Netekome Algirdo Brazio

Balandžio 1 d. Hinsdale ligoninėje mirė Algirdas Brazis — žymus JAV lietuvių dainininkas, baritonas.

A. Brazis gimė 1915 m. Čikagoje. Mokėsi Morton mokykloje bei Cicero Junior College. Vėliau studijavo teisę Kent Law School bei De Paul Universitete.

Būsimojo dainininko pažintis su muzika prasidėjo smuikuojant, tačiau jau nuo 1936 m. A. Brazis atsidėjo dainavimui. Vokalą studijavo pas Bianco Saroją ir Dimitrijų Onofrejų.

Savo kaip operos dainininko karjerą A. Brazis pradėjo koncertuodamas su lietuvių ansambliais.

1942 m. ,,Midwest Opera Co” sudėtyje atliko Rigoletto partiją. Tais pačiais metais ,,Chicago Tribune” paskelbtame dainavimo konkurse užėmė 2—ąją vietą. Buvo WGN radijo programos ,,Theatre of the Air” nariu.

Po to, kai 1951 m. surengė savo koncertą Carnegie Hall New York buvo pakviestas į Metropolitan operą nuolatiniu nariu baritono partijoms.

2006 m. Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus įsaku A. Braziui suteiktas aukštas apdovanojimas — ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro Kryžius.