Ar prarasime dvigubą pilietybę?

Aleksas Vitkus

Po 2004 metais Amerikoje įvykusių prezidentinių rinkimų ir jau po jų prezidento Bush politikai beviltiškai įklimpus Irake, Amerikos internete pasirodė viešas laiškas, kurį parašė garsusis Anglijos aktorius John Cleese. Jis turėtų būti įdomus ir mums lietuviams, Amerikos piliečiams. Sutikome Naujuosius 2007-uosius metus, ir, užuot bijoję gauti ryžtingą kirtį nuo mums vis grasinančios Šiaurės Korėjos ar Irano, mes visai netikėtai galime vėl tapti Didžiosios Britanijos pavaldiniais. Prarasime Amerikos pilietybę, o Lietuvos Konstitucinis Teismas mums dar atims ir Lietuvos pilietybę. Ar ne baisu?

Jei taip, tai pirmiausia supažindinkime skaitytoją su to laiško autoriumi. John Marwood Cleese yra II pasaulinio karo kūdikis, gimęs 1939 metais, lankęs ir baigęs Cambridge universiteto teisės mokyklą. Dar studentu būdamas jis išgarsėjo kaip žinomos anglų televizijos programos vardu „Monty Python” aktorius, kuri kelerius metus buvo labai sėkmingai rodoma ne tik Anglijos, bet ir Amerikos televizijoje. Baigęs mokslus jis pakrypo į teatrą, vaidybą ir humoristiką. O štai čia šio komiko sarkastiškas laiškas amerikiečiams (taigi ir kai kuriems iš mūsų):

Amerikos piliečiai,

Kadangi jūs nemokėjote išsirinkti tinkamo Amerikos prezidento, ir taip parodėte, kad jūs patys nesugebate savęs valdyti, šiuo jums skelbiame, kad jūsų krašto valstybinė nepriklausomybė yra tuojau pat atšaukiama. Nuo šiol jūsų 50 valstijų karališką valdymą perims jos Didenybė Elizabeth II Alexandra Mary, Didžiosios Britanijos ir šiaurinės Airijos karalienė.

Jūsų ministras pirmininkas bus Tony Blair. Amerikai valdyti jis paskirs gubernatorių, taip išvengiant bereikalingų pridėtinių rinkimų. Kongresas ir Senatas bus paleisti. Ateinančiais (2007) metais visiems bus išsiųstos apklausos sužinoti, ar kas nors iš jūsų tuos pokyčius iš viso pastebėjote. Kad kuo sėkmingiau būtų pravestas šis valdžios pasikeitimas, skelbiame šias tuojau pat galiojančias taisykles:

1. Pirmiausia pasižiūrėkite į Didįjį Oxford žodyną, kur matysite, kad jūs jau daug metų ne tik klaidingai rašydavote „aluminum”, bet ir neteisingai tai tardavote, kai reikėjo rašyti „aluminium”. Tokiuose žo džiuose kaip „colour” arba „neighbour” jūs turėsite įsprausti ir raidę „u”. Visas priesagas, kaip, pvz., „ize”, jūs turėsite pakeisti į „ise”. Jei išmoksite, kad priesaga „burgh” yra ištariama kaip „burra”, jums nereikės nieko keisti, rašant „Pittsburgh”. Jei ir tai jums bus per sunku, rašykite „Pittsberg”. Taip pat žinokite, kad jūsų šnekamojoje kalboje retkarčiais įterpiant tokius žodelius kaip „like” arba „you know” yra nevykusi ir nepriimtina pokalbio forma.

2. Sutikite su faktu, kad toks dalykas, kaip „U.S. English”, yra tik jūsų fantazijos padarinys. Mes patys pranešime apie tai „Microsoft” įmonei, ir jie atitinkamai pakeis savo „spellcheckers”, įdėdami, kur reikia, raidę „u”, ir pakeisdami priesagą „ize” į  „ise”.

