R. Paksas: Laikas viską keičia

Dalia Cidzikaitė

paksasNuo rugsėjo 30 d. beveik savaitę JAV viešintis Lietuvos liberalų demokratų partijos ,,Tvarka ir teisingumas” vadovas Rolandas Paksas jau antrąją savo viešnagės dieną Amerikoje sutiko duoti interviu ,,Draugo” dienraščiui.

Nors apie galimą R. Pakso vizitą į Ameriką Lietuvos žiniasklaida rašė ir spėliojo, ar jis įvyks, ar ne, ir kada, tik rugsėjo 29 d. ,,Lietuvos žiniose” pasirodė Vytenės Stašaitytės straipsnis su tikslia Pakso išvykimo į JAV data. Jis į Ameriką išskrido vos kelios dienos po to, kai iš Jungtinių Amerikos Valstijų sugrįžo LR Prezidentas Valdas Adamkus, kur jis dalyvavo Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 62–ojoje sesijoje.

Telefonu kalbėjęs Paksas sakė, jog šis jo apsilankymas JAV nėra pirmasis. Anot politiko, apsilankymų buvo įvairių: su sportine delegacija; kai dirbo LR Prezidento V. Adamkaus patarėju specialiems pavedimams, lankėsi Washington ir New York; o praėjusiais metais, skrisdamas aplink pasaulį, taip pat kirto JAV. Šį ketvirtąjį Pakso apsilankymą Amerikoje suorganizavo amerikiečių viešųjų ryšių kompanija, įsikūrusi New York, ,,Brown Lloyd James”.

Paklaustas apie šį vizitą, Paksas atsakė, jog vienas iš pagrindinių jo kelionės į JAV tikslų buvo vieno iš New York universitetų pakvietimas skaityti paskaitą apie demokratiją Rytų Europos valstybėse. Paksas tvirtino, jog paskaitą ta pačia tema jį pakvietė skaityti dar ir kitas — New York University. Per šias nepilnas septynias dienas jis taip pat planavo susitikti su įvairiais JAV politikais, Kongreso nariais, senatoriais, administracijos atstovais, visuomeninėmis organizacijomis, žmogaus teisių gynimo organizacijomis bei žiniasklaidos atstovais iš tokių leidinių kaip ,,Forbes” žurnalas, JAV dienraštis ,,The New York Times”, ,,Washington Post”.

Partijos ,,Tvarka ir teisingumas” vadovas neslėpė, jog kadangi šį jo vizitą organizavo amerikiečių viešųjų ryšių kompanija, jis buvo įspėtas, kad planai keisis ir kad atvykus gali būti pasikeitimų. Jis gailėjosi, jog dėl trumpo laiko, per šią kelionę nepavyks aplankyti Čikagos. Anot jo, per nepilną savaitę suplanuota tiek daug susitikimų tiek New York, tiek ir Washington, DC, jog būdamas prezidentu ar ministru pirmininku tokios intensyvios dienotvarkės nėra turėjęs. Vos per šitas 4 dienas suplanuota daugiau nei 20 įvairių susitikimų — sakė jis. Tiesa, ne visi planuoti susitikimai įvyko. Pakso vizitu Amerikoje besirūpinanti New York viešųjų ryšių kompanijos ,,Brown Lloyd James” atstovė Allison Biggs telefonu pranešė, jog spalio 3 d. dėl neaiškių priežasčių su Paksu susitikti paskutinę minutę atsisakė keletas respublikonų partijos atstovų Washington, DC.

Po dviejų lankymosi rytinėje Amerikos pakrantėje dienų Paksas teigė, jog iš jau įvykusių susitikimų jis susidarė įspūdį, jog amerikiečiai domisi Lietuva dėl kelių aspektų: kad esame pasiekę savo strateginių tikslų — narystės Europos Sąjungoje ir NATO. Jis taip pat tvirtino, jog amerikiečiams įdomu, kaip mes dabar vertiname situaciją Lietuvoje: kaip funkcionuoja demokratija, kaip yra kovojama su korupcija, kaip saugomos žmogaus teisės. Kaip pavyzdį jis pateikė spalio 2 d. susitikimą su ,,Forbes” žurnalo atstovais, kurie, anot Pakso, klausė apie investicinį klimatą Lietuvoje, teiravosi, kokia yra tarpusavio prekyba tarp Amerikos ir Lietuvos, su kokiomis problemomis susiduriame, kaip laikosi verslas Lietuvoje ir Baltijos karštuose. ,,Kalbėjau su Kongreso nariais, tiek su kandidatais į JAV prezidentus, senatoriais, tarptautinėmis organizacijomis, — toliau tęsė Paksas, — kurios mums yra labai įdomios, kurios kovoja ir atstovauja žmogaus teisėms, kurios nustatinėja korupcijos lygį Lietuvoje. Galų gale, man įdomi Amerikos Konstitucinio Teismo specialistų nuomonė į buvusius procesus Lietuvoje prieš 3 metus.”

