ausrosvartai

Švč. Mergelės Marijos paveikslas ant uždarytos Aušros Vartų šventovės laiptų.
Ann Charles nuotr.

Aušros Vartų bažnyčia:
ar sugriovimas — vienintelė galimybė?


Ann Charles
Specialiai ,,Draugui” iš Jungtinių Tautų, New York

Žinia apie sprendimą sugriauti uždarytą Aušros Vartų bažnyčią – vienintelę lietuvišką Romos katalikų bažnyčią Manhattan – yra labai reali, bet daugeliui lietuvių ar Amerikos lietuvių sunku įsivaizduoti, kad šis istorinis, beveik šimtmečio senumo pastatas, kuris dešimtis metų buvo dvasios dangumi ir lietuvių kultūrinio gyvenimo centru, gali būti paverstas tiesiog geltonų plytų krūva. Michael R. Bloomberg, New York City meras, taip pat turėtų suprasti, kad užuot kūrus ,,žalią” New York City, nėra nieko ,,žalio” griaunant istorinį pastatą.
 
Lietuviai, ypač tie, kurie nori išsaugoti šimtmečio senumo Aušros Vartų bažnyčią, įsikūrusią 570 Broome Street, Soho rajone, nepraleido progos pamatyti jo šviesybę, popiežių Benediktą XVI papamobilyje, kai jis neseniai važiavo Fifth Avenue. Kristaus vietininkas ryžosi važiuoti Fifth Avenu po tos dienos audringos kalbos, pasakytos Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje. 192 valstybių narių atstovai, įskaitant ir nuolatinę Lietuvos Respublikos atstovybę prie Jungtinių Tautų, buvo pakviesti dalyvauti tame renginyje.
 
Važiuojant papamobiliui, negalėjau nepastebėti spalvingos geltona, žalia ir raudona švytinčios Lietuvos vėliavos arba didžiulio plakato, prašančio Šventąjį tėvą išgelbėti Aušros Vartų bažnyčią New York. Tačiau ar kas nors išgirdo šį šauksmą? Akivaizdu, jog lietuviai tikėjosi atkreipsią popiežiaus Benedikto XVI dėmesį. Pavyko jiems tai, ar ne, tačiau lietuviais, stovėjusiais ties Fifth Avenue ir 60 gatvės kampu, susidomėjo ABC-TV žinių kūrimo grupė.

Taip, kaip pasisekė airiams (the luck of the Irish), taip, galima sakyti, laimė nusišypsojo ir šiai mažai geranorių lietuvių grupei, kai Channel 7 žurnalistas 11 val. vakaro žinioms pakalbino JAV LB New York apylinkės pirmininkę Ramutę Žukas. Interviu ji kalbėjo apie sekmadieninius susitikimus, kurie vyksta kitoje gatvės pusėje nuo St. Patrick’s Cathedral ir priešais Aušros Vartų bažnyčią.

Kaip teigiama Aušros Vartų lankstinuke, kuris buvo padalytas visiems susidomėjusiems, ,,dažnai sekmadieniais mes susirenkame kitoje gatvės pusėje nuo St. Patrick’s Cathedral pasimelsti už bažnyčios atgaivinimą, tikėjimo bendruomenės išlikimą ir pranešti tikintiesiems, kurie aplanko šv. Mišias katedroje, apie mūsų sunkią būklę ir pastangas. Po to mes susirenkame priešais uždarytą Aušros Vartų bažnyčią, kad atnaujintume savo įsitikinimus melsdami Aušros Vartų motinos, kad ji apsaugotų, tarpininkautų ir stiprintų mūsų tarpusavio ryšius.”

Mindaugas Blaudžiūnas, lietuvis filmų kūrėjas, kiekvieną savaitę tyliai dirba ir dokumentuoja su savo kamera tai, kas vyksta. Be jokio triukšmo ar fanfarų, Mindaugas susisiekia su lietuviais ir nelietuviais, kad šie pasirodytų sekmadieniais, norėdami, jog jų balsai būtų išgirsti ir kad būtų išsaugota Aušros Vartų bažnyčia. Jeigu norėtumėte prisijungti prie sekmadieninės grupės kartu su savo šeima ir draugais, ar norėtumėte paremti akciją ,,Sustabdykime Aušros Vartų griovimą”, galite parašyti Mindaugui el. paštu: mindaugasb@msn.com. Jis laukia jūsų laiškų!
 
