NY lietuvių bažnyčia ruošiama griovimui

New York, liepos 30 d. (,,Draugo" info.) — Kaip pranešė New York Lietuvių Bendruomenės (LB) pirmininkė Ramutė Žukaitė, šio miesto Pastatų departamentas jau yra išdavęs leidimą nugriauti statinį Manhattan adresu 568/570 Broome Street. Tai — Our Lady of Vilnius lietuvių katalikų bažnyčios adresas.

Liepos 26 d. naktį parapijiečiai taip pat pastebėjo darbininkus, atėjusius tirti asbesto kiekio bažnyčios pastate. Tai paprastai vienas paskutiniųjų parengiamųjų darbų prieš nugriaunant pastatą.

Parapijiečiai dar kartą primena visuomenei, kad už bažnyčios, 1905 m. pastatytos už lietuvių imigrantų lėšas, išlikimą jie kovos iki paskutinės minutės. Tačiau jie pripažįsta, jog išgelbėti Our Lady of Vilnius lieka vis mažiau vilčių.

Šiuo metu prašymai išsaugoti parapiją perduoti tiek teismui, tiek Romai. Deja, kaip primena R. Žukaitė, be didelio visuomenės palaikymo jie gali būti neišgirsti. New York LB kviečia visus lietuvių kilmės asmenis prisijungti prie kassavaitinės protesto akcijos greta St. Patrick katedros, kurioje 10:30 val. ryto sekmadieniais mišias laiko kardinolas Egan. Jis didžiąja dalimi atsakingas už tai, kad lietuvių bažnyčia buvo brutaliai uždaryta.