Kino juostoje — lietuviai iš viso pasaulio

Laima Apanavičienė

Ką veikia grupė kauniečių, apsiginklavę filmavimo kameromis, apšvietimo įranga ir kitokia aparatūra, Amerikoje? Pasirodo, čia prasidėjo jų filmavimo apie lietuvius pasaulyje odisėja. Prabuvę dvi savaites Los Angeles, ankstų trečiadienio rytą  jie atskrido į Čikagą.

Jau nuo pat pirmos dienos kibo į darbą. Mat, kaip sako režisierius Arvydas Barysas, laikas nelaukia – reikia aplankyti ir Europą, ir Indoneziją, ir Australiją, ir Pietų Ameriką, ir Naująją Zelandiją. Net sunku patikėti, kad tokios mažos valstybės žmonės taip plačiai išsibarstė po pasaulį. Bet tokia tikrovė, o A. Barysas, prieš metus buvęs Čikagoje ir pabendravęs su čia gyvenančiais lietuviais, subrandino mintį, kad tuos išsibarsčiusiuosius reikėtų ,,surinkti” į vieną vietą – sukurti filmą apie lietuvius, kurie savo darbais garsina Lietuvą pasaulyje.

Dokumentinių filmų ciklas ,,Žymiausi pasaulio lietuviai” skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Filmų ciklas 2009 metais bus pristatytas ne tik per Lietuvos televiziją. A. Barysas puoselėja viltį, kad jį rodys ir pasaulyje  pripažinto kanalo ,,Discovery Channel” programose.

 – Turime tiek daug pasaulyje lietuvių, kurie daro gražius darbus įvairiausiose srityse – švietimo, meno, politikos, sporto, mokslo ir t. t. – kodėl to nepagarsinti pasauliui, – sako Arvydas.

Į Ameriką atvažiavo 4 asmenų grupė: filmų ciklo apie žymiausius pasaulio lietuvius siela – projekto vadovas, idėjos autorius, režisierius Arvydas Barysas, koordinatorius Edmundas Atkočiūnas, režisieriaus asistentė Aušra Gibiežienė ir operatorius Mantas Šatkus. Be jų  projekte dalyvauja daug daugiau žmonių: Tomas Bandza, Ieva Zelionkaitė, Arvydas Lebeliūnas, kompozitoriai Giedrius Kuprevičius, Gediminas Zujus, Vidmantas Bartulis. Filmai bus įgarsinti šešiomis kalbomis. Tarp įgarsintojų bus Rytis Zemkauskas.

Režisierius pasitelkė ir keletą konsultantų – profesorius: Egidijų Aleksandravičių, Leonidą Donskį, Aleksą Luchtaną, mokslų daktares Dalią Kuizinienę, Jolantą Donskienę, Darių Degutį, padeda jam ir kitos įvairios valstybinės institucijos.

Pirmąja filmų ciklo „Žymiausi pasaulio lietuviai” heroje tapo čikagietė menininkė Janina MonkutėMarks, sukaupusi unikalių meno kolekcijų. Ją filmo kūrėjai sutiko Lietuvoje, na, o šiandien (penktadienį) jie ją filmuoja Čikagoje.

Los Angeles grupė nufilmavo medžiagą ir apie Rimą Muloką – architektą, projektuojantį ne tik bažnyčias ir dangoraižius, bet ir dirbantį Hoollywood žvaigždėms. Kalbintas Arvydas Kliorė, dirbantis NASA, TV3 įkūrėja Lietuvoje Liucija Baškauskaitė ir kiti lietuviai.

Čikagoje jau aplankyti Antanas Saulaitis – neįtikėtinai stiprios charizmos kunigas, kurio anaiptol dar nespėjo pamiršti Lietuva, ir žinomas tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje fotografas Algimantas Kezys.

„Herojų vis daugėja, – sako A. Barysas. – Kur tik nuvažiuoji, susitinki daug įdomių žmonių. Iš pradžių manėme, kad savo filmų ciklą, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui, suspėsime sukurti iki 2009ųjų. Dabar jau pradėjau rimtai abejoti, ar per pusantrų metų susisuksime”.

Tačiau bent didžiąją ambicingo projekto dalį iki planuoto laiko A. Barysas nusiteikęs įveikti.

A. Barysas ir bendraminčiai, užsimoję sukurti Lietuvai ir plačiajai pasaulio visuomenei skirtą filmų ciklą apie įtakingiausius, ryškiausius tautiečius, griaus mitą apie aštriadančius lietuvius, besimušančius ar geriančius.

Tiesa, filmuosime lietuvius su lazdomis! Tarp mūsų herojų bus Johnas Unitas (Jonaitis) ir Dick Butkus – legendinės amerikietiško futbolo žvaigždės, – juokiasi Arvydas.

Pasaulio lietuviai – garsūs menininkai, mokslininkai, architektai, dvasininkai, verslininkai, finansininkai, sportininkai filmuojami tokia aparatūra, kokią Lietuvoje kol kas turi tik A. Baryso filmų kūrimo kompanija. Naujos kartos skaitmeninė „Sony XDCAM PDW530P” videokamera su lazerinėmis technologijomis turi laikmeną, atsparią dulkėms, karščiui, vandeniui, elektromagnetinėms bangoms. Ji pritaikyta ekstremalioms darbo sąlygoms.

Puikiai prisimenu, koks buvo noras (o ir būtinybė) tokią kamerą įsigyti. Tad džiugu, kad ją įsigijo. ,,Į lėktuvą kamerą nešamės su savimi, į bagažo skyrių neatiduodame, nepatikime. Per daug brangus ir trapus daiktas, kad galėtume rizikuoti”, – sako Arvydas.

,,Darbas su šia kamera – neribotų galimybių. Naujos kartos mikrofonai, šviesdėžės, stovai – tai visiškai kitas lygis nei tas, prie kurio mes pripratę. Tai absoliučiai naujos kartos filmavimo aparatūra!” – sako jis.

Deja, šįkart važiuodamas į Ameriką jis negalėjo pasiimti gitaros. Bet nuvykęs į ,,Seklyčią” porą dainų neiškentė nesudainavęs, dėl to susilaukė plojimų.

Antradienį, rugpjūčio 7 d.,  filmo kūrėjai išskrenda į New York, kur tęs darbą. O spalio mėnesį jie vėl at      skrenda į Ameriką, kur susitiks su naujais ir buvusiais būsimojo filmo herojais.

Pakalbinau visus  filmavimo grupės narius ir sužinojau daug įdomaus. Tad kituose laikraščio numeriuose supažindinsiu skaitytojus iš arčiau su Aušra, Edmundu ir Mantu.