Nors Jo Šviesybės popiežiaus Benedikto XVI kelionė baigėsi, katalikiškų bažnyčių, tokių kaip Aušros Vartai, kuri buvo uždaryta 2007 m. vasario 26 d., uždarymas yra rimtas iššūkis viso miesto mastu. 32 Dominick Street įsikūrusi Aušros Vartų klebonija, pastatyta 1860-aisiais, taip pat uždaryta ir yra nykstančių pastatų sąraše.
 
Savo kelionės į New York metu, bavarietis popiežius apsilankė šv. Mišiose vokiečių imigrantų St. Joseph bažnyčioje, įsikūrusioje East 87th gatvėje. Bažnyčia buvo pastatyta 1870-aisiais.

Nors šis rajonas, žinomas Yorkville ar ,,Mažosios Vokietijos” vardu, daugiau neatspindi gausaus praeityje vokiečių antplūdžio, bažnyčia vis dar yra vokiečių kultūros ir pasididžiavimo simbolis.
 
Maža to, sakydamas kalbą JT darbuotojams, popiežius teigė: ,,Jungtinės Tautos dažnai vadinamos ‘tautų šeima’. Dėl tos pačios priežasties, New York būstinė gali būti apibūdinta kaip namai, vieta, kur priimama ir rūpinamasi visų šeimos narių gerove.”

Nors Jo Šviesybė popiežius Benediktas XVI pabrėžė, jog Jungtinių Tautų darbuotojai yra atrenkami iš gausaus būrio įvairių kultūrų ir tautų atstovų, kalbant apie lietuvius, dirbančius JT sekretoriate, yra tik viena lietuvė – Maria D. Rokuižienė iš UNTV. Marija, kuri buvo JT Generalinėje Asamblėjoje, kai popiežius sakė savo kalbą narėms-valstybėms, tikrai džiaugėsi girdėdama šiuos įkvepiančius žodžius, palydėtus atsistojusių žmonių plojimais.
 
Prieš sužinodamas apie pavojų, jog Aušros Vartų bažnyčia New York gali būti nugriauta, Algis Tomas Geniušas, Lietuvos Jungtinių Tautų Asociacijos, įsikūrusios Vilniuje, prezidentas, teigė: ,,Lietuvos Jungtinių Tautų Asociacija atvira širdimi palaiko New York Amerikos Lietuvių Bendruomenę, siekiančią išsaugoti Aušros Vartų bažnyčią 570 Broome Street, Manhattan, kaip vertingą kultūrinį palikimą ir New York lietuvių nuolatinių susibūrimų vietą, pastatytą jų protėvių daugiau nei prieš 100 metų. Amerikos lietuviams ji tarnavo kaip susitikimų su diplomatais ir kitais iškiliais žmonėmis iš jų gimtosios šalies, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir NATO narės, vieta. Tad ši laiko pagerbta vieta yra svarbi lietuviams, esantiems abejose Atlanto pusėse.” (Pastaba: Algis Tomas Geniušas, vienas žymiausių W. Shakespeare kūrybos žinovų ir kritikų, buvęs universiteto profesorius (Vilniuje ir Kaune), skaitė paskaitą Aušros Vartų bažnyčioje.)
 
Kas bus dabar? Kaip sugriovimo alternatyvą, Coalition to Re-Use Our Lady of Vilnius As The Lithuanian Cultural Heritage Center siūlo veikimo planą, paruoštą nedidelės grupelės architektų, aplinkosaugininkų, žurnalistų, filmų kūrėjų, menininkų ir kt., kurie norėtų daryti viską, ką gali, kad sustabdytų Aušros Vartų bažnyčios griovimą dabar. Net jeigu manote, kad to per mažai, ar jau per vėlai, darykite, ką galite. Pavyzdžiui, lietuvių architektė Elena Vilkienė-Rozenfeld, kuri neseniai grįžo iš Vilniaus, pasiryžusi pasidalinti savo patirtimi išsaugant Aušros Vartus – lietuvių kultūros lobį. O ar jūs pasiruošę?