,,Margučio” gimtadienis

Balandžio 11 d. — ,,Margučio” radijo laidos 75-tasis gimtadienis. Nuo 1932 m. kas mielą vakarėlį, su maža pertrauka, tas pats ,,Margutis” girdimas WCEV 1450 AM radijo bangomis.

,,Margučio” istorija — ilga ir reikšminga lietuviškai Čikagai.  Buvo laikai, kai ,,Margučio” radijo laidas lietuviai girdėdavo visoje Amerikoje ir net Kanadoje. Šiuo metu ,,Margutį II” galima girdėti Lietuvoje ir visame pasaulyje internetu nuo 8:00 val. v. adresu: www.wcev1450.com

,,Margučio” gimtadienio proga šeštadienį, balandžio 14 d., 6 val.v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago) rengiama prisiminimų vakaronė.  Vakaronėje prisiminsime ,,Margučio” rėmėjas solistes — Sofiją Adomaitienę ir Prudenciją Bičkienę, kurios dainuodavo įvairiuose renginiuose ir ,,Margučio” radijo laidose.

Programoje dalyvaus smuikininkė Dainora Petkevičiūtė, solistė Nijolė Penikaitė ir muzikas, akompaniatorius Manigirdas Motekaitis. Apie solistes kalbės muzikas kompozitorius Faustas Strolia. Be to, galėsime pasiklausyti porą S. Adomaitienės ir P. Bičkienės dainų įrašų.

Vakaronėje dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Dau-noravičius, kuris perduos sveikinimus iš Lietuvos. Po progamos — pasisvečiavimas.

Maloniai kviečiame Čikagos visuomenę dalyvauti prisiminimų vakaronėje. Prisiminkime artimai su ,,Margučiu” bendravusias solistes. Dalyvavimu pasveikinsite ,,Margutį”, kuris mums dar yra labai reikalingas, gimtadienio proga. ,,Margučio II” valdyba jaučia įsipareigojimą radijo laidos įkūrėjui Antanui Vanagaičiui ir tiems Amerikos lietuviams, kurie nuo 1932 metų iki mūsų laikų išlaikė lietuvišką radijo laidą ir lietuvišką žodį.

Vakaronę rengia ir kviečia ,,Margutis II”.