Susitikimas su Jurgiu Kairiu

Laima Apanavičienė

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus kino salė vos talpino žiūrovus, atėjusius į susitikimą su žinomu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje lakūnu Jurgiu Kairiu. Triskart pasaulio čempionas, pasaulio ,,Grand Prix” absoliučioje įskaitoje varžybų nugalėtojas, lakūnas, laimėjęs daugiausia Pasaulio taurės ir pasaulio ,,Grand Prix” etapų, Jurgis Kairys į susitikimą su čikagiečiais atvyko gerai nusiteikęs. Prieš tai J. Kairys dalyvavo Oshkosh (WI) aviacijos šventėje.

Susitikimo pradžioje vakaro svečią ir jo žmoną Birutę Kairienę pristatė senas lakūno pažįstamas dar iš Lietuvos laikų Algimantas Remeika.

Gimęs ir augęs tolimajame Sibire, kur buvo išvežti jo tėvai, J. Kairys nuo vaikystės svajojo būti lakūnu. ,,Kai grįžome iš Sibiro — reikėjo gyventi. Brolis Vladas ganydavo karves, o man buvo patikėtos žąsys. Kartais jos imdavo ir pakildavo nuo žemės, — vienos į balą skrenda, kitos — į miežių lauką. Ganytojas mažas — nespėju, tai ir žiūriu į tas žąsis išsižiojęs. Tas žąsų skrydis Beržės kaime, matyt, man daug davė. Pirmą kartą pamatytas skrendantis lėktuvas taip pat paliko gilų įspūdį”, — su šypsena pasakoja garsusis lakūnas.

Nuo mažens mėgęs konstruoti, remontuoti, baigęs Kaltinėnų vidurinę mokyklą, Jurgis įstoja mokytis į Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabartinį Gedimino Technikos universitetą). Kaip sakė Jurgio žmona Birutė, kad ,,gal ir gerai, kad jis pirmiausia inžinerinius mokslus baigė, todėl dabar viską išmano apie lėktuvų techninę dalį”. 1974-aisiais  Kauno aeroklube jis pradėjo pirmuosius savo skraidymus. Matyt, tie skraidymai jam taip patiko, kad J. Kairys nutaria savo gyvenimą tvirtai surišti su aviacija. Ir nors dar buvo dvejonių, 1980 metais jis įstoja į Leningrado (dabar Sankt Peterburg) civilinės aviacijos akademiją, kurią baigia 1984 metais. Nuo tada visas gyvenimas pašvęstas aviacijai.

Prasideda treniruotės, lėktuvų bandymai, ieškojimai, galų gale savo lėktuvo konstravimas. O šio darbo ėmėsi tada, kai jo naudojami rusų gamybos lėktuvai dažnai gesdavo, vis reikėdavo šių lėktuvų konstruktoriams ,,plauti protą”. Jurgis nelinkęs be reikalo rizikuoti. Prieš kiekvieną skrydį jis kruopščiai patikrina lėktuvą. Kai paklausiau jo žmonos, ar nebaisu, kai vyras danguje tokius triukus išdarinėja, Birutė Kairienė atsakė: ,,Iš vienos pusės per tiek metų pripratau, bet iš kitos — gerai jį pažįstu ir žinau, kaip jis atsakingai žiūri į savo darbą, apgalvoja visas detales, viską pats patikrina”.

Su meile J. Kairys pasakojo susirinkusiems apie savo darbą, apie  sportines varžybas, apie ruoštus renginius Lietuvos žmonėms. Klausiausi ir galvojau, kaip kartais gyvenime nutinka, kad šitiek Lietuvai nusipelnęs žmogus, kurį myli ir gerbia žmonės, kuris garsina Lietuvą visame pasaulyje, nesusilaukia jokio Lietuvos valdžios dėmesio. Ką ten iš valdžios! Net oficialios sporto organizacijos jį pamiršo!  Sportininkas, paskelbtas geriausiu pastarųjų metų pasaulio lakūnu, Lietuvoje niekam nesvarbus. ,,Nesupraskite manęs neteisingai, aš myliu žmones, visas mano darbas, visi pasiekimai skirti eiliniams Lietuvos žmonėms, kurie visada mane palaiko, visada jaučiu jų meilę ir dėmesį man, bet Lietuvos valdžiai aš nereikalingas. Man nereikia pačių sveikinimų, man tiesiog gaila valdžios vyrų, kurie visiškai negerbia žmonių. Dažnai galvoju, kad gal aš koks apsišaukėlis, gal ne lietuvis, o tik šiaip dalyvauju varžybose už Lietuvą”, — kalbėjo garsus visame pasaulyje oro akrobatas.

Jurgis Kairys su meile kalbėjo apie Balzeko lietuvių kultūros muziejų, apie surinktas jame vertybes. Susitikimo metu buvo parodytas filmas apie J. Kairio skrydį po tiltu aukštyn ratais. ,,Tai buvo techniškai sunkus skrydis, bet aš laimingas, kad nenuvyliau Lietuvos žmonių, kurie atėjo šio skrydžio pasižiūrėti”, — po filmo peržiūros sakė J. Kairys. Net ,,Formulės 1” pilotas  Mika Hakkinen buvo atvažiavęs pasižiūrėti šio savo draugo skrydžio ir liko juo sužavėtas.

Po susitikimo lakūnas muziejaus prezidentui Stanley Balzekas, Jr., padovanojo savo sūnaus darytą nuotrauką, kurioje užfiksuotas Jurgio Kairio skrydis. Dar ilgai žmonės nenorėjo skirstytis, kalbino lakūną, prašė autografų.

Nuoširdus ačiū Balzeko kultūros muziejui už šį ir visus kitus įdomius renginius. O skaitytojams noriu priminti, kad sekmadienį dar galite susitikti su šiuo lakūnu ir įdomiu žmogumi. Rugsėjo 10 d. nuo 1 val. p.p. iki 6 val. v. oro akrobatikos meistras, 1982,1990, 1994 metų  pasaulio čempionas, FAI World Grand Prix daugkartinis laimėtojas Jurgis Kairys visus kviečia į ,,Jurgio Kairio pikniką” legendiniame Galt One Zero Charlie aerodrome. Garsusis lakūnas danguje išrašys autografą ,,J”,  parodys keisčiausių elementų kompoziciją, o jei susirinks gausus būrys žiūrovų, J. Kairys, pirmą kartą pasaulio akrobatinio skraidymo istorijoje atliks ,,Ribbon Cut Cobra” manevrą. Po savo programos danguje, J. Kairys bendraus su žiūrovais. Vaikams suruoš popierinių lėktuvėlių skraidymo konkursą (atsivežkite popieriaus, iš kurio galėtumėte išlankstyti lėktuvėlį), tėveliai taip pat galės dalyvauti konkurse. Organizatoriai maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti šiame puikiame renginyje.

Į  renginį  nuvažiuoti galite: iš Čikagos — Kennedy Express keliu (I90) iki Route 47, sukti į šiaurę, per Huntley ir Woodstock, važiuoti Route 120 link Greenwood ir toliau pagal ženklus iki Galt aerodromo, sukti prie ženklo Studio@OneZeroCharlie; iš šiaurinės pusės — Edens Express keliu iki Route 120 (Belvidere Rd.), keliauti į vakarus per McHenry, už 56 mylių sukti į Greenwood Rd. (į šiaurę), pravažiuoti Greenwood miestelį ir sukti prie ženklo Studio@One ZeroCharlie.

Nepraleiskite progos susitikti su legendiniu oro akrobatu ir pasižiūrėti jo atliekamos programos. Tad iki susitikimo!