,Kada kiau&scaron;inis vi&scaron;t moko".</a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 24, Nr.</span></span> 163.<br /> <a href="kinietes.html"><span style="font-weight: normal;">Audron Rudaitien. ,,Besikei ianti Kinija: trijs moters profilis".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 23, Nr.</span></span> 162.<br /> <a href="darbininkas.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,'Darbininkas' u~vert paskutin/ puslap/".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 19, Nr.</span></span> 160.<br /> <a href="pasigenda.html"><span style="font-weight: normal;">Kstutis Pranckevi ius. ,,Pasaulio lietuviai pasigenda aktyvesns atsakings Lietuvos institucijs veiklos".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 18, Nr.</span></span> 159.<br /> <a href="konstitucija.html"><span style="font-weight: normal;">Regina Naru&scaron;ien. ,,Ar reikia keisti Lietuvos Konstitucij?" </span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 11, Nr.</span></span> 154.<br /> <a href="koldunai.html"><span style="font-weight: normal;">Monika Bon kut. ,,Koldknai, Leninas ir karalien Viktorija".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 10, Nr.</span></span> 153.<br /> <a href="spauda.html"><span style="font-weight: normal;">Viktoras Rim&scaron;elis. ,,Kovoje u~ lietuvi&scaron;k spaud".</span></a><br /> <a href="baznytinio.html"><span style="font-weight: normal;">Jadvyga Godunavi ien. ,,Ba~nytinio meno muziejus Vilniuje".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 09, Nr.</span></span> 152.<br /> <a href="plb.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,PLB: &scaron;iandien, vakar, rytoj".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 05, Nr.</span></span> 150.<br /> <a href="koreja.html"><span style="font-weight: normal;">Monika Bon kut. ,,. sve ius pas korjie ius".</span></a><br /> <a href="europarkas.html"><span style="font-weight: normal;">Audron V. &Scaron;kiudait. &nbsp;,,Pamokanti Europos parko istorija".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 08 01, Nr.</span></span> 146.<br /> <a href="nafta.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Nafta ir pelnas". </span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 07 29, Nr.</span></span> 145.<br /> <a href="nuotaikos.html"><span style="font-weight: normal;">,,Kokios nuotaikos po &scaron;vents?" Interviu su Rita Klioriene.</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 07 26, Nr.</span></span> 142.<br /> <a href="aukos.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Yra auks, nra js kankintojs".</span></a><br /> <a href="epidemija.html"><span style="font-weight: normal;">Vilius Bra~nas. ,,Judjims epidemija".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 07 15, Nr.</span></span> 135.<br /> <a style="font-weight: normal;" href="baras.html">Danut Bindokien. ,,Gims dainuoti".</a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 07 13, Nr.</span></span> 133.<br /> <a style="font-weight: normal;" href="pakilo.html">Danut Bindokien. ,,Pakilo kaip sakalas, nutkp kaip vabalas".</a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 07 12, Nr.</span></span> 132.<br /> <a href="ekspedicija.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Ekspedicija / Amerik?"</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 07 08, Nr.</span></span> 130.<br /> <a href="sazine.html"><span style="font-weight: normal;">Vytautas Volertas. ,,Jei s~in ir pinigai pasikeists vietomis".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 06 30, Nr.</span></span> 126.<br /> <a href="tautiniu.html"><span style="font-weight: normal;">Marija Remien. ,,Susipa~inkite su TMID direktoriumi".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 07 29, Nr.</span></span> 129.<br /> <a href="spalvos.html"><span style="font-weight: normal;">Edmundas Simanaitis. ,,Valstybs dienos spalvos".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 07 01, Nr.</span></span> 127.<br /> <a href="sveikiname.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Sveikiname 8-j dains &scaron;vent!"</span></a><br /> <a href="michael.html"><span style="font-weight: normal;">Vladas Krivickas. ,,Rev. Michael Shanahan: emigrantai gali i&scaron;gelbti Amerik".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 06 23, Nr.</span></span> 121.<br /> <span style="font-weight: normal;"><a href="pasakaite.html">Vytautas V. Landsbergis. ,,Politin pasakait"</a>.</span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;"></span></span><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 06 10, Nr.</span></span> 112.<br /> <a href="pullman.html"><span style="font-weight: normal;">Monika Bon kut ,,Tobuliausio pasaulyje miesto /kkrj teko palaidoti &scaron;vininiame karste".</span></a><br /> <a href="boyle.html"><span style="font-weight: normal;">,,M. Boyle: jau iau pareig apra&scaron;yti Lietuvos okupacijos vargus".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 06 09, Nr.</span></span> 111.<br /> <a href="davinci.html"><span style="font-weight: normal;">Aleksas Vitkus. ,,Kry~iaus karas prie&scaron; roman ir prie&scaron; film?"</span></a><span style="font-weight: bold;"> </span><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 06 06, Nr.