3. Jūs turėsite ir vėl išmokti savo tikrąjį valstybinį himną „God Save The Queen” — „Oh, say, can you see by the dawn’s early light” galėsite pamiršti.

4. Liepos ketvirtoji nebus daugiau švenčiama kaip šventė. Lapkričio 2 d., kai 2004 m. jūs išrinkote sau prezidentu George Bush, bus naujoji šventė, bet ji bus švenčiama tik Jungtinėje Karalystėje, ir vadinama, kaip „O vis dėlto mes laimėjome”.

5. Turėsite išmokti išspręsti savo įvairias problemas, nenaudojant jokių šaunamųjų ginklų ir be advokatų, visokio plauko terapistų ar patarėjų. Jau vien faktas, kad jums reikia tiek daug advokatų, rodo, kad jūs dar nesubrendę būti nepriklausomais.

6. Kadangi jūs esate tokie nesubrendę, jums bus uždrausta turėti ką nors pavojingesnio negu paprastą bulvėms skusti įrankį. Jei jį norėsite nešiotis su savimi, reikės atskiro leidimo.

7. Visi amerikietiškos gamybos automobiliai bus uždrausti. Jie niekam tikę, ir jūs tai suprasite, kai mes jums parodysime vokiškas mašinas. Visos jūsų kryžkelės bus pakeistos į „roundabouts” (rato ar apskritimo pavidalo sankryžos), ir tai jums padės suprasti britų humorą. Ta proga pereisime į metrinę sistemą, kurioje nereikės jūsų absurdiškų pervertimo (conversion) lentelių.

8. Buvusiai JAV valstybei reikės priimti UK benzino kainas ir išmokti, kad „gasoline” yra teisingai ne tik vadinamas „petrol”, bet ir turėtų kainuoti 6 dol. už jūsų (US) galoną.

9. O tai, ką jūs vadinate „potato chips” (bulvių traškučiai), nėra tikri „chips”. Tikrieji „chips” yra stori, kepti gyvuliniuose taukuose, ir valgomi ne su majonezu, bet su actu.

10. Tą be skonio šaltą gėrimą, kurį jūs (amerikiečiai) vadinate alumi, negalėsite toliau vadinti alumi, nes tik tikras „British Bitter” bus vadinamas alumi. Europietiškos gamybos alų turėsite vadinti „Lager”.

11. Hollywood filmuose anglų aktoriai turės nors retkarčiais turėti ir „good guys” roles.

12. Amerikietiškas „football” bus uždraustas. Juk tėra tik vienas tikras futbolo žaidimas, ir jis amerikiečių yra vadinamas „soccer”. Jei kada nors kokie nors amerikiečiai įsidrąsins žaisti „rugby”, to mes nedrausime, nes šitame žaidime nereikės kas penkiolika sekundžių sustabdyti žaidimo, kad jūsų futbolo žaidėjai, dėvį stipriausius, Irake naudojamus Kevlar šarvus, galėtų pailsėti!

13. Daugiau nežaisite nė beisbolo. Kur gi girdėta, kad žaidimas, kurio finalas baigiasi „World Series”, yra žaidžiamas tik Amerikoje. Bet, kai pagalvojame, kad tik 2.1 proc. amerikiečių žino ir supranta, jog ir už Amerikos sienų dar yra pasaulis, jūsų klaida yra, nors nedovanotina, bet bent suprantama.

14. Pagaliau prisipažinkite, kad išaiškinote, kas nušovė prezidentą Kennedy. Mums, anglams, tai tikrai labai rūpi. Juk jis kilęs iš Naujosios Anglijos.

15. Paskutinis perspėjimas. Mūsų Jos Didenybės karalienės mokesčių įstaigos agentai, kaip ir jūsų IRS (Internal Revenue Service), netrukus tikrins, kiek jūs mums esate nesumokėję mokesčių jau nuo pat 1776-ųjų metų. Pasisaugokite, jei suprantate pavojų.