Nafta ir pelnas

Danutė Bindokienė

Visi pripažįsta, kad šiuo metu benzino kainos — neišpasakytai išpūstos, jau gerokai šoktelėjusios per 3 dol. už galoną. Žmonės dūsauja, pyksta, skundžiasi, bet visgi perka ir važiuoja. Žinoma, kai kam tai būtinybė, nes kitaip negalėtų pasiekti darbovietės ar atlikti įvairių reikalų, juo labiau, kad dabar daugelis gyvena priemiesčiuose ir be automobilio apsieiti neįmanoma.

Nepaisant aukštų benzino kainų, kamšatis visose gatvėse, keliuose ir greitkeliuose nei kiek nesumažėjo. (Tik pamėginkime kur važiuoti savaitgalį, tuoj pakliūsime į kamštį!) Neatrodo, kad mažėja ir ,,benzinoholikių” susisiekimo priemonių, t.y. sunkių, didelių, daug benzino suvartojančių mašinų skaičius. Žinovai pranašauja, kad neverta tikėtis greito (o gal apskritai bet kada įvyksiančio) benzino kainų sumažėjimo, tad turime su jomis apsiprasti ir kentėti ,,dantis sukandę”, kol  kažkada ateityje bus surastas koks nors benzino pakaitalas.

Dėl aukštų kainų daugiausia kaltinamos arabų pasaulio šalys, kurios siurbia naftą iš savo žemių ir nustato jos kainas. Prie to prisideda JAV valstybės, valstijų ir miestų mokesčiai, aplinkosaugos standartai, kiek vartojamas benzinas gali turėti gamtą žalojančių medžiagų, politikos nepastovumas ir karai, uraganai bei kitokios priežastys, kurias vartotojai, nors ir labai nenoromis, visgi gali suprasti.

Tačiau visiškai nepriimtinas reiškinys — didžiųjų naftos bendrovių milijardiniai pelnai, kuriais jos giriasi. Pvz., ,,Exxon Mobil” praėjusią savaitę pranešė metų ketvirčio (t.y. trijų mėnesių) pelną, siekiantį 10.36 milijardo dolerių. Tai pats didžiausias metų ketvirčio pelnas, gautas bet kada verslo istorijoje, pralenkęs ,,Exxon” paskutinio 2005-ųjų ketvirčio pelną, kuris siekė truputį per 10 mlrd. dol.

Ir ne tik ,,Exxon” bendrovė  džiaugiasi pinigų tvanu. ,,Conoco Phillips” per tą patį laikotarpį uždirbo 5.18 mlrd. dol. Tai net 65 proc. daugiau kaip gauta pernai už antrąjį metų ketvirtį. Gausiu uždarbiu didžiuojasi ir kitos naftos importo bei perdirbimo bendrovės.

 Suprantama, kad eilinis žmogelis, vos įstengdamas kartą per savaitę pripildyti savo mašiną benzinu, nelabai džiaugiasi tokia didžiųjų ,,biznierių” laime. Balsuotojai žada savo nepasitenkinimą respublikonų valdžia pareikšti būsimuose rinkimuose, balsuodami už demokratus. Net 63 proc. užsiregistravusių balsuoti tvirtina, kad tai vienintelis būdas sutramdyti didžiąsias naftos bendroves, nes jas ypač remia respublikonai ir prez. Bush (35 proc. mano, kad dėl aukštų benzino kainų būtent kaltas JAV prezidentas). Vis dėlto yra ir tvirtinančių, kad kalti amerikiečiai, kurie važinėja daug benzino sunaudojančiomis mašinomis.

Yra siūlymų, kad reikėtų daug uždirbančių bendrovių milijardus apmokestinti, tuo papildant valstybės iždą ir galbūt skiriant dalį tų pinigų naujo skystojo kuro paieškoms. Tačiau yra ir priešingai manančių: kodėl apkrauti nauja mokesčių našta benzino įmones, kodėl, pavyzdžiui, ne ,,Wal–Mart”, kuri taip pat didžiuojasi pelno milijardais. Bet parduotuvė, nepaisant, kiek sėkminga, nelygintina su kasdien žmonių naudojamu produktu — be ,,Wal–Mart” kiekvienas gali apsieiti (juk yra daugybė parduotuvių), be benzino — retas.

Tik kažkodėl tiek mažai kalbama apie hibridinius ar kitokį kurą vartojančius automobilius. Jų ir dabar jau yra, bet retai matome reklamuojant, tad daugelis net nežino, kad gali pasirinkti kitokią susisiekimo priemonę. Nors kartas nuo karto užsimenama apie mašinoms kurą iš kukurūzų, cukrinių nendrių, net šieno ir šiaudų, bet visa tai — kažkada ateityje. Atrodo, kad Amerikos verslininkų, su dabartinės valdžios parama bei lengvatomis, tikslas kuo daugiau ir greičiau susikrauti milijardus dolerių, nes po rinkimų reikalai gali žymiai pasikeisti. O tuo tarpu vartotojai turi gerai pasvarstyti, kaip taupyti sunkiai uždirbtus pinigėlius, kad  pakaktų ir duonai, ir benzinui...