Paistalai

Petras Katinas

Naujojoje Lietuvos Seimo posėdžių salėje, kurią Seimo vadovai – pirmininkas Viktoras Muntianas ir faktiškai „diriguojantis paradui” jo pirmasis pavaduotojas, nepakeičiamas partinės nomenklatūros kadras Česlovas Juršėnas — pavadino pačia gražiausia visoje Europos Sąjungoje, prasidėjo rudens sesija. Tiesa, visi pripažįsta, kad šios sesijos darbas, jeigu jį taip būtų galima pavadinti, bus tik aršios rinkiminės kampanijos pradžia. Išgirsime ne tik gausybę tuščių paistalų, bet ir pažadų visus Lietuvos žmones padaryti milijonieriais. Kaip žadėjo suvirintojas iš Archangelsk — per 11 ar 111 dienų. Ko gero, šie skaičiai bus dar sutrumpinti. Ir socialdemokratai, ir „valstiečiai”, „darbiečiai”, jau nekalbant apie paksininkus, iš anksto skelbia apie savo pergalę. Net ir prie nomenklatūrinėsoligarchinės valdžios prisišlieję liberalcentristai — net ir tie šneka apie tai. Faktiškai opozicijoje įsigalėjusiai ir triumfuojančiai nomenklatūrai bando priešintis tiktai viena partija – Tėvynės sąjunga. Nors partijų priregistruota per 30, beveik visos jos – tos pačios, „amžinai gyvosios”, prielipos.

O savo prorusiškumu tą „amžinai gyvąją” lenkia draugės Kazimiros Prunskienės „valstiečiai”, jau nekalbant apie „darbiečius”. Štai čia ir yra didžiausias pavojus mūsų valstybei. Nuolankumas, net keliaklupsčiavimas prieš Maskvą darosi kasdieniniu reiškiniu. Partijos vadas ir premjeras G. Kirkilas tą lankstymąsi prieš Kremliaus valdomą „Gazprom” ir kitas energetines pabaisas aiškina, jog tai tėra verslas, o ne kokia nors politika. Nežinia, kam skirti tokie samprotavimai. Juk normalus protaujantis žmogus puikiai žino, kad Rusija nieko nedaro šiaip sau, jokia labdara neužsiima. Juk ne kas kitas, o pats prezidentas V. Putin pareiškė, kad Rusija užvaldys ne tik Europą, bet ir kur kas daugiau, ne tankais ir kalašnikovais, o energetiniais ištekliais — nafta ir dujomis. Tad nejau Lietuvos ministras pirmininkas visus laiko absoliučiais kvailiais? Deja, matant balsavimų rezultatus, pakankamai akivaizdu, jog politinė beraštystė apėmė didelę visuomenės dalį. Ir kaip neapims, jeigu ne tik vietiniai rusai, bet ir liūdnojo Vilnijos krašto tuteišai semiasi informacijos iš TV kanalų. Kita vertus, brutali, pusiau pornografinė informacija, kurią kasdien kiša Lietuvos komercinės televizijos, dar labiau skurdina žmonių protus, jų mąstymą.

Kunigas, šventinęs naująją Seimo posėdžių salę, linkėjo „neįsileisti į ją piktojo”, tai yra — šėtono. Tačiau bent jau dabartiniame mūsų Seime tų „piktųjų” — nors vežimu vežk. Pakanka tik pažvelgti į Prunskienės, Pakso, jau nekalbant apie V. Uspaskicho gvardiją ar pertekusių milijonais socialdemokratų, „darbo žmonių gynėjų” gretas, tokių, kaip buvę partiniai funkcionieriai B. Bradauskas ar J. Jagminas, ir viskas aišku kaip ant delno. Todėl laukti, kad modernioje ir naujojoje posėdžių salėje, kainavusioje mokesčių mokėtojams beveik 60 mln. litų, prasidės valstybei naudingas darbas — tuščios viltys.

Galima paminėti, kad prasidėjus neregėtam brangymečiui, kai maisto produktai šuoliais brangsta kone kasdien, mūsų Statistikos departamentas, pasinaudodamas sovietmečio patirtimi, trimituoja, kad jokio tragiško prekių brangimo nėra, o infliacija irgi auga vos vos, tiesiog veda į neviltį. Na, o tam, kad visuomenė nekeltų pernelyg didelio triukšmo, žmonėms pametėta ir plačiai aptarinėjama amžiaus sukčiaus, pačios nomenklatūros įkurto EBSW susivienijimo vadovo Gintaro Petriko grįžimas iš Amerikos kalėjimo Lietuvon. Nesvarbu, kad tūkstančiams to sukčiaus apgautų indėlininkų nenukris nė vienas centas. Galima lažintis, jog niekas net nebandys išsiaiškinti, kur nusėdo to G. Petriko milijonai. Juk ne vienas ir dabar valdžioje sėdintis politikas maitinosi iš to aferisto kišenės. Todėl reikia sutikti su buvusiu Seimo laikinosios komisijos, neva tyrusios EBSW susivienijimo veiklą, pirmininko pavaduotoju, Seimo nariu Kaziu Starkevičiumi, kuris įsitikinęs, kad G. Petrikas nesės į Lukiškes, nors ir trumpam. O iš tiesų sodinti reikia ne tą Petriką, o tuos, kuriems jis pats ir jo susivienijimo sargybos viršininkas, paskutinysis Lietuvos KGB padalinio vadovas Marcinkus vežė pinigus lagaminais.