Paskelbtas nuosprendis Aušros Vartų parapijai — uždaryti

Dalia Cidzikaitė

ladyDu, sausio 19 ir 20 dienos, „The New York Times” straipsniai informavo savo skaitytojus apie Romos katalikų New York Arkivyskupijos galutinį apsisprendimą dėl kai kurių parapijų New York uždarymo.

Pasak sausio 20 d. straipsnio „21 Parishes Face Shutdown in New York“ autoriaus Michael Luo, net keletą metų arkivyskupija svarstė 31 parapijos likimą. Galutiniame panaikinamų parapijų sąraše, išplatintame spaudai sausio 19 d. 10 val. ryte, liko 21 parapija. Visiems lietuviams svarbiausios ir rūpimos Aušros Vartų parapijos tarp jų nebuvo.

Tačiau jos vardas nebuvo įrašytas ir kitose New York arkivyskupijos oficialaus sąrašo „Realignment Parish List“ kategorijose (visą sąrašą galima rasti adresu: http://archny.org/news-events/news-press-releases/index.cfm?i=3501).

Nebuvo jo nei parapijų, kurių likimas vis dar sprendžiamas, nei parapijų su nepakitusiu statusu, nei parapijų, kurios bus ateityje sujungtos, sąraše.

Ir tik tos pačios dienos, sausio 19-osios popietę, 5 val. vakaro, iš spaudai išplatinto New York arkivyskupijos atstovo Joseph Zwilling pranešimo paaiškėjo, jog Aušros Vartų parapiją, kuri 2005-aisiais metais atšventė savo šimtmečio jubiliejų, vis dėlto ketinama uždaryti.

Pranešime teigiama, jog, nors svarstymas apie Aušros Vartų likimą ir nebuvo įtrauktas į aukščiau minėtą parapijų pertvarkymą, vienintelė lietuviška Aušros Vartų parapija vis dėlto bus uždaryta. Pranešime taip pat sakoma, jog diskusijos dėl Aušros Vartų prasidėjo anksčiau nei pats bažnyčių pertvarkymo procesas.

Kaip atsaką į tokį New York arkivyskupijos žingsnį bei keistas pareiškimo apie Aušros Vartų parapijos uždarymo aplinkybes, New York Lietuvių Bendruomenės apygardos pirmininkė Ramutė Žukas išplatino pranešimą.


Puslapyje panaudota Raimundo Jono nuotr.