IRS mokesčių deklaracijas tikrins griežčiau

Čikaga, kovo 23 d. (,,Draugo” info.) — Krikščioniškos minties savaitraščio ,,The Christian Science Monitor” teigimu, IRS atnaujina griežtą kovą su mokesčius mokėti vengiančiais JAV gyventojais.

IRS duomenimis, maždaug šiuo metų laiku dauguma amerikiečių — apie 84 proc. — tvarkingai užpildo mokesčių deklaracijas ir, jei yra skolingi valstybei, sumoka mokesčius.

Tačiau likusieji 16 proc. deklaracijų neužpildo arba jas — sąmoningai ar nesąmoningai — užpildo su klaidomis. Tokiu būdu valstybės biudžetas per metus praranda 290 milijardų dolerių pajamų.

Skelbiama, kad IRS grįžta prie praėjusio amžiaus 10 deš. dominavusio griežtesnio požiūrio į mokesčių deklaracijas. Planuojama, kad šiemet dar dagiau pajamų deklaracijų susilauks kruopštesnio mokesčių inspektorių patikrinimo.

Labiausiai inspektorių akiratyje rizikuoja atsidurti dideles pajamas gaunantys gyventojai, taip pat smulkiojo verslo savininkai, ypač siekiantys susigrąžinti nemažas sumas sumokėtų mokesčių.

IRS teigia kovosianti su vis labiau plintančiu požiūriu, kad sukčiauti mokesčių deklaracijose yra pateisinama, nes mokesčių sistema  yra netobula bei neteisinga.