APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO

.baltimore
Nidos Gailaitės nuotraukos
Kryžiai ir koplytstulpis parke prie Baltimore Lietuvių namų. Lietuvio
Johnny Unitas  (Jono Jonaičio) statula Baltimore mieste, prie futbolo stadiono.


Vilnius dūksta dėl muzikanto Frank Zappa

Juozas Gaila
gaila1@verizon.net

Neseniai rašiau apie tai, kaip 1993 metais nuvykęs į Lietuvą Gedimino prospekte netoli Seimo rūmų esančioje „Vagos” knygyno vitrinoje išvydau „Toyota” automobilį ir apie jo ratus išdėliotas naujai išleistas knygas. Ne man vienam užkliuvo ta „Toyota” knygyne — Amerikos spaudoje, turistų įspūdžiuose iš apsilankymų Lietuvoje netrūko pašaipos Lietuvai. Gal ir negalima kaltinti knygyno, nes jis numatė, kad lietuviui tiek Lietuvoje, tiek išvykusiam į užsienį didesne vertybe taps ne knyga, bet automobilis, nors ir senas, o vertingą knygą ar spaudą nusvers bulvariniai leidiniai.

Automobilis iš knygyno vitrinos prapuolė, bet amerikiečiai turistai pradėjo stebėtis ir šaipytis, kad Lietuvoje pastatytas paminklas amerikiečiui muzikantui Frank Zappa, apie kurį, rašantieji prisipažino, nebuvo net girdėję. Jie šaipėsi iš tokio keisto krašto, o mane pykdė ir net skaudino, kad atgavęs laisvę lietuvis paminklus stato ne kovotojams už ją, ne kankiniams, bet kažkokiam nežinomam „rock” muzikantui, nieko bendro su Lietuva neturėjusiam. Apie tai pradėjau rašinėti internete ir susilaukiau pylos. Ir ne iš kokių „runkelių” ar „skustagalvių”, bet iš savo pažįstamų keturiasdešimtmečių su mokslo laipsniais ne tik Lietuvoje, bet ir apsigyvenusių Prancūzijoje, Italijoje, Amerikoje. Pasirodo, nors ir turintis pavydėtiną muzikos aparatūrą namuose ir mėgstantis įvairią muziką, esmi visiškas nemokša „rock” muzikoje. Štai, pajuokti Frank Zappa paminklo statytojai Vilniuje nušluostė nosį ne tik man, bet ir amerikiečiams turistams, besišaipantiems iš to paminklo.

Š. m. gegužės 8 d. didžiuosiuose Baltimore, Philadelphia, Washington (gal ir kitų) miestų dienraščiuose pasirodė AP agentūros išplatinta žinia apie Frank Zappa ir Lietuvą. Man įdomiausias aprašymas buvo išspausdintas tik kitą dieną Baltimore miesto dienrašty „The Sun” antrašte „Vilnius is Wild About Zappa”. Žurnalistė Jean Marbella aprašo kaip tarp naujai išrinktą Baltimore miesto merę sveikinančių kitų miestų merų laiškų pasirodė laiškas iš nežinomo krašto — Lietuvos, iš Vilniaus mero. Jame tarp įprastų sveikinimų, linkinčių pasisekimo sunkiame darbe, ir pasiūlymas priimti statulą. Statulą — muzikanto Frank Zappa, anot Vilniaus mero, vieno iš garsiausių XX amžiaus kūrėjų, vienijančio šiuos toli vienas nuo kito esančius miestus. „Frank Zappa?, — rašo žurnalistė — Even if you know – and few do…”, kad tai laukinės šukuosenos muzikantas, kūręs siaubingas „rock” dainas ir rimtą simfoninę muziką, gimęs Baltimore mieste. Sunku suprasti, tęsia žurnalistė, kad miestas, kuriame Zappa nėra niekada buvęs, siūlo jo statulą gimtajam miestui.

Siūlymas buvo svarstomas Baltimore miesto Meno komisijos, kuriame dalyvavo Saulius Paukštys, (fotografas ir Zappa sirgalių klubo Vilniuje pirmininkas su vertėju Artūru Baubliu, ir vienbalsiai priimtas, o jo siūlytojams padėkota plojimu. Įdomiausia, kad ta pati komisija visai neseniai atmetė siūlymą statyti mieste paminklą buvusiam, vienam iš populiariausių ir labiausiai miestui nusipelnusiam merui, vėliau buvusiam Maryland valstijos gubernatoriui William Donald Schaefer. Jis buvo labai palankus lietuviams, jo įsakymu prie Lietuvių namų buvo įrengtas nedidelis parkelis, duotas leidimas jame pastatyti du lietuviškus kryžius ir koplytstulpį. O prie prieškario laikais iš Lietuvos atvežto ir Maryland valstijos sostinėje Annapolis prie valstijos rūmų pasodinto ąžuolo neleidžiama prikabinti jokio lietuviško religinio simbolio. Paminėtina, kad Baltimore mieste, prie įėjimo į futbolo stadioną, yra paminklas lietuvių kilmės futbolo žaidėjui Johnny Unitas (Jonui Jonaičiui), tapusiam tos sporto šakos legenda. Įeinantieji, nepasiekdami jo rankos, kuri vadinama „golden arm”, mėgsta patrinti jo kairės kojos batą, kuris jau gerokai nublizgintas.

Grįžtant prie muzikanto Zappa (1940–1993), kodėl jis liko nežinomas savo gimtajame mieste ir mažai žinomas visoje Amerikoje, o tapo populiarus vienos, o gal ir dviejų kartų lietuviams? Nors gimęs Baltimore mieste, Italijos graiko/arabo tėvo ir italės/prancūzės motinos šeimoje, gyveno ir kūrė Kalifornijoje. Nepaprastai talentingas kaip muzikantas, kompozitorius, dainininkas, filmų statytojas, įvairiais žymenimis apdovanotas už savo kūrybą, Zappa nesusilaukė visuotinio populiarumo dėl savo kontraversinių poelgių, muzikos ir dainų žodžių. Save vadino konservatyviu, pasisakančiu už kapitalizmą, už verslą be valdžios suvaržymų, už laisvą spaudą. Bet viešai reiškė neapykantą Amerikai, vadindamas jos valdžią sukta, jos visuomenę materialistine, ypač prezidento Reagan eros metu. Jis pasisakė prieš organizuotą religiją, ypač fundamentalistus, kritikavo vadinamus „gėlių vaikus” ir dainininkus už narkotikų vartojimą (spėjama, kad pats juos vartojo), aštriai puolė cenzorius už filmų ir muzikos cenzūrą. Sunkiai finansiškai versdamasis, dainininkas savo įrašų studijoje įrašė lytinį aktą imituojančią garsinę juostą ir buvo teismo nubaustas dešimčia dienų kalėjimo už pornografijos platinimą, bet ir po to nevengė nuogos erotikos, homoseksualizmo įvedimo į savo dainas. Vienoje savo plokštelėje jis kaltino Amerikos valdžią AIDS viruso gaminimu ir platinimu. Jis smarkiai puolė antisemitus, bet kai žydai vienoje jo dainoje įžvelgė antisemitinių elementų ir paskelbė jai boikotą, Zappa apkaltino juos sufabrikavus kaltinimus, siekiant sukurti jiems naudingus žydo stereotipus. 1971 m. koncertuojant Europoje, Londone jis buvo nustumtas nuo scenos, buvo sunkiai sužeistas, visam laikui liko invalidu. 1990 m. pakviestas prezidento Vaclav Havel lankėsi Čekoslovakijoje ir tapo neoficialiu JAV kultūros atašė Čekoslovakijai. 1992 m., jau prostatos vėžio kankinamas, labai sėkmingai koncertavo Vokietijoje ir Austrijoje.

Baltimore dienraštis cituoja Sauliaus Paukščio žodžius, kad Zappa, kaip menininkas ir net daugiau nei menininkas, labai daug reiškia Lietuvos žmonėms. Paukščio teigimu, Zappa buvo laisvės balsas, kai prieš 1990 metus lietuviai negalėjo kritikuoti visuomenės („could not criticize society”). Vis dėlto cinikas many niekada nesutiks, kad lietuvis siekė laisvės „kritikuoti visuomenę”. Esu įsitikinęs, kad lietuvis siekė laisvės nuo komunistinio okupanto ir nežinau, kaip Zappa prie to prisidėjo. Bet, kaip amerikiečių dienraštis rašo, Baltimore miesto Meno komisija vienbalsiai sutikdama priimti 50,000 dolerių vertės dovaną — bronzinę Frank Zappa skulptūrą, taip pat nežinojo daininko ryšio su jų miestu...