Džiuginančios naujienos tėvams ir auklėtojams

Romualdas Kriaučiūnas

Prieš porą dienų per Ameriką nubangavo vienos apklausos rezultatai, kurie ne vieną nustebino. Galvoje turiu Associated Press ir MTV parengtą apklausą, kurioje dalyvavo 1,280 jaunuolių nuo 13 iki 24 metų amžiaus. Jiems buvo pateikta daugiau nei 100 įvairių klausimų, kuriais buvo siekiama patirti jų laimės priežastis. Dažniausiai duotas atsakymas buvo ,,Laikas praleistas kartu šeimoje”. Antras dažniausias atsakymas buvo laikas, praleistas su draugais, po jo – laikas, praleistas su mylimuoju. Beveik trims ketvirtadaliams atsakovų bendravimas su tėvais jiems reiškė laimę.

Žiniasklaidoje buvo cituojama viena gimnazistė: ,,Mano mama man sako, kad nors ir ką žioplo padaryčiau, ji vis tiek mane mylės. Vien toks žinojimas mane padaro laiminga”.

Dauguma jaunuolių save laiko laimingais, patenkintais gyvenimu. Kiti apklausos rezultatai buvo mažiau džiuginantys. Pvz., rasta rasinių skirtumų. Visose ekonominėse kategorijose baltieji save laiko laimingesniais negu juodieji ir ispanų kilmės jaunuoliai. Daug jaunuolių, ypač iš viduriniosios klasės, jaučia įtampą. Merginos tą įtampą pergyvena dažniau nei vaikinai.

Daug kas galvotų, kad pinigai neša laimę arba nors ją skatina. Tačiau beveik niekas iš atsakovų nepaminėjo pinigų kaip laimės priežasties. Tuo pačiu jaunuoliai iš daugiau pasiturinčių šeimų jautėsi laimingesni negu kiti. Mokslinis tėvų išsilavinimas daugiau prisideda prie jų vaikų laimės pajautimo negu šeimos uždarbis.

Kas buvo atrasta lytinių santykių arenoje? Lytinis aktyvumas iš tikrųjų laimės pajautimą sumažina 13-17 metų amžiaus grupėje. Vyresniems, 18-24 metų amžiaus, lytiniai santykiai gali laikinai, akimirkai, pakelti jų laimės pajautimą, bet neilgam.

Beveik pusė apklaustųjų teigė, kad religija ir dvasiškumas jiems yra labai svarbu. Daugiau negu pusė sakė tikintys į Aukštesnę Būtybę, kuri įtakoja dalykus, jiems nešančius laimę. Šalia tikėjimo pats priklausymas religinei grupei kelia laimę.

Didelė dauguma yra įsitikinusi, kad vedybos jiems atneš laimę ir vieną dieną jie norėtų būti vedę/ištekėjusios ir turėti vaikų. Pagaliau, vienas klausimas buvo skirtas jaunimo herojams. Beveik pusė atsakovų įvardijo vieną ar abu tėvus. Herojų pulkui vadovavo motina.

65 proc. apklaustųjų teigė, kad jie yra laimingi dabartinėje padėtyje. Į klausimą ,,Koks vienas veiksnys jiems teikia laimę”, 20 proc. paminėjo šeimą. Tai daugiausia ,,balsų” surinkusi kategorija. ,,Tai tikrai geros žinios, matant, kad jauni žmonės yra realistiški savo laimės atžvilgiu”, teigė žiniasklaidoje cituota San Diego universiteto psichologijos profesorė Jean Twenge. Moksliniai tyrimai yra parodę, kad tarpasmeniniai santykiai yra pats svarbiausias laimės šaltinis, – sakė ji. Ši apklausa taip pat patvirtina anksčiau žinomą faktą, kad išsiskyrusių tėvų vaikai yra mažiau laimingi už kitus. 13-17 metų amžiaus grupėje 64 proc. su kartu gyvenančiais tėvais kas rytą atsibunda jausdamiesi laimingi. Tas nuošimtis nukrenta iki 47 proc. jaunuolių su išsiskyrusiais tėvais atveju.

Kaip būtų įdomu turėti tokios apklausos rezultatus apie lietuvių jaunimą. Deja, to kol kas neturime. Tačiau šie rezultatai yra gražus patapšnojimas per petį tėvams, jaunimo organizacijų globėjams, mokyklų mokytojams, religinių grupių vadovams ir visiems, kurie prisideda prie jaunimo ugdymo, brandinimo bei auklėjimo. Jų pastangų rezultatai tikrai yra svarūs, žinant, kad jaunuoliai yra imlūs ir pasiekiami. Su laiku jie priima auklėtojų puoselėjamas vertybes, jiems padedančias gyvenime surasti laimę ir gėrį.