Birželio 14, 2008
Vaikams reikia sektinų pavyzdžių!

Romualdas Kriaučiūnas

Lietuvoje Tėvo diena švenčiama pirmąjį birželio mėnesio sekmadienį, o JAV – trečiąjį birželio mėnesio sekmadienį. Tėvo dieną švenčia mažiau šeimų nei Motinos dieną galbūt ir dėl to, kad tos šventės yra laikomos sentimentaliu dalyku, diena, kai žmonės dalijasi savo jausmais. Iš mažens buvome mokomi, kad tikram vyrui sentimentalumas turi būti svetimas. Tai sena, beveik jau atgyvenusi pažiūra. Iš tikrųjų vyrai, kaip ir moterys, nori dėmesio, padėkos, tad tikrai nudžiugtų sulaukę nedidelės dovanėlės ar tiesiog sveikinimo nuo savo vaikų.

Psichologų nustatyta, kad vaiko auklėjime tėvas turi didžiulę reikšmę. Moteriai dar tik nešiojant kūdikį, svarbu, kad tėvas užmegztų su juo ryšį – kalbintų ne tik žmoną, bet ir dar negimusį kūdikį. Vaikas, ypač berniukas, perima iš tėvo daugybę savybių, įskaitant ir ydas. Su laiku šeimos narių santykiai ir pasiskirstymas vaidmenimis keičiasi. Anksčiau moters pareiga buvo auginti vaikus, o vyro – aprūpinti ir saugoti šeimą. Šis šeimos modelis aptinkamas ir šiandien. Yra nemažai šeimų, kur abu tėvai vaikais stengiasi rūpintis vienodai ir abu tėvai uždirba šeimai pragyvenimą.

Tėvo diena – tai šventė, kurioje švenčiama tėvystė, panašiai kaip ir Motinos dieną švenčiama motinystė. Šią dieną oficialiai pirmiausia pradėjo švęsti JAV. Šį judėjimą tėvams pagerbti 1910 m. įkūrė Louisa Dodd. Jos motina mirė gimdydama šeštą vaiką ir jos tėvas vienas užaugino visus vaikus.

Prie Tėvo dienos sveikinimų jungiame laimės linkėjimus, paimtus iš Dalai Lama išminties. Dalai Lama gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Kinų išvarytas iš Tibeto, jis jau daugelį metų gyvena tremtyje. Būdamas politinis ir religinis vadas, jis ant savo pečių neša didelę atsakomybę. Kartu jis atrodo ramus, kantrus ir sąmojingas. Tai laimingo žmogaus bruožai. Dalai Lama nurodymai laimingam gyvenimui yra gana plačiai paskleisti. Štai keletas jų Tėvo dienos proga.

Prisiminkime, kad didelei meilei ir dideliems pasiekimams reikalinga rizika. Jei ką prarandame, nepraraskime praradime slypinčios pamokos. Būkime pagarbūs sau ir kitiems. Jauskime atsakomybę už savo veiksmus. Atsiminkime, kad negavimas to, ko trokštame, gali būti palaima. Išmokime taisykles, kad žinotume, kaip jas prideramai sulaužyti. Neleiskime mažam nesusipratimui pažeisti draugystę. Kai pamatome, kad padarėme klaidą, nedelsdami ją atitaisykime. Raskime laiko kasdieną pabūti vienumoje. Būkime atviri pokyčiams, bet nepraraskime savo vertybių. Atsiminkime, kad tyla kartais yra geriausias atsakymas. Gyvenkime dorą gyvenimą. Tada, kai būsime senesni ir prisiminimuose skęsime, visa tai su malonumu galėsime pergyventi antrą kartą. Meilės apgaubta namų atmosfera yra mūsų gyvenimo pagrindas. Iškilus kivirčams su mylimaisiais, dorokimės su esamu nesutarimu. Nekelkime praeities nesutarimų ar klaidų. Dalinkimės savo žiniomis ir išmintimi – tai raktas į nemirtingumą. Būkime švelnūs aplinkai ir gamtai. Kartą per metus nuvykime, kur niekada nesame buvę. Atsiminkime, kad geriausias ryšys yra tas, kur meilė vienas kitam viršija poreikius.

,,Vaikams reikia daugiau sektinų pavyzdžių nei kritikos”, – taip teigė prancūzų rašytojas Joseph Joubert. Jo įžvalgi pastaba tebegalioja ir šiandien. Prie Tėvo dienos sveikinimų jungiame jo patarimus tėvams.

Nenuvertinkime savo vaidmens svarbos. Teikime pirmenybę savo namams. Raskime pasitenkinimo atlikdami tėvo pareigas. Bet ką darydami, leiskime vyrauti tvirtumui. Raskime laiko savo šeimai. Padarykime savo namus laimingais namais. Būkime gerais klausytojais. Savo vaikams rodykime gerą pavyzdį. Išmokykime vaikus atsakomybės. Palaikykime glaudžius šeimos ryšius. Išvystykime kiekvieno vaiko asmenybę. Supraskime tikrąją drausmės prasmę. Skatinkime vaikų kūrybingumą ir dvasingumą. Rimtai žiūrėkime į vaikų mokslą ir padėkime jiems pamėgti knygas. Išmokykime vaikus suprasti pinigo vertę. Duokime vaikams sveiką požiūrį į lytį. Uždekime vaikus gyventi teigiamą gyvenimą. Žiūrėkime į dalykus iš vaiko taško.

Kita proga jau esu rašęs, kad turime daugybę progų padėti ne tik savo šeimai, bet ir savo artimui. Gal žmonės ir yra savanaudžiai, bet vis tiek juos mylėkime. Jei darome gera, kiti mus apšauks egoistais, bet vis tiek darykime gera. Atvirumas ir nuoširdumas mus pastato pavojun, bet vis tiek būkime atviri ir nuoširdūs. Geras darbas, atliktas šiandien, gal bus užmirštas rytoj, bet vis tiek darykime gerus darbus. Dvasios milžinai su kilniomis mintimis gali būti suniekinti bedvasių nykštukų, bet vis tiek galvokime kilniai. Žmonės gailisi persekiojamųjų, nors seka persekiotojus, bet vis tiek kovokime už persekiojamuosius. Ką mums užtruko metus pastatyti, gali būti sunaikinta per dieną, bet vis tiek statykime. Pasauliui duokime viską, ką galime. Būsime užgauti ar nesuprasti, bet vis tiek pasauliui duokime viską, ką galime. Dalis to mūsų pasaulio yra mūsų šeima