Šiais metais Edmonton LB išdrįso padaryti šį bei tą daugiau

Dalia Cidzikaitė

Lapkričio 6 d. Lietuvių Bendruomenė Edmonton (Kanada) pristatė visuomenei savo naujausią projektą — Mikalojaus Konstatino Čiurlionio simfoninės poemos ,,Miške“ kompaktinę plokštelę (CD). Apie projektą, jo įgyvendinimą, pagalbininkus bei patį rezultatą sutiko papasakoti LB Edmonton pirmininkė Nijolė Karosaitė Korris, kuri pati turi 18 metų darbo patirtį su simfoniniais orkestrais bei operos kompanijomis Šiaurės Amerikoje bei Europoje. Ji dirbo su tokiomis kompanijomis kaip Glyndebourne Festival Opera, Toronto Symphony bei Edmonton Opera.  

Trys projektai — ir visi sėkmingi

Kaip elektroniniame laiške rašė Karosaitė Korris, 2007 metų pavasarį ji pateikė paraišką Province of Alberta’s Community Initiatives Program, prašydama paramos trims kultūriniams projektams. Pirmajam — filmui (DVD) apie lietuvių bendruomenę Edmonton sukurti; antrajam — nuotraukų albumui apie Edmonton Lietuvių Bendruomenę, jos istoriją ir trečiajam projektui — Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos ,,Miške“ įrašymui ir kompaktinės plokštelės išleidimui. Mums tikrai pasisekė — džiaugėsi LB Edmonton pirmininkė. Gavę finansinę paramą mes jau įgyvendinome pirmąjį projektą — sukūrėme filmą apie savo lietuvių telkinį Edmonton. Knygos projektą numatoma pabaigti 2008 metų rudenį, o kompaktinę plokštelę pabaigėme įrašyti šių metų spalį.

Čiurlionio įrašų Kanadoje surasti sunku

Paklausta, kaip gimė sumanymas išleisti būtent M. K. Čiurlionio kompaktinę plokštelę, Karosaitė Korris sakė, jog jos sūnus Tadas ir ji pati nesėkmingai bandė surasti nesenų Čiurlionio kūrinių ,,Miške” ir ,,Jūra” įrašų. Kanadoje jų rasti nepavyko — visi įrašai buvo išpirkti. Tadas grojo kontrabosu Edmonton Jaunimo orkestre (Edmonton Youth Orchestra) ir buvo didelis Čiurlionio gerbėjas. Taip ir gimė idėja pabandyti surasti paramą įrašyti Čiurlionį bei padaryti jį prieinamesnį Šiaurės Amerikos muzikos klausytojams — prisipažino pašnekovė.

,,Miškas" ir ,,Jūra" — asmeniškiausi Čiurlionio kūriniai

Projekto autoriai pasirinko Čiurlionio simfoninę poemą ,,Miškas“, nes, kaip sakė Karosaitė Korris, yra taip sunku surasti šio kūrinio įrašų. Tiesa, galima surasti keletą įrašų styginių kvartetui ir fortepijonui, tačiau jokių ,,Miške“ ir ,,Jūra“ įrašų praktiškai nėra, — tvirtino ji. ,,O juk iki šios dienos būtent Čiurlionio simfoninės poemos yra laikomis pačiais asmeniškiausiais, intymiausiais ir įspūdingiausiais kompozitoriaus jo kūriniais. Šiuose savo kūriniuose Lietuvos kompozitorius sugebėjo pagauti tai, kas yra amžina mūsų pasaulyje, ir tai visada švies kaip gamtos galia ir jo meilė gimtajai žemei — Lietuvai."

Negana to, šis naujas Čiurlionio ,,Miško" įrašas pirmą kartą Čiurlionio dviejų styginių kvartetų atlikimą išplėtė iki pilno styginių orkestro. Toks pasirinkimas, — pašnekovės nuomone, — leido lietuvių kompozitoriaus kūrinį styginių kvartetui C minor ir Temas bei variacijas B minor atlikti stipriau ir turtingiau nei tradiciškai Čiurlionis buvo atliekamas praeityje.

Muzikantai susilaukė mero pagyrimo

Tad buvo kreiptasi į Edmonton Jaunimo orkestro dirigentą Michael Massey. Karosaitė Korris prisimena, kaip supažindino jį su projektu ir paklausė, ar jam nebūtų įdomu jame dalyvauti. Kadangi jis Čiurlionio projektą sutiko su dideliu entuziazmu, Tadas įsipareigojo surinkti 60 muzikantų. Ir jam tai pavyko — jis surado visus 60 muzikantų, sutikusių paaukoti savo laiką ir tapti Vytis orkestru. Susirinkę muzikantai buvo iš kelių orkestrų: Edmonton Youth Orchestra, University of Alberta Orchestra ir McGill University Orchestra Montreal. Taip gegužės 19–21 d. 60 muzikantų orkestras praleido savo savaitgalį įrašinėdami Čiurlionį University of Alberta Convocation Hall. Edmonton pirmininkė prisimena, jog muzikantai buvo taip susidomėję Čiurlionio muzika, jog norėjo jį atlikti gyvai. Šis jų noras išsipildė gegužės 25 d., tą dieną orkestras gyvai pagrojo koncertą Edmonton miesto rotušėje (Convocation Hall at the University of Alberta) ir susilaukė Edmonton mero Stephen Mandel pagyrimo.

