Pirmasis ,,Dainavos” kalėdinis koncertas

Dalia Cidzikaitė

Nors ,,Dainavos” ansamblio vadovas Darius Polikaitis nesiryžo žvelgti į ateitį ir pasakyti, ar šis būsimas ansamblio koncertas taps dar viena gražia Čikagos lietuvių tradicija — pirmiausia reikia patirti, ar pirmas toks bandymas pasiseks! — šypsojosi jis. Darius mielai sutiko atsakyti į keletą dienraščio klausimų apie renginį.

Noras pagaliau tapo realybe

Mintis surengti Kalėdinį koncertą, anot Dariaus Polikaičio, gimė ,,Dainavos” ansamblio choristams, kurie ne kartą pareiškė norą suruošti būtent Kalėdinį koncertą. Tačiau ilgą laiką tokio koncerto įgyvendinimas būdavo vis atidedamas dėl vienos paprastos priežasties — nenorėta kryžiuotis su kitais kalėdinio laikotarpio renginiais. Reali galimybė ne tik pagalvoti apie tokį koncertą, bet ir pabandyti jį surengti pasitaikė 2007 metų pradžioje, planuojant tolimesnę choro veiklą. Polikaitis prisimena, kaip choristas ir draugas Liudas Landsbergis vėl paragino ruošti Kalėdinį koncertą, ir ne tik paragino, bet ir pateikė būsimo koncerto viziją, kuri, ,,Dainavos” ansamblio vadovo teigimu, jį ir valdybą sudomino. ,,Pajutome, kad tokiu koncertu galime lietuviškai visuomenei pateikti tai, kas jai būtų patrauklu prieš šventes.” Taip pat sutapo, kad šiais metais kalendorius labai palankus tokiam koncertui — Kalėdos išpuola taip, kad ,,atsirado” dar vienas savaitgalis (tuoj pat prieš Kalėdas) — gruodžio 22 d. Tad šių metų pradžioje galų gale nusprendus surengti pirmąjį ,,Dainavos” Kalėdinį koncertą, ties programa imta plušėti vasarą ir rudenį, o choras repetuoti pradėjo spalio viduryje, jam sugrįžus iš sėkmingų gastrolių Los Angeles Lietuvių Dienose.

Kvietimas pasiruošti šventėms

Paskutinis šeštadienis prieš šv. Kalėdas pasirinktas neatsitiktinai. Polikaičio teigimu, norėta, kad šis koncertas padėtų klausytojams sutikti šv. Kalėdas su viltimi ir džiaugsmu. ,,Iš savo patirties galiu pasakyti, kad per dažnai, artėjant šventėms, staiga susigaudau, kad dar nesu joms pasiruošęs (dvasine prasme)”, — prisipažino jis. Iš dalies šis koncertas ir yra atsakymas į tokią asmeninę ,,Dainavos” vadovo patirtį. Rinkdamasi šią datą, juo labiau šeštadienio vakarą Marquette Park bažnyčioje, ,,Dainava” žinojo, kad šiek tiek rizikuoja. Ilgai diskutavome, juk kai kurie žmonės tuo metu išvyksta į kitus miestus, kiti labai užsiėmę prieš šventes, dar kiti galbūt pabijos vakare važiuoti, — menko klausytojų apsilankymo koncerte galimas priežastis vardijo Polikaitis. ,,Tačiau įsitikinome, kad tai pats tinkamiausias laikas. Viliamės, kad visuomenė atsilieps.”

Laukimo ir susimąstymo erdvė

Pats koncertas prasidės adventine — laukimo — nuotaika. Choras atliks grigalinę giesmę ,,Veni, veni Emmanuel” (,,Ateik, ateik, o Viešpatie”), Vidmanto Bartulio ,,Maldelę” ir kitus kūrinius. Toliau su penkiais solistais ir kameriniu orkestru ,,Dainavos” choras atliks Camille Saint-Saens ,,Kalėdinę oratoriją”. Tai, — susižavėjimo neslėpė Polikaitis, — nuostabaus grožio kūrinys, kuris muzika ,,nupiešia” Kūčių nakties vaizdą. Po trumpos pertraukos klausytojai išgirs Broniaus Budriūno, Jono Govedo, Juliaus Siniaus ir čikagiškio muz. Ričardo Soko kūrinius. Nuskambės Vytauto Juozapaičio aranžuotos ,,Bernelis gimė mumus” (giesmė iš pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo ,,Katekizmo”) ir vysk. Antano Baranausko giesmė ,,Sveikas gimęs, Viešpatie”. Koncertas baigsis sugiedant žinomas ir pamiltas Kalėdines giesmes kartu su koncerto klausytojais. Vakaro programą poezija ir skaitiniais iš Šv. Rašto papildys aktorė Audrė Budrytė. Bus ir vizualinių efektų. Visa tai, ,,Dainavos” ansamblio vadovo teigimu, daroma bandant sukurti muzikinę, vizualinę ir dvasinę erdvę, kurioje klausytojas galės susimąstyti ties Šv. Kalėdų stebuklu.

Sėkmingas muzikų bendradarbiavimas

Jau ne pirmus metus sėkmingai su Soku bendradarbiaujanti ,,Dainava”, šiame koncerte pateiks dar vieną naujieną — jo metu bus atliekamos ir dvi Soko giesmės. ,,Esame pagerbti, kad Ričardas mumis pasitiki ir leidžia įgyvendinti jo muzikines mintis”, — sakė Polikaitis. Pats Sokas taip pat džiaugėsi ne tik būsimu koncertu, bet ir savo dalyvavimu jame. ,,Esu dėkingas, kad ‘Dainava’ sutiko atlikti du mano kūrinius,” — telefonu sakė jis.

Nors Sokas yra sukūręs daugiau kalėdinių kūrinių, šiuo atveju — būsimam Kalėdiniam koncertui, tiko dvi giesmės. Abi jos sukurtos prieš devynerius metus kurį laiką Čikagoje veikusiam moterų ansambliui. ,,Giesmės buvo atliktos keletą kartų, — sakė muzikas, — o vėliau padėtos į lentyną.”

Du skirtingi Soko kūriniai

Paprašytas plačiau pristatyti koncerto metu atliksimas giesmes, Sokas sakė, jog pirmoji giesmė ,,Kalėdų naktį” (pagal Petro Vaičiūno žodžius) patiko, nes jame yra labai neįprastas žodžių skambesys kalėdinei temai: ,,Kalėdų naktį žvaigždės šneka, kad meilių meilė žemėj teka. / Kalėdų naktį širdys rimsta, nes amžiais lauktas žemėj gimsta…” — pacitavo muzikas. ,,Tai kitokia poezija, nei esu įpratęs matyti. Nedažnai pasitaiko matyti tokius eilėraščius Kalėdine tema, todėl ir gimė giesmė.” Antroji giesmė ,,Kalėdų varpai” (autorius nežinomas), anot Soko, yra kiek paprastesnė. Tad koncerte klausytojai galės išgirsti du skirtingo charakterio kūrinius: vieną lyrišką, antrąjį — labiau tradicišką Kalėdinį. Viena bus atliekama su arfa ir varpelių akompanimentu, o antroji — bus palydėta sintezatoriaus ir styginių. Pats Sokas visą koncertą akompanuos, o pirmąjį savo kūrinį jis pats ir diriguos.