zurnaliste

Ingrida Bublienė, LR Garbės gen. konsulė, dr. James Krukones, John Carroll University viceprezidentas, Jolanta Svirnelytė, LNK televizijos žurnalistė ir Raimundas Saikus, Veteranų asociacijos atstovas.


ŽURNALISTĖ IŠ LIETUVOS: ŽINIOS APIE IŠEIVIUS PATENKA RETAI

Pokalbis su LNK televizijos žurnaliste Jolanta Svirnelyte

Pro Cleveland dažnai pravažiuoja įvairūs svečiai iš Lietuvos. Šių metų sausio 31 d. John Carroll University įvyko priėmimas ir susitikimas su  žurnalistais iš 20 šalių, kurie Amerikoje lankėsi pagal JAV Valstybės programą. Priėmimą surengė John Carroll University ir Council  On World Affairs. Džiugu tarp svečių buvo susitikti žurnalistę iš Lietuvos Jolantą Svirnelytę, kuri mielai sutiko pasidalinti įspūdžiais apie savo viešnagę JAV.

— Kokios Jūsų pareigos LNK, kaip ilgai ten dirbate?
— LNK televizijoje dirbu jau aštuonetą metų. Studijuodama šioje televizijoje atlikinėjau praktiką. Tuometinis jos vadovas Hubertas Grušnys pasiūlė pasilikti. Taip pradėjau dirbti ryto informacinėje programoje „Ryto ratas” reportere, paskui perėjau dirbti į ,,Žinias”. Šiuo metu dirbu ,,Žinių” reportere. Trejetą metų buvau ir kultūros žinių vedėja (dabar mūsų televizijoje kultūros žinios panaikintos).

— Kaip sužinojote apie šią programą? Ar ja galima buvo visiems Lietuvos žurnalistams pasinaudoti, ar vyko koks nors konkursas?
— Dalyvauti šioje programoje pasiūlė Amerikos ambasados Lietuvoje darbuotoja. Tiesiog pasakė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos rengia tokias programas ir pakviečia atrinkę po vieną žmogų. Tad užpildžiau prašymą, pateikiau reikiamą informaciją apie save ir nusiunčiau. Bene po metų esu čia. Ar galima dalyvauti visiems, nežinau. Kiek supratau, Amerikos ambasados darbuotojai pasiūlo galimus kandidatus.

— Koks programos tikslas ir kas jos rėmėjas? Ar JAV padengia visas išlaidas, kelių dienų ši programa?
— Programa truks dvi savaites. Pagrindinis jos tikslas, manyčiau, suteikti įvairių šalių žurnalistams informacijos apie prezidento rinkimus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Žinoma, bendras programos tikslas suteikti kuo daugiau ir kuo įvairesnės informacijos apie šią šalį. Programą organizuoja ir išlaidas apmoka US Departament of State.

— Kiek žurnalistų dalyvauja ir iš kokių kraštų?
 — Programoje dalyvauja 20 žurnalistų: iš Albanijos, Austrijos, Belgijos, Bosnijos Hercegovinos, Bulgarijos, Kanados, Čekijos, Danijos, Estijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Makedonijos, Norvegijos, Rumunijos, Rusijos, Turkijos ir Lietuvos.    

— Kuriuose miestuose JAV lankysitės ir kokia pasiūlyta programa?
— Programos metu lankysimės keturiuose miestuose: Miami, Cleveland, Memphis ir Washington, DC. Kadangi mūsų programos tikslas yra sužinoti apie rinkimus, visi mūsų susitikimai susiję su jais. Dėstantys teorinius pagrindus apie rinkimus profesoriai skaito mums paskaitas, televizijoje, spaudoje dirbantys žurnalistai pasakoja apie realią padėtį jų miestuose, valstijose: kokia politinė atmosfera, kokias programas žmonėms patinka žiūrėti. Vietinės bendruomenės pasakojo apie situaciją ,,iš vidaus”. Taip pat pasitaikė puiki proga ir dalyvavome keliuose kandidatų susitikimuose su rinkėjais – Miami valstijoje ,,gyvai” matėm, kaip su savo rėmėjais bendrauja Rudy Giuliani ir Hillary Clinton.