Edmonton lietuviai muzikantus vaišino pietumis

Kompaktinė plokštelė su Čiurlionio ,,Mišku" pasirodė neseniai — švenčiant Šv. Kazimiero parapijos Montreal 100-metį, spalio 6 d. Tą dieną įvyko ir Kanados LB metinis susirinkimas. Anot Karosaitės Korris, pagal susitarimą su Alberta provincija jie kažkiek plokštelių padovanos Kanados universitetų muzikos bibliotekoms, taip pat viešosioms bibliotekoms Alberta mieste, siekiant su lietuvių kompozitoriumi supažindinti kuo daugiau kanadiečių muzikos klausytojų. Kompaktinę plokštelę įrašė ,,Arktos Recordings“, įsikūrusi Edmonton. Salę repeticijoms nemokamai suteikė University of Alberta, o Lietuvių Bendruomenės nariai, — sakė Edmonton LB pirmininkė, — pertraukų metu valgydino muzikantus pietumis. Tad šiame projekte dalyvavo apie 80 žmonių. Iš viso išleista 1,000 plokštelių, jas galima nusipirkti iš Kanados lietuvių draugiją Edmonton (Canadian Lithuanian Society of Edmonton, 11629 – 83 Street, Edmonton, Alberta, T5B 2Y7). Vienos plokštelės kaina — 15 Kanados dol., 5 dol. už pašto paslaugas. Čekius rašyti Lithuanian Society of Edmonton. Taip pat galima apsilankyti internete adresu: www.vytisrecords.com.

Jaunojo muzikanto laimėjimai

Projektas nebūtų įgyvendintas, jeigu ne Tado Korris energija ir užsispyrimas. Pasak jo mamos, Tadas nuo mažų dienų buvo aktyvus Lietuvių bendruomenės narys. Paskutiniaisiais metais jis buvo Lietuvos jaunimo sąjungos prezidentas, padėjęs suburti jaunimą, rengęs įvairius renginius ne tik jaunimui, bet ir visai lietuvių bendruomenei Edmonton. Jis suorganizavo Lietuvių namuose speaker’s series, taip pat maisto pristatymą senesnio amžiaus lietuviams ir visada pasirūpindavo menine programa — ar tai būtų džiazo grupė ,,Band of Brothers", ar jo klasikinės muzikos kvartetas ,,Mindaugas Quartet“, — prisimena Karosaitė Korris. Jis taip pat praleido as a Page for the Legislative Assembly of Alberta, tai garbė, kuri iki šiol yra suteikta tik 16 jaunuolių iš Alberta provincijos. Tadas Korris gavo keletą apdovanimų už savanorišką darbą keliose organizacijose, įskaitant prestižinį Millenium Scholarship  ir Canadian Merit Scholarship. Jis yra ir antrosios vietos Canada Day Youth Award laimėtojas.

LB pirmininkės Edmonton teigimu, įrašinėjant kompaktinę plokštelę didžiausias Tado rūpestis buvo tie muzikantai, kurie paskutinę minutę atsisakė dalyvauti projekte. Jis praleido nepaprastai daug laiko, kalbėdamas telefonu, rašydamas e-laiškus, stengdamasis surasti tinkamus muzikantus, — prisimena ji. Maža to, jis parengė koncertui ir visą Čiurlionio muziką. Po įrašo prasidėjo ilgas nesibaigianti montavimas. Tadas drauge su dirigentu Michael Massey praleido ne vieną valandą prie jau gatavo įrašo. Jaunasis muzikantas, šiuo metu studijuojantis muziką Montreal McGill University, parašė ir keletą pastabų naujai kompaktinei Čiurlionio plokštelei.

Čiurlionio projektas praturtino Alberta provinciją

Anot Edmonton LB pirmininkės, šio miesto lietuvių telkinys yra labai nedidelis, jame yra tik 150 narių. Bendruomenė buvo įkurta 1949 metais, 1953 metais ji pastatė Lietuvių namus ir koplyčią. Būdama maža bendruomenė, jos nariai visada vertino ir saugojo savo lietuvišką kultūrinį palikimą, tad per visus šiuos Edmonton LB gyvavimo metus veikė šokių grupės, chorai, o šiais metais pirmą kartą ji išdrįso padaryti šį bei tą daugiau, netradiciško — įgyvendinti tris kultūrinius projektus.

Tačiau būta ir kur kas platesnio projekto tikslo. Karosaitės Korris teigimu, šis Čiurlionio projektas yra geras pavyzdys, kaip galima sujungti Alberta miesto daugiakultūrinę įvairovę su talentingu jaunimu, kuris praturtina provinciją. Ir nors projektas buvo finansuojamas Government of Alberta’s Community Initiatives Program per Alberta Lottery Fund, jis tikrai nebūtų įmanomas be jaunųjų muzikantų talento ir pasiaukojimo, kurie paaukojo 2000 valandų, kad šis projektas taptų tikrove, — gražių žodžių Čiurlionio plokštelę įrašiusiems muzikantams ir jų padėjėjams negailėjo LB Edmonton pirmininkė Karosaitė Korris.