Keičiasi grynųjų pinigų įvežimo į ES tvarka

 Nuo 2007 m. birželio 15 dienos keleiviai, įveždami grynuosius pinigus į Europos Sąjungos teritoriją, tame tarpe ir į Lietuvos Respubliką, iš trečiųjų šalių ar išveždami iš jos į trečiąsias šalis, privalės juos deklaruoti Grynųjų pinigų deklaracijoje pasienio muitinės poste, jeigu gabenamų pinigų vertė bus ne mažesnė kaip 10,000 eurų.

Naująją grynųjų pinigų vežimo tvarką Europos Sąjungoje nustato Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005. Šis teisės aktas siekia įvesti bendrą ES mastu grynųjų pinigų judėjimo iš ir į ES tvarką.

Pagal naująsias taisykles muitinės įstaigos yra įgaliotos vykdyti asmenų ir jų bagažo kontrolę ir sulaikyti grynuosius pinigus, kurie nėra deklaruoti.

Grynųjų pinigų deklaracijos forma lietuvių, anglų ir rusų kalbomis bei jos pildymas ir muitinis įforminimas patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.1B – 891. Jis atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. spalio 26 d. reglamento (EB) Nr.1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės nuostatas.

Grynųjų pinigų deklaracijos forma http://www.cust.lt/lt/article?articleID=6993

Grynųjų pinigų deklaracijos pildymo instrukcija http://www.cust.lt/lt/article?articleID=6996

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka ES

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/index_en.htm

Lietuvos Respublikos Muitinės departamento (http://www.cust.lt/) atsakymai (http://www.cust.lt/lt/faq) į dažniausiai užduodamus klausimus prekių judėjimo, muitų, mokesčių, tarifų, keleivių, jų daiktų, pašto siuntų, intelektualinės nuosavybės apsaugos ir kitais klausimais.

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija