jaunsajunga

Po pietų grupės dalyviai linksmai nusifotografavo prie žinomo Fisherman’s Wharf ženklo. Pirmoje eilėje (iš k. į d.): Giedrė Kazlauskaitė, Janina Griciūtė, Aleksandra Habanek, Aras Mattis. Antroje eilėje (iš k. į d.): Lina Šeštokaitė, Audra Griciūtė, Eglė Bitinaitė, Aušra Venckutė, Danius Anelauskas ir Auksė Grigaliūnaitė.
Kristinos Mattienės nuotr.


Metiniam JAV LJS suvažiavimui pasibaigus


Kristina Mattienė

Šiais metais JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga metiniam suvažiavimui, kuris įvyko sausio 18-21 dienomis, susitiko San Francisco, CA. Ruošos komiteto pirmininkė Auksė Grigaliūnaitė šauniai ir darbščiai suorganizavo savaitgalio įvykius bei pasirūpino registracijos detalėmis. Tarp lietingų dienų prieš ir po savaitgalio suvažiavimo savaitgalis buvo saulėtas ir šiltas! Nuostabu!

Vaiva Rimeikaitė iš Čikagos į San Francisco atvyko dieną anksčiau, norėdama geriau susipažinti su nežinomu miestu. Ji su Kristina Mattiene aplankė San Francisco modernaus meno muziejų (SF Museum of Modern Art), pavalgė prancūziškame restorane, apėjo Crissie Field, iš kur pamatė nuostabų Golden Gate tilto ir Alcatraz salos vaizdą, užlipo į Alamo Square parke esantį kalnelį pamatyti ,,Painted Ladies” namus, apžiūrėjo kitas miesto įžymybes.

Sausio 19 d., penktadienį, Simona Gajauskaitė iš Čikagos ir Aušra Venckutė iš Los Angeles atskrido ir prisidėjo prie jų. Visos keturios susitiko Holiday Inn Express viešbutyje, esančiame Fisherman’s Wharf rajone, ir pėsčiomis nuėjo į Ghirardelli Square pamėginti, žinoma, karšto šokolado ,,sundae”. Skanumynas!

Dienai įsibėgėjus, daugiau dalyvių iš įvairių miestų atvažiavo. Iš viso — 23. Buvo labai malonu susipažinti su naujais draugais. Iš Čikagos dalyvavo: Auksė Grigaliūnaitė, Giedrė Kazlauskaitė, Simona Gajauskaitė ir Vaiva Rimeikaitė; Los Angeles: Aušra Venckutė, Audra Griciūtė, Janina Griciūtė, Valdas Varnas, Jonas Grigaliūnas, Danius Anelauskas, Eglė Bitinaitė ir Aleksandra Habanek; Aras ir Kristina Maciai ir Lina Šeštokaitė iš San Francisco; Aras Žygas, Viktoras Jučas, Daina Rasutytė, Nerijus Aleksa, Daiva Mattytė, Krista Weir, Gediminas Bielskus ir Jonas Vaičikonis atvažiavo iš University of Illinois, Urbana-Champaign. Kadangi visi atvyko skirtingu laiku, patys sprendė, kur jie norėjo pavalgyti. Bet vakare visi susitiko Jack’s Cannery Fisherman’s Wharf rajone. Jack’s Cannery yra žinomas kaip senais laikais buvęs ,,Del Monte” — vaisių pakavimo fabrikas, dabar ten galima pabendrauti su draugais, pasiklausyti muzikos, pažaisti biliardą ir pavalgyti. Kadangi San Francisco visko galima pamėginti, lietuvaičių grupė nutarė pratęsti susipažinimo vakarą ir paklausyti airių muzikos Tierny’s Pub, įsikūrusiame taip pat Fisherman’s Wharf rajone.

Po geros nakties sapnų dalyviai po pusryčių, šeštadienio rytą susirinko suvažiavimui. Auksė Grigaliūnaitė pasveikino dalyvius ir pristatė JAV LJS valdybą: pirmininkę Giedrę Kazlauskaitę, vicepirmininkę Simoną Gajauskaitę, iždininkę Auksę Grigaliūnaitę ir sekretorę Kristiną Mattienę. Aušra Venckutė prisiėmė suvažiavimo sekretorės pareigas. Paskui buvo išklausyti pasveikinimai nuo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos narių: pirmininkas Statys Kuliavas palinkėjo geros nuotaikos, PLJS JAV atstovas Moacir de Sa Pereira priminė JAV LJS dalyviams, kaip JAV atstovams, ir valdybai jų atsakomybę šiame suvažiavime, išsakė kitas mintis. Buvo išklausyti pasveikinimai iš JAV miestų skyrių: Detroito LJS sekretorė Inga Moss ir Čikagos LJS pirmininkas Justinas Andriušis atsiuntė keletą teigiamų minčių, Aušra Venckutė papasakojo naujienas iš Los Angeles.

