Prof. G. Subačius kuria dokumentinį filmą apie Čikagos lietuvius ir garsųjį Sinclair romaną Džiunglės

Randy Richards

Dr. Giedrius Subačius, lietuvių kalbos ir kultūros profesorius Illinois universitete Čikagoje (PLB Lituanistikos studijų katedroje) pagal šių metų savo knygą Upton Sinclair: The Lithuanian Jungle pradėjo kurti dokumentinį filmą. Darbinis filmo pavadinimas – Muckracker! Upton Sinclair and The Lithuanian Jungle. Subačiaus tyrimai bus dar papildyti ir, šalia faktų, aprašytų jo novatoriškoje knygoje, filmui bus panaudota daug naujai surastos, intriguojančios medžiagos.

Filmavimas prasidės lapkričio mėnesį, Čikagos Back of the Yards apylinkėse, netoli buvusių skerdyklų. Būtent lapkritį Sinclair buvo atvykęs į šias vietas ir ėmė aprašinėti tai, ką matė. Iš pradžių nufilmuosime 3–5 minučių anonsinį filmuką, kurį vėliau panaudosime, kaip demonstracinę priemonę viso filmo lėšoms kaupti.

Naudodamasis filologo patirtimi, Subačius atskleidė nežinomą istoriją apie tai, kaip Sinclair rašė Džiungles. Subačius komentavo: „Pirmiausia susidomėjau lietuviškais vardais ir žodžiais, kuriuos Sinclair vartojo Džiunglėse. Kaip Sinclair nutarė pasirinkti būtent lietuvius savo romano herojais? Ypač buvau suintriguotas tuo, kad Sinclair pasirinko lietuviškus vardus (pavardes). Bandžiau atsekti tiek lietuviškų pavardžių, tiek kitų žodžių paplitimą Lietuvos teritorijoje. Priėjau prie  išvados, kad pavardes Sinclair ‘pasiskolino’ iš kai kurių Čikagoje sutiktų lietuvių. Pavadinau tuos žmones vardų donorais. Dalis mano tyrimo ir buvo surasti šiuos donorus ir nustatyti jų gyvenimų detales, susieti su Sinclair aprašymu”.

Džiunglėse Sinclair ypač stengėsi paslėpti realius žmones, kad romano skaitytojai jų negalėtų atpažinti, ir kad mėsos perdirbimo gamyklų savininkai vėliau negalėtų jų represuoti. Todėl tam, kad nustatytų bent dalį tų Sinclair slėptų žmonių, Subačius turėjo pasidaryti tikru istorijos detektyvu.

„Tyrinėjau gyventojų surašymų duomenis, parapijų dokumentų įrašus (gimimo, mirties, vedybų registravimo knygas), socialinės apsaugos (Social Security) duomenų bazes ir kitokius genealogijos šaltinius. Studijavau žemėlapius ir planus, vaikščiojau Back of the Yards apylinkių gatvėmis, lankiau kapines, žiūrinėjau šimtus fotografijų iš tų laikų ir vietų, kalbėjau su vyresniais lietuviais, gyvenusiais tose apylinkėse. Susipažinau su kai kurių donorų, suteikusių Sinclair savo vardus, palikuonimis. Jie visi, negailėdami laiko, pasakojo, ką atsimindami. Kai kurie buvo ypač paslaugūs, leido naudotis jų šeimos archyvų nuotraukomis (Marlene Trakselis Fieldhouse, Jeannette Swist, Elizabeth Kuszlejko). Iš tiesų, knygos viršeliui panaudojau Elizabeth Kuszlejkos asmeninio archyvo nuotrauką – tai nuotrauka Juozapo Kuszlejkos saliūno (restorano), kurio atskirame kambaryje ir vyko, Sinclair matytos bei  Džiunglėse aprašytos, lietuvių vestuvės. Elizabeth yra Juozapo vaikaitė (sūnaus dukra)”.

Po to, kai išleido knygą, Subačius parengė paskaitą su skaidrėmis ir perskaitė ją Newberry bibliotekoje, taip pat Balzeko lietuvių muziejuje, Šv. Ambraziejaus universitete Davenport (Iowa). Po paskaitų Davenport, to universiteto profesorius Randy Richards iškėlė mintį, kad šią paskaitą būtų galima išplėsti ir sukurti dokumentinį filmą. Subačius vėl susitiko su profesoriumi Richards Vilniuje gegužės – birželio mėn. ir aptarinėjo filmo galimybę.

„Randy pamatė, kad mano knyga ir paskaita galėtų potencialiai peraugti į ką nors daug vizualesnio. Po keleto pokalbių apie tai Randy pasiūlė ieškoti būdų, kaip lietuviškų Džiunglių idėjas realizuoti ekrane. Tačiau nė vienas nežinojome, kaip pradėti tai daryti! Galų gale Randy Richards surado Rise Sanders, kuri jau anksčiau buvo pastačiusi filmą apie lietuvius Čikagoje viešosios televizijos 11 kanalui. Ji yra tokia pat aistringa būsimo filmo entuziastė kaip ir mes. Ji yra patyrusi ir gali puikiai tvarkyti filmo gamybos procesą. Visi trys mes esam stipri komanda!”

Dabar Subačius renka medžiagą paskutiniams filmo akordams – nustatinėja, kieno vestuves stebėjo pakerėtas Sinclair.

„Iki šiol niekas nebuvo atskleidęs, kokia lietuvių pora šventė jungtuves Sinclair akivaizdoje. Esu beveik visiškai tikras, kad Sinclair matė būtent Vladislovo Kiškūno ir Karolinos Kazlauskaitės vestuves, įvykusias 1904 metų lapkričio mėnesį. Po įtemptų ieškojimų taip pat paaiškėjo, kad jų palikuonys ir šiandien gyvena Cicero miestelyje prie Čikagos”.

„Žinoma, filmui reikės finansinės paramos. Kviečiu visus norinčius ir galinčius prisidėti prie šio filmo, susisiekti su manimi (skambinti, rašyti elektroninius laiškus ir kt.). Visų pirma, ieškosime paramos per didžiuosius, pripažintus ir tokius filmus remiančius, amerikiečių fondus. Taip pat tikimės, kad ir lietuvių bendruomenės verslo bei įvairių kitų profesijų atstovai prisidės, kad ši lietuvių kultūrai svarbi istorija taptų visoje Amerikoje televizijos kanalais rodomu filmu”.

Dr. Giedrių Subačių galima pasiekti: Assoc. Prof. Giedrius Subačius, Dept. of Slavic and  Baltic  Languages, University of Illinois at Chicago, UH 1608, MC/306, 601 S. Morgan St. Chicago IL 60607, US.

Elektroninis paštas: subacius@uic.edu;

Asmeninis tinklalapis: http://www.uic.edu/~subacius/.