Kitokių  epidemijų belaukiant

Dalia Cidzikaitė

Vos prieš kelias dienas kone visi pagrindiniai Amerikos laikraščiai pirmuose puslapiuose paskelbė Harvard Medical School atlikto tyrimo rezultatus, kurie parodė, jog svorio priaugimas ir nutukimas nuo vieno žmogaus lig kito plinta lyg koks virusas ar epidemija.

Jau ne pirmus metus vis didesnis ir nepaliaujamai didėjantis nutukusių žmonių skaičius ne tik Amerikoje, bet ir kituose pasaulio kraštuose kelia medikų ir visuomenės rūpestį bei susilaukia vis daugiau jų dėmesio. Spėliojimų, kodėl taip masiškai tunkama, yra įvairių, tačiau šis naujausias tyrimas, skirtingai nuo kitų šią problemą bandančių išspręsti studijų, atkreipė dėmesį į nutukimą kaip socialinį reiškinį. Anot tyrimui vadovavusio Nicholas A. Christakis, socialinė aplinka, t. y., tai su kuo jūs bendraujate, draugaujate ar gyvenate bendrą gyvenimą, pasirodė nepaprastai svarbus veiksnys, žmogui priaugant svorio. Todėl pastarasis tyrimas nustatė, jog vienam iš sutuoktinių priaugus svorio, galimybė, kad ir kitas sutuoktinis per dvejusketverius metus taps sunkesnis ar sunkesnė, padidėja 37 procentais; jeigu vyras yra nutukęs, galimybė, kad tas pats atsitiks ir su jo broliu, išauga iki 40 proc.

Atrodytų, kad atradimas, jog svorio priaugama tam tikrose šeimose, drauge valgant tą patį nesveiką maistą, turint panašius netinkamus pomėgius ir kartu leidžiant fizinės veiklos gausumu nepasižymintį laisvalaikį, jau neturėtų mūsų stebinti, tačiau naujausias tyrimas nurodo dar kai ką — anot naujos studijos, galimybė nutukti dar labiau išauga ne tarp šeimos narių, bet draugų, čia nutukusių žmonių skaičius šokteli net iki 171 procento! Šis skaičius priklauso ne nuo to, kaip dažnai drauge leidžiame laiką greitojo maisto restoranuose, bet kokie geri draugai esame. Dar daugiau, pasirodo, jog svorio priaugimas ir nutukimas persimeta ne į tik šalia gyvenančius draugus, jis gali nevaržomai nukeliauti šimtus kilometrų ir užpulti jus gyvenančius ne tik kitame mieste, bet kitoje valstijoje ar net kitame žemės pusrutulyje. Harvard medicinos mokyklos atlikti tyrimai rodo, jog nutukti lengvai galima ir gyvenant gana toli vienas nuo kito. Tad pamirškime genus, netinkamą maitinimąsi, fizinės veiklos trūkumą, žalingus įpročius, apsidairykime aplink ir pažiūrėkime, kas gyvena šalia mūsų, kas yra geriausi mūsų draugai. Ne veltui sakoma, blogas pavyzdys užkrečia arba parodyk, kas tavo draugas ir aš pasakysiu, kas tu pats esi.

Su visiškai kitokia epidemija ar virusu kovojama Lietuvoje. Lietuvoje per 10 metų girtaujančių 15–16 metų berniukų skaičius išaugo keturis kartus, o to paties amžiaus mergaičių — penkis kartus. Šiuo metu Lietuvoje apie 50 proc. jaunuolių netinka karinei tarnybai. Nuolat daugėja ir asocialių šeimų, kurių šiuo metu yra daugiau nei 16,000 — vieną po kitos Lietuvos bėdas vardija Petras Plumpa savo straipsnyje ,,Vaikų smauglys” (jį sutrumpintą  spausdiname šiame puslapyje). Palyginti su nutukimu šioji alkoholizmo, ypač tarp nepilnamečių ir jaunimo, rykštė suduoda kur kas skaudžiau, o ir jos pasekmės kur kas liūdnesnės. Vis dėlto nors ir kokie skirtingi šiedu reiškiniai būtų, nesunku surasti ir jiems bendrų vardiklių. O jų, pasirodo, yra nemažai: žalinga aplinka šeimoje, draugų įtaka, netinkamas auklėjimas, švietimas. Tačiau egzistuoja ir dar vienas veiksnys, kurį Harvard tyrėjai nurodė, analizuodami nutukimo išplitimą. Tai — susitaikymas su pačia mintimi, mūsų prisitaikymas, nesvarbu, ar tai būtų svorio priaugimas, nutukimas ar girtuokliavimas.

Jeigu vis daugiau mūsų visuomenės narių svorio priauga ar girtuokliauja ne dėl genų, ne dėl netinkamos dietos ar gero sektino pavyzdžio nebuvimo, o vien todėl, kad mes, aplinkiniai, paprasčiausiai prisitaikome prie pasikeitusių sąlygų, priimame savo šeimos narius ir draugus tokius, kokie jie yra, o tuo pačiu ir patys, norėdami to ar ne, nepastebimai keičiamės ir pamažu tampame panašūs į juos, kodėl tokie bruožai kaip rūpestis ir pagalba artimui, gerumas,  pasiaukojimas, atsakomybė neplinta taip lengvai kaip nutukimas ir alkoholizmas tarp draugų ir šeimos narių? Ar kada nors gerumo, rūpinimosi kitu, pasiaukojimo epidemija taps užkrečiama? Ar sulauksime susipratimo viruso? Ir ar kas nors kada nors imsis daryti tokius tyrimus?