Emigruoja daugiau išsilavinusių žmonių

Vilnius, lapkričio 9 d. (BNS) — Lietuvos gyventojų emigracijos mastai mažėja, tačiau daugėja išvykstančių jaunų ir išsilavinusių žmonių.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, praėjusiais metais emigravo 27,800 Lietuvos gyventojų. Daugiau kaip pusė (15,200) savo išvykimo nedeklaravo. Pernai iš Lietuvos išvykusiųjų buvo beveik du kartus mažiau nei 2005-aisiais, kuomet emigravo 48,100 gyventojų.

Iš Lietuvos išvyksta daugiausiai jauni žmonės. 2006 metais penktadalį emigrantų sudarė 25—29 metų amžiaus gyventojai, 15 proc. išvykusiųjų buvo 20—24 metų amžiaus, 12 proc. — 30—34 metų amžiaus. 2001 metais šie skaičiai buvo atitinkamai 14, 14 ir 11 proc. 60 metų ir vyresni emigrantai 2006 metais sudarė tik apie 4 proc. išvykusiųjų (2001 metais — 8 proc.).

Didėja išsilavinusių emigrantų dalis. Praėjusiais metais kas penktas emigravęs buvo baigęs aukštąją ar aukštesniąją mokyklą, o 2001 metais toks buvo kas devintas.

2006 metais šeši iš dešimties 15 metų ir vyresnio amžiaus emigrantų prieš išvykdami nedirbo. Kas šeštas emigravęs šio amžiaus gyventojas buvo specialistas, aptarnavimo sferos ar prekybos darbuotojas. Kas aštuntas emigrantas buvo nekvalifikuotas arba aukštos kvalifikacijos darbininkas.

Maždaug pusė emigrantų turėjo vaikų, bet tik kas antras išvyko kartu su jais.

Daugiau nei pusė (apie 70 proc.) emigrantų pernai išvyko į Europos Sąjungos valstybes nares: Jungtinę Karalystę, Airiją, Vokietiją, Ispaniją. Kas trečias išvyksta į kitas valstybes: JAV, Rusiją, Baltarusiją.

Praėjusiais metais 53 proc. emigravusiųjų buvo vyrai, 47 proc. — moterų. 44 proc. 18 metų ir vyresnio amžiaus emigrantų moterų ir 42 procentai vyrų buvo susituokę asmenys.

Keičiasi emigrantų išvykimo priežastys. 2006 metais daugiau nei pusė (63 proc.) išvykusiųjų kitoje šalyje ketino dirbti (2005 metais tokių buvo 82 proc.). Daugėja išvykstančiųjų dėl šeimyninių aplinkybių, t.y. išvykstama pas anksčiau emigravusius šeimos narius ar sudarius santuoką su užsieniečiu. Daugėja išvykstančiųjų mokytis: 2001 m. tokių buvo 4 proc., 2006 m. — 7 proc.

Dalis emigravusiųjų Lietuvos piliečių grįžta atgal. Per pastaruosius trejus metus jie sudarė didžiąją imigrantų dalį. Pernai 5,500 (71,1 proc.) imigrantų buvo Lietuvos piliečiai.