Birželio 25, 2008

CAPE CORAL, FL

Dar tik treji

Danutė Balčiūnienė
,,žuoliuko” lituanistinès mokyklos mokytoja

Smagiais vaikiškais žingsneliais nustraksėjo jau tretieji mokslo metai ,,Ąžuoliuko’’ lituanistinėje mokyklėlėje. O užbaigiant juos vaikai kartu su mokytojomis susirinkusiems tėveliams ir kitiems šeimų nariams parodė visų metų darbą – vaidinimą ,,Išdykėlis broliukas” pagal labai gražią ir prasmingą Anatolijaus Kairio pjesę ,,Du broliukai’’. Tikriausiai nesupyks autorius, kad jo pjesę pritaikėme mūsų mažai mokyklėlei, nes mums visiems šis kūrinys labai patiko, o taip jau atsitiko, kad berepetuojant netikėtai mokyklą paliko vienas iš vaikų, vaidinusių broliuką, o pakeisti jo paprasčiausiai nebuvo kuo.

Tad tą šeštadienio rytą scenoje buvo visi ,,Ąžuoliuko’’ mokyklos mokiniai – nuo 2–3 metų mažylių iki vyriausio mūsų mokinio, jau 17-uosius įpusėjusio Mindaugo. O jiems talkino visos trys mokytojos. Tiesa, vyresnieji mokiniai vaidino pagrindinius vaidmenis, mokytojos – epizodinius, o mažieji, aprengti drugeliais ir vabalėliais, galėjo scenoje būti tiek, kiek patys to norėjo, nes juk ir tikrame miške ar pamiškėje jie skraido ir rėplinėja kur jiems patinka. Ir tik mokytojos žinojo, kad taip vaikai pratinami nebijoti scenos, kad ateityje ir mažieji mokysis mintinai įvairių veikėjų žodžius, kuriuos sklandžiai, aiškiai ir garsiai gražia lietuvių kalba perteiks žiūrovams.

Taip jau susiklostė, kad nuo pat pirmųjų mokslo metų po rimtų lietuvių kalbos pamokų likęs laikas mokykloje pagal galimybes buvo skiriamas žaidimams, lietuviškoms dainoms ir šokiams, piešimui, darbeliams, įvairių lietuviškų tradicijų puoselėjimui ir pan., o šalia to vaikai kiekvienais metais vaidino. Gal dėl to, kad daugumai vaikų vaidinti patinka, o nuo jų tuo noru ,,užsikrečia” ir kiti, gal todėl, kad visos trys mokytojos pačios ,,serga” teatru, o jau tikrai dėl to, kad taip vaikams lavinama atmintis, ugdomas kūrybiškumas, o svarbiausia – gilinami lietuvių kalbos kalbiniai įgūdžiai, ko labiausiai reikia kitakalbėje aplinkoje gyvenantiems lietuvaičiams.

O kukli, bet graži mokslo metų uždarymo šventė tęsiasi toliau. Mokyklos vedėja Inga Balčiūnienė paskelbia kasmet JAV LB Švietimo tarybos organizuojamo ir Lietuvių Fondo finansuojamo piešinių/rašinių konkurso rezultatus ir pasidžiaugia, kad tarp laureatų jau treti metai ir mūsų mažytės mokyklos mokinukai. Prizai įteikiami pirmą vietą savo grupėje piešinių konkurse laimėjusiam Mariui Tumasioniui ir trečiąsias vietas – Gabrielei Gedvilaitei ir Urtei Izdonavičiūtei. Taip pat apdovanojamas trečią vietą laimėjusį rašinį parašęs Skirmantas Balčiūnas. Čia pat stovi ir praeitų metų laureatai Nojus Bartkevičius ir Mindaugas Balčiūnas.

Ir iš visos širdies norisi padėkoti Švietimo tarybai ir Lietuvių Fondui ne tik už taip mums reikalingą kasmetinę materialinę paramą, bet ir už mūsų vaikų sugebėjimus padedančio atskleisti konkurso organizavimą. Pamenu, pirmaisiais mokslo metais iš ŠT ir LF gauti pinigėliai mums buvo didžiulis, bet malonus netikėtumas, o po to atskriejusį pasiūlymą dalyvauti piešinių/rašinių konkurse supratome kaip būtinybę – juk būtų tiesiog negražu nedalyvauti mus remiančių organizacijų renginyje. Ir kai mūsų didelei nuostabai jau pirmaisiais metais laimėjome nemažai prizų, konkursas mums tapo privalomu ir net laukiamu. Ne dėl laimėjimų ir prizų, o todėl, kad jis prieinamas mūsų vaikams
Apdovanojus laimėtojus ir išdalinus prizus visiems konkurso dalyviams, pasveikinami vaikai, švenčiantys gimtadienius, o tada mažųjų „Kiškučių” klasės mokytoja Giedrė Avellino pasveikina susirinkusius su neseniai švęsta Motinos bei Tėvo diena, ir su tik ką praėjusia Šeimos diena. Po salę pabyra vaikai su gėlėmis. Žiūrovai gėlių įteikia mažiesiems artistams ir mokytojoms.

Po šventės tėveliai ir mokytojos susirenka aptarti praeitų mokslo metų. Kalbamės apie pasiektus rezultatus, iškilusias problemas, trūkumus ir, suprantama, planus ateinantiems mokslo metams. Išrenkamas tėvų komitetas, numatomi svarbiausi darbai. Bet visa tai bus vėliau, o dabar visų laukia išdykėlė vasara su visais atostogų džiaugsmais ir rūpesčiais.