Paksas sakė, jog susitikimuose su amerikiečiais jis neišvengė ir apkaltos temos. ,,Aš jos ir neslepiu. Manau, kad žmonės turi žinoti tiesą, ne tą tiesą, kuri tuo metu buvo perduodama žiniasklaidos priemonių ir sudarė vieną nuomonę,” — teigė politikas. ,,Aš manau, kad dabar, kai yra panaikinti praktiškai visi kaltinimai, tiek Lietuvos Generalinės prokuratūros, tiek Lietuvos Aukščiausiojo teismo, o paskutinis yra Strasbūro Žmogaus teisių teisme ir — aš esu 100 proc. įsitikinęs, kad jis bus panaikintas — šita apkalta iškyla visai kitokiu aspektu. To dar Europoje nėra buvę. Tai net nėra mano asmeninis klausimas, bet visų postkomunistinių valstybių problema, kad su prezidentu, kovojančiu prieš korupciją, galima susidoroti ir šitaip — nušalinti apkaltos būdu,” — taip apie 2004 metais įvykusią apkaltą, po kurios jis buvo pašalintas iš LR Prezidento pareigų, atsiliepė politikas.

Nors dar prieš išvažiuodamas į JAV Paksas lyg ir nebuvo praradęs vilties susitikti su Amerikos Lietuvių Bendruomenės nariais, kurie kategoriškai atsisakė pakviesti jį kaip oficialų Lietuvos asmenį bei susitikti su juo šiam viešint Amerikoje, pokalbio metu jis apgailestavo, jog, deja, tokių susitikimų nenumatyta. Tiesa, į jo skaitytas paskaitas JAV akademinei visuomenei atėjo vienas kitas lietuvis. Paksas sakė, jog spalio 1 d. jam teko pabendrauti su lietuvaičiais New York University, kur, kaip jau minėjome, jis skaitė paskaitą apie demokratijos procesus Rytų Europoje ir Baltijos valstybėse. ,,Kad ir kaip būtų gaila, — sakė ,,Tvarka ir teisingumas” partijos vadovas, — šįkart pagrindinis mano bendravimas su lietuviais išeiviais vyksta jūsų lūpomis.”

Paprašytas daugiau pakomentuoti tokią nesvetingą JAV lietuvių laikyseną, Paksas sakė, jog jis visiškai supranta mūsų išeivijos atstovus, dabar gyvenančius JAV. Anot jo, dėl vienpusiškos informacijos, kuri buvo perduodama žiniasklaidos čia, į Ameriką, žmonėms buvo suformuota labai negatyvi nuomonė apie jį. ,,Manau, kad prabėgs metai ar dveji ir kažkam pasidarys labai nepatogu atsiminus šiandieną, kai buvo pasakyti žodžiai, kad mes norėtume ar nenorėtume su juo [Paksu — D.C] susitikti. Laikas viską keičia,” — tokiais žodžiais savo ir JAV lietuvių santykį nusakė politikas.

Atsisveikindamas Paksas sakė, jog pirma, jam norėtųsi, kad kiekvienas žmogus susidarytų savo nuomonę, išklausęs abi puses. Antra, kad tiek jis pats, tiek jo vadovaujama partija pasisako vienareikšmiškai už dvigubą pilietybę ir jie jau daro žingsnius ta kryptimi. Trečia, jis mano, jog tiek dabartinė valdžia, tiek buvusios valdžios per mažai dėmesio skiria išeivijos problemoms ir tas dėmesys turėtų būti didesnis. Ir ketvirta, kad susitikimuose su JAV politikais viena iš jo liečiamų temų bus bevizio režimo tarp JAV ir Lietuvos  greitesnis atsiradimas. Galų gale, kiekvienam išeivijos atstovui ,,Tvarka ir teisingumas” vadovas palinkėjