Tikėjosi nubausti ,,nelegalus” — nubaudė amerikiečius

Washington, DC, kovo 16 d. (,,Draugo” info.) — 2006 m. įsigaliojo federalinis įstatymas, kuriame reikalaujama, kad visi JAV teritorijoje gyvenantys asmentys, prašantys valstybės paramos programos Medicaid forma, pateiktų ,,pakankamus įrodymus, kad jie yra JAV piliečiai”. Priimtinais dokumentais šiuo atveju laikomas piliečio pasas arba vairuotojo pažymėjimas ir gimimo liudijimas.

Kaip neseniai pranešė dienraštis ,,The New York Times”, valdžios pastangos užkirsti kelią šalyje nelegaliai esantiems asmenims naudotis iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomomis paramos programomis sukėlė didelių nepatogumų JAV piliečiams, kuriems tokia parama teisėtai priklauso.

,,Sutinkame vis daugiau žmonių, kurių negalime įtraukti į Medicaid programą, nes jie nepateikia reikiamų dokumentų, įrodančių JAV pilietybę. Tačiau praktiškai visi šie žmonės yra JAV piliečiai”, — sakė Floridos Vaikų ir šeimos departamento atstovas spaudai Albert A. Zimmerman.

Sveiktos apsaugos sistemoje dirbantys pareigūnai ,,The New York Times” tvirtino, kad prieš priimant minėtąjį 2006 m. įstatymą, reikalaujantį pateikti pilietybės įrodymus, daugeliu atveju JAV piliečius nuo apsišaukėlių darbuotojai nesunkiai nustatydavo ,,iš akies”.

Tačiau įsigaliojus griežtam įstatymui, vis dažniau susiduriama su atvejais, kai pareigūnams akivaizdu, jog žmogus yra JAV pilietis, tačiau jis gyvena skurde, prastai susigaudo socialinės apsaugos sistemoje ir todėl neturi piliečio paso arba negali rasti gimimo liudijimo. Jei anksčiau pakakdavo vairuotojo pažymėjimo, tai dabar vien tik vairuotojo pažymėjimo gauti Medicaid nebepakanka.

Blogiausia, kad šioje situacijoje nukenčia socialiai apleisti žmonės, kuriems Medicaid reikia labiausiai. Daugelyje valstijų pastaruoju metu vykdoma kampanija, kurios metu Medicaid paramai gauti siekiama užregistruoti kuo daugiau pagalbos reikalingų asmenų. Deja, naujų Medicaid programos dalyvių ne daugėja, bet mažėja.

Florida, Iowa, Kansas, Louisiana, New Mexico, Ohio ir Virginia valstijos pranešė, kad Medicaid vartotojų nuo to laiko, kai buvo įvestas griežtesnis pilietybės įrodymų reikalavimas, skaičius sumažėjo.  Sveikatos apsaugos atstovų nuomone, tokia situacija yra tiesioginė sugriežtinto federalinio dokumentų reikalavimo pasekmė. 

Tuo tarpu nepranešama, kad būtų pavykę nutraukti Medicaid paramą dideliam kiekiui JAV piliečiais apsimetusių asmenų. Priešingai, dažniausiai paramą tenka nutraukti žmonėms, kurie akivaizdžiai yra šalies piliečiai, tačiau negali pateikti pilietybės įrodymų. Kai kuriose valstijose dėl to padaugėjo nėščiųjų, reguliariai nesilankančių pas gydytoją. Georgia valstijoje užregistruota atvejų, kai Medicaid parama nutraukiama astma sergantiems vaikams.

Kadangi jų tėvai neįstengia iš savo lėšų nupirkti sunkia liga sergantiems vaikams būtinų vaistų, padaugėjo atvejų, kai vaikus tenka skubiai guldyti į ligoninę dėl staigaus ligos paūmėjimo.