Tikiu, kad mano entuziazmas juos užkrėtė

Dalia Cidzikaitė

Nežinau, kaip kiti, bet aš į 2008 metais liepos 6 d. Los Angeles įvyksiančią Lietuvių tautinių šokių šventę planuoju vykti. Kodėl? Todėl kad į ,,Draugo” redakciją užsukusi būsimos šventės meno vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė užkrėtė pačiu tikriausiu šventės entuziazmu.

Šokių dienos — tikra darbinė konferencija

Anot Danguolės Razutytės-Varnienės, šiuo metu ji dėvi dvi kepures: ji yra Lietuvių tautinių šokių instituto pirmininkė ir 2008 metų šokių šventės LA meno vadovė. Po 36-erių metų darbo mokykloje išėjusiai į pensiją Varnienei, atrodo, dar ne greitai teks pensininkauti. Ką tik, nuo rugpjūčio 12 iki 19 d., Dainavos stovykloje įvyko Lietuvių tautinių šokių instituto dienos, į kurias susirinko apie 60 žmonių iš 31 vietovės, tarp jų ir apie 16 šokėjų. RazutytėVarnienė džiaugėsi tokiu gausiu mokytojų ir šokėjų dalyvavimu. Tačiau ir čia nebuvo laiko tinginiauti. ,,Uždegiau visą būrį mokytojų. Sudarėme būsimos Tautinių šokių šventės repertuarą, nufilmavome šokius, įrašėmė muziką. Netrukus po Darbo savaitgalio visos grupės pradės rinktis ir repetuoti savo vietovėse šokius. Tai buvo darbo konferencija”, — teigė ,,Draugo” viešnia.

Apie evoliuciją

,,Esu tipiška mokytoja, — juokavo Razutytė-Varnienė, — šokių dienoms Dainavoje prasidėjus, vienoje salės pusėje užrašiau „vizija”, o kitoje — „evoliucija”, nes norėjau, kad visi suprastų, jog esame ne tie, kas buvome anksčiau, ir ne ten, nuo kur pradėjome”. Ateinančiais 2008 metais tautinių šokių šventėms išeivijoje sukaks 50 metų. Tai ypatinga šventė — įsitikinusi pašnekovė. Ir nors laiko atkarpa nukeliauta netrumpa, šokių šventė yra pabuvojusi vos keliuose Amerikos miestuose: Čikagoje, Kanadoje, vieną kartą Cleveland, ir vėl Čikagoje, Čikagoje, Čikagoje… Todėl tai, kad būsima šokių šventė įvyks Los Angeles RazutyteiVarnienei yra vis dar sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Ji sakė: ,,Aš visuomet įsivaizdavau, kad mūsų miestas [Los Angeles — D.C.] yra tik mažas miestelis, o kai atvažiuodavom į Čikagą – va čia — tai Lietuva. Čia yra restoranai, delikatesai, — viskas. Bet dabar staiga po tos visos evoliucijos šventė atvažiuoja ir pas mus. Tai nuostabus dalykas”.

Lietuvių tautinių šokių instituto pirmininkė kviečia lietuvius iš anksto suplanuoti savo kelionę ir atvažiuoti ne tik į šventę, bet ir į California: ,,Mes atidarome visas duris ir langus, suplanuokite taip, kad galėtumėte pamatyti ir jūrą, ir dykumas, ir kalnus”.

Naują salę pakrikštys lietuviai

,,Draugo“ skaitytojus jau pasiekė pirma žinia apie tai, kad buvo sudarytas ir pradėjo veikti organizacinis šokių šventės komitetas. O štai šiandien šventės organizatoriai jau gali pasigirti ir sale, kurioje polkas kitais metais tryps lietuviai. Tiesa, salės paieškos nebuvo lengvos. RazutytėVarnienė prisiminė, jog komitetas salės pradėjo ieškoti likus mažiau nei metams iki šventės, o tai, anot jos, yra neįmanomas dalykas. Bet laimė Los Angeles lietuvių neaplenkė — salę pavyko surasti prie University of Southern California. Ji buvo tik ką pastatyta ir apie ją niekas dar nežinojo. ,,Esame pirmieji, kurie joje rengs šventę. Salės savininkai gerai turėjo apgalvoti, ar jie mus įsileis. Turėjome parodyti vaizdo juostą, papasakoti, kas mes esame, — pasakojo šventės meno vadovė. — Svarbiausia, kad turėjom prižadėti, jog nebus jokios pirotechnikos kaip roko koncertuose.”

Salė bus kur kas mažesnė. RazutytėsVarnienės nuomone, salė, kurioje vyko paskutinė šokių šventė Čikagoje, buvo per didelė: nors ir kaip gausiai susirinko žmonės, jos visos neužpildė. Los Angeles išnuomota salė yra sportui skirta salė, tad ją galima sumažinti. Bet svarbiausia, kadangi ji yra viena naujausių salių, visos kėdės nuo pat pirmos eilės tuoj pat pradeda kilti į viršų. Lietuvių šokiams būtent to reikia — džiaugėsi Tautinių šokių instituto pirmininkė. — Galėsite žavėtis lietuviškų šokių raštais.

Cirque du Soleil lietuviškai

Los Angeles šokių rengėjai nustebins ne tik sale, bet ir programa. Meno vadovė sakė, jog būsima programa bus ypatinga tuo, kad pirmą kartą ja bandys pritraukti ir amerikiečių publiką. Galvojame, kad geriausiu atveju galėsime pritraukti apie 1,000 lietuvių, todėl norėtume dar 3,000 žmonių. Ji įsitikinusi, kad atėjo laikas atidaryti lietuvių duris LA ir priglausti amerikiečius. ,,Todėl mūsų kryptis bus ne tik užburti amerikonišką publiką, kad jie ateitų ne tik iš mandagumo, bet kad jie staiga pamatytų ,,show”, juk mes esam Hollywood, čia turi daugiau negu tik gražiai pašokt ir paplot. Norėtumėm, kad tai būtų lyg Cirque de Soleil, tik lietuviškai”.

O kad amerikiečiai ateitų ne tik todėl, kad yra lietuvių draugai, bet ir dėl paties renginio, organizatoriai tikisi pirmiausia patraukti mokytojus. RazutytėVarnienė iš savo patirties žino, kad jeigu įtrauksi mokytojus ir duosi jiems už ko užsikabinti, žmonių šventėje netruks. Galime laikraštyje nupirkti vietą, užmegzti ryšius ir santykius, bet tai reikia daryti per švietimą — savo viziją dėstė ,,Drauge” apsilankiusi šventės meno vadovė.

Kitas svarbus dalykas, kad šventėje kiekvienas šokėjas ras vietą. Jis ar ji neturės šokti būtinai pilname rate ar sudaryti 8 poras. RazutytėsVarnienės nuomone, svarbiausia parodyti, kad lietuviai gyvuoja.

Turim salę, turim išsirinkę pirmininkus, pasėję visų šokių sėklas. Mokytojai užsidegę. Turim labai gražią viziją ir šūkį — „Šokim, trypkim džiaugsmo šokį” Turiu puikius padėjėjus, kuriuos pati išsirinkau. Jaučiu, kad bus gera šventė — tikrai nebus laiko pensininkauti, — įsitikinusi LA Lietuvių tautinių šokių šventės 2008 metais meno vadovė.