</span></span> 108.<br /> <a href="delnus.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Pradkime mank&scaron;tinti delnus".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 06 03, Nr.</span></span> 107.<br /> <a href="kalnas.html"><span style="font-weight: normal;">Libertas Klimka. ,,Auk&scaron; iausiojo kalno vardynos".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 06 02, Nr.</span></span> 106.<br /> <a href="sakes.html"><span style="font-weight: normal;">Vytautas Volertas. ,,Lietuvi&scaron;kos &scaron;aks".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 27, Nr. </span></span>103.<br /> <a style="font-weight: normal;" href="kent.html">Viktoras Stankus. ,,Auga lietuvi&scaron;ki archyvai Kent universitete".</a><br /> <a href="grafikas.html"><span style="font-weight: normal;">Ieva &Scaron;adzevi ien. ,,Tvyn, mitas ir krik&scaron; ionyb Viktoro Petravi iaus grafikoje".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 26, Nr.102.<br /> </span><a href="bevizis.html">,,ALTas pasisako u~ beviz/ re~im". </a></span><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 24, Nr. </span></span>100.<br /> <a href="uzmirsti.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Spindullis pro abejingumo u~dang".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 23, Nr. 99.<br /> </span><a href="tyla.html">Monika Bon kut. ,,Begarsiai filmai ne tik mgstami, bet ir toliau kuriami".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span><a href="eurovizija.html">Monika Bon kut. ,,Saviironija - naujas rei&scaron;kinys eurovizijoje".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 20, Nr. 98.<br /> </span><a href="litkursas.html">Giedrius Suba ius. ,,Lietuvis kultkros kursas Ilinojaus universitete".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 19, Nr. 97.</span></span> <br /> <a style="font-weight: normal;" href="fonas.html">Danut Bindokien. ,,Kaip /veikti 'blog psichologin/ fon'".</a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 18, Nr. 96.</span></span><br /> <a href="powell.html"><span style="font-weight: normal;">Indr Tijknlien. ,,Colin Powell: diplomatija, /taka, pasitikjimas, vertybs".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 16, Nr. 94.<br /> </span><a href="svente.html">Danut Bindokien. ,,Svarbiausias &scaron;is mets /vykis".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><a href="walesa.html">Mykolas Gudelis. ,,Komunizmo auks memorialo fondas pagerb L. Walesa".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> 2006 05 13, Nr.</span></span> 93.<br /> <a href="tours.html"><span style="font-weight: normal;">Monika Bon kut. ,,Chicago Neighborhood Tours kvie ia ragauti itali&scaron;ks leds ir pirkti saris".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 12, Nr. 92.<br /> </span><a href="paslaptis.html">Petras Petrutis. ,,Ai&scaron;kja tarptautinio masto paslaptis".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 06, Nr. 88</span>.</span> <br /> <a href="jubiliejus.html"><span style="font-weight: normal;">Vytautas Visockas. ,,Netikras jubiliejus".</span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><a href="sinclair.html">Giedrius Suba ius. ,,Upton Sinclair pdomis".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 05, Nr. 87. <br /> </span><a href="meile.html">Kun. Viktoras Rim&scaron;elis, MIC. ,,Meil ir teisingumas".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> </span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 04, Nr. 86</span>.</span><span style="font-weight: normal;"><br /> </span><a href="rinkimai.html"><span style="font-weight: normal;">Danut Bindokien. ,,Ar tikrai svarbu balsuoti?"</span><span style="font-weight: normal;"></span></a><br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 05 03, Nr. 85</span>.</span><span style="font-weight: normal;"><br /> <a href="vedamasis.html">Danut Bindokien.<span style="font-weight: bold;"> </span>,,Aplaidumas brangiai kainuoja".</a></span> <br /> <span style="font-weight: normal;"><a href="opera.html">Danut Bindokien. ,,.spkdinga lietuvis operos &scaron;vent".</a><span style="font-weight: bold;"><br /> 2006 05 02, Nr. 84</span>.<br /> &nbsp;<a href="kunigas.html">Kun. Viktoras Rim&scaron;elis, MIC. ,,Pragaro vartai ba~ny ios nesugriaus".</a></span> <br /> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">2006 04 29, Nr. 83</span>.<br /> </span><span style="font-weight: normal;"><a href="millenium.html">Monika Bon kut. ,,Millenium Park: ~ingsnis po ~ingsnio".</a></span> <p></p> <small><span style="font-weight: normal;"></span></small> <p><small><span style="font-weight: normal;">Straipsniai archyvuojami pagal publikavimo laikra&scaron;tyje dat. Data, kada straipsnis buvo paskelbtas interneto svetainje, gali bkti nurodyta &scaron;alia straipsnio.</span></small></p> <big> </big></div> <big> </big></div> </div> <div id="footer"> <p><b>Draugas</b> / 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589 <br /> Tel: 773-585-9500 / Fax: 773-585-8284 / E-mail: <a href="mailto:administracija@draugas.org"><u>administracija@draugas.org</u></a> <br /> Site design: <a href="mailto:kevin.j.elliott@gmail.com">Kevin J. Elliott</a> </p> </div> </body> </html>