Švietimo premija — Broniui Krokiui

Švietimo premijos komisija, susidedanti iš Kristinos Bandžiulienės, Violetos Gedgaudienės, Aldonos Kudirkienės, Marytės Sandanavičiūtės-Newsom, Vidos Radvenienės ir pirmininkės Dalilės Polikaitienės, 2007 m. sausio 21 d. posėdyje 2006 m. Švietimo premiją paskyrė mokytojui Broniui Krokiui (Philadelphia). Mecenatas — Lietuvių fondas.

Ilgametį pedagogą, suaugusių lietuviškai besimokančių vasaros kursų Dainavoje steigėją ir ilgametį kursų dėstytoją, ,,Amber Roots organizacijos vieną iš įkūrėjų, lietuvių kalbos vadovėlio ,,Gintarinės šaknys ir kitų knygų autorių, buvusį Rochester mokyklos ilgametį vedėją ir Philadelphia mokyklos mokytoją sveikina Švietimo komisija, JAV LB Švietimo taryba, Broniaus Krokio buvę auklėtiniai ir kolegos.

Žymuo mokytojui Broniui Krokiui įteiktas ir pagerbimas vyko Philadelphia, Vasario 16-osios minėjimo metu.