Kas patenka į „Draugą”, o...

Algis Virvytis

2008 m. balandžio 15 d. „Drauge” Vida Morris išlieja savo tulžį ant „Draugo” redaktorių, nes ne visus jos rašinius spausdina, kai kurių jų autoriai nepaviešinti. Priekaištauja „Draugo” redakcijai už „nedemokratišką” „Draugą”, kelia į aukštumas Amerikos spaudą.

Amerikos spauda nėra tokia demokratiška ir laisva, kaip V. Morris rašo. Ji turi griežtai prisilaikyti redakcijos krypties ir nuostatų. Yra daug priežasčių: kokiai partijai laikraštis palankus, kokių pažiūrų laikraščių savininkai ir t.t. Kiekvienas Amerikos žurnalistas, vertinantis savo profesiją ir gerą duoną, žino, ką rašyti ir ko ne. Patarčiau V. Morris atidžiai stebėti Amerikos spaudą, ne tik laikraščius, bet ir knygų spausdinimą. Ne viskas galima ir „demokratinėje” Amerikoje.

Autorė labai domisi, kodėl ne visų rašinių autorių pavardės paviešinamos. Aš pabandysiu paaiškinti. Maždaug prieš metus „Drauge” buvo užduotas klausimas: kaip galima palikti savo turtą Lietuvių Fondui neturint artimųjų. Šio rašinio autoriaus pavardė nebuvo paviešinta, manau, dėl to, kad autorius to prašė. Už kelių savaičių pasirodė aštrus ir duriančiai kritikuojantis laiškas „Draugui”, pasirašytas Kurmio, kur jis tiesiog niršta ant „Draugo” redakcijos, kad ši nepaskelbė to žmogaus pavardės. Kodėl Kurmis taip niršta? Tuoj pat kyla ir įtarimas, kodėl tas Kurmis taip knisasi į privatų žmogaus gyvenimą? Gal norėjo sužinoti, kur tą žmogų radus, pasiūlyti „geresnį fondą” nei Lietuvių?

Prieš keletą metų pažįstamas skundėsi: „parašiau skelbimą į laikraščius Lietuvoje ir Amerikoje ieškodamas giminių, jaunystės pažįstamų. Pateikiau savo adresą ir telefoną. Už kelių dienų skambutis pradėjo skambėti, giminės niekad negirdėtomis pavardėmis, draugai, kurių niekad nepažinojau, net moterys ir merginos domėjosi, ar vedęs, ar našlys ir net, kaip su žmona ’sutariu’.” Tad įdomi pamoka jam ir pažįstamų rateliui – būkit atsargūs paviešindami save. Šiomis dienomis Amerikoje kasdien girdime, skaitome apie tapatybės saugumą.

O dėl gerbiamo William F. Buckley, taip, jis žmogus daug nusipelnęs, bet ar Lietuvą užstojo, ar gynė, ar iškėlė Lietuvą nors žodeliu, ar parašė Lietuvos naudai? Mūsų spauda yra finansiškai nestipri, daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos, lietuvių reikalams, krikščionybei. Aš nemanau, kad „Draugas” turi tiek lėšų, kad galėtų visas pasaulio garsenybes aprašyti, kurios nėra prisidėjusios prie Lietuvos gerovės. Tas, kam Buckley yra įdomus, gali užtenkamai medžiagos rasti Amerikos spaudoje.

Labai lengva apkaltinti viską, užpykus rašyti, išlieti tulžį, bet yra sunkiau susivaldyti, pagalvoti, išgerti stiklinę šalto vandenėlio, pakišti dešinę ranką po šalto vandens srove ir rimtai susimąstyti.