— Džiugu buvo Jus sutikti Cleveland. Ar teko ir kituose miestuose pabendrauti su lietuviais?
— Šios kelionės metu pirmą kartą lietuvius susitikau Cleveland. Buvo išties netikėta ir labai miela. Buvo šaunu ne tik išgirsti, kaip šiame mieste gyvena lietuviai, bet ir ką jie mano apie artėjančius rinkimus. Taip pat be galo buvo įdomu išgirsti apie šį miestą – dr. V. Stankus papasakojo bei parodė išties savitų ir tik šiam miestui būdingų dalykų, kuriuos papasakojau ir savo kartu keliaujantiems kolegoms – jiems tai paliko taip pat didelį įspūdį.

— Kokie įspūdžiai apie pačią kelionę, programas, kuriose dalyvaujate, sutiktus žmones?
— Kadangi mūsų tema rinkimai, bene pirmas įspūdis buvo tas, kad čia, Amerikoje, gali klausti bene kiekvieno, ką jis palaiko, kas jam priimtinesnis ir už ką ketina balsuoti. Lietuvoje, kaip, manau, ir didesnėje Europos dalyje, to nėra. Tai perdėm asmeniškas dalykas, čia žmonės kalba ir neslepia, ką palaiko. Šiuo metu esu Memphis, tai trečias miestas ir kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad kalbant apie Jungtines Amerikos Valstijas negalima sakyti vienu žodžiu – ,,amerikiečiai”. Čia tiek įvairių tautų, taigi ir tiek įvairių nuomonių, pozicijų, kultūrų, jau nekalbant apie asmeninius įsitikinimus.
 
— Gal patyrėte kokių nors didelių skirtumų tarp Amerikos ir Europos, Lietuvos?
— Tiesą pasakius, tik atvažiavus iš karto jaučiasi didelis skirtumas tarp amerikiečių ir europiečių. Iš pradžių maniau, kad gal tai mano, kaip lietuvės, nuomonė ir tik man taip atrodo, tačiau pakalbėjusi su kolegomis iš kitų šalių supratau, kad jie pastebi tą patį. Tai ir bendravimo skirtumai, nuoširdumo ir suinteresuotumo konkrečiu bendravimo atveju skirtumas. Jeigu europietis nenori bendrauti, jis mandagiai baigia pokalbį ir susiranda žmogų, su kuriuo nori bendrauti. Čia mes pastebėjome bendravimą dėl bendravimo. Reikia nereikia tau šypsosi, bendrauja iš reikalo ir... gal net nenori rasti bendrų taškų. Tiesa, to negalima pasakyti apie visus amerikiečius. Kai kurie yra labai šaunūs, tad sunku daryt prielaidą: ar tai išsilavinimo, ar tiesiog bendravimo, auklėjimo savitumai. Kalbant apie elementarius buitinius dalykus, tarkim, buvome restorane, kur maistą pateikia vienkartinėse popierinėse lėkštėse, ant kurių patiestas popierius, valgai plastikiniais įrankiais, o laukiant staliuko vyną tau pila į plastikinius indus. Manau, tai pasako daug ką.

— Ar Jūsų kolegos iš kitų kraštų domisi Lietuva?
— Taip, mano kolegos domisi Lietuva, bet gal taip pasitaikė, kad visi žino, kas yra Lietuva, kur ji yra. Tikrai nereikia pasakoti, kas mes esame ir ko siekiame. Šioje grupėje tikrai nesijaučiu kažkaip išskirtinai, kad reikėtų įrodinėti, kas mes esam. Jaučiuosi išdidžiai ir lygiavertė su vokiečių, danų ar kitų senųjų Europos Sąjungos šalių žurnalistais. Net kartais amerikiečiams paklausus, iš kokios šalies esu, ir šiems nesupratus, ar net bandant teigti, kad esą gal čia Ukraina ar dar kas nors, mano kolegos nespėjus man net išsižioti pasipiktina ir ima aiškinti, esą, kaip jūs nežinot, juk tai – Lietuva.

— Ar esate susipažinusi su lietuvių išeivijos spauda, tinklalapiais? Ar galite paskaityti kurį nors išeivijos laikraštį Lietuvoje? Ar Lietuvos gyventojams įdomu sužinoti apie lietuvius JAV? Ar jie žino apie mūsų veiklą, įstaigas, lietuviškus židinius ir t. t.?
— Tiesą pasakius, Lietuvoje nepasitaikė matyti informacijos apie lietuvių leidinius išeivijoje. Teko girdėti tik kad buvo kilusios diskusijos dėl nacionalinės Lietuvos televizijos kai kurių laidų retransliavimo išeivijos lietuviams. Ar lietuviai, gyvenantys Lietuvoje daug žino apie išeivių gyvenimą, drįsčiau abejoti – tiesiog tokia informacija patenka retai.(28)

Kalbino
Ingrida Bublienė