Dieną vyko diskusijos įvairiomis temomis, ieškota sprendimų. Buvo pratęsta naujo statuto diskusija, kurią pradėjome praeitą suvažiavimą; pasitarta dėl XIII Pasaulio Lietuvių jaunimo kongreso; ryšių su Pietų Amerika; dalyvavimo Šokių šventėje. Kitas Kongresas vyks Pietų Amerikoje 2009–2010 žiemos metu. JAV sąjunga stengiasi sustiprinti ryšius su Pietų Amerikos LJS, todėl daug kas iš šio suvažiavimo dalyvių turėjo praktiškų pasiūlymų. Juos JAV LJS valdyba bandys įgyvendinti. Pavyzdžiui, buvo pasiūlyta surengti koldūnų pokylį, suorganizuoti įvairias loterijas ir parduoti ,,Aš LT” marškinėlių, kurie labai greitai buvo išpirkti per praeitą Lietuvių Dienų savaitgalį Los Angeles. Taip pat pasiūlyta iš šių metų Šokių šventės komiteto JAV LJS prisidėti prie jaunimo susipažinimo savaitgalio – valdyba laukia daugiau žinių ir informacijos. Šokių šventė vyks Los Angeles liepos 4–6 d., daugiau informacijos galima rasti internete adresu: www.sokiusvente.com. Suvažiavimo atstovai per pertrauką nuvyko pavalgyti į Boudin Sourdough Bakery Pier 43. Ten daug kas pamėgino moliuskų sriubos, įpiltos į duonos — ,,sour dough” dubenį, kurį galėjome irgi valgyti! Po pertraukos ir iškylos visi grįžo tiesiai prie darbo.

Remiantis diskusijomis ir asmeniniais pasisakymais buvo priimta dešimt naujų nutarimų. Paskutinėje suvažiavimo dalyje buvo renkama nauja valdyba. Nutarta valdybos kadenciją pratęsti iki kito Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso. Sveikiname pirmininkę Giedrę Kazlauskaitę, vicepirmininkę Simoną Gajauskaitę, iždininkę Auksę Grigaliūnaitę ir sekretorę Kristiną Mattienę.

Kadangi dauguma laiko jau buvo praleista Fisherman’s Wharf rajone, suvažiavimo pagrindinė vakarienė įvyko North Beach itališkame rajone, maždaug vieną mylią nuo viešbučio. Išalkę po dienos darbų, susirinkome ,,Firenze by Night” restorane, kur galima buvo pamėginti šviežiai pagamintų itališkų patiekalų: žuvies, gnocchi (itališkų bulvių klecskiukų), makaronų ir net putpelės! Paulo ir Stefan, restorano darbuotojai, priėmė mūsų grupę kaip vieną iš savo šeimų. Mes laimingi juokėmės ir bendravome kaip viena didelė šeima, nors daug kas pirmą sykį šiame suvažiavime susipažino ar buvo seniai nesimatę. Maistas ir didelis stalas tikrai sujungia linksmą kompaniją.

Sekmadienis buvo paskirtas turistinei programai – kelionei laivu į Alcatraz salą, kur galima buvo sužinoti kalėjimo istoriją bei išgirsti apie garsius nusikaltėlius, tokius kaip Al Capone. Kiekvienas mūsų gavo asmenines ausines su įrašu ir galėjo pasiklausyti apie įvairius įvykius, ypatingai legendą apie tris kalėjimo pabėgėlius, kurių niekas niekad nesurado. Po turo grupė išsiskirstė į mažesnes grupes: vieni norėjo pasilinksminti žiūrėdami amerikietišką futbolą, kiti nutarė po miestą pavaikščioti, dar kiti grįžo atgal į Fisherman’s Wharf apylinkės restoranus pavalgyti daugiau šviežios žuvies, pavyzdžiui, krabo, baltos keptos žuvies su bulvytėm ir actu ar daugiau moliuskų sriubos. Po įvairių išvykų grupė susiėjo pasidalinti dienos įspūdžiais Pier Market restorane, kuris yra Pier 39. Grupė dar vieną sykį linksmai pabendravo ir skaniai pavalgė.

Po vakarienės daug kas su liūdesiu atsisveikino, nes turėjo ruoštis anksti iš ryto skristi namo, bet kai kas nutarė sugrįžti atgal į Jack’s Cannery ir paklausyti daugiau muzikos ir taip pratęsti suvažiavimą. Pirmadienį su visų išvykimu net ir oras pasidarė liūdnas. Vėl pradėjo lyti lietus po saulėto ir šilto savaitgalio. Iki kito suvažiavimo sausio mėnesį 2009 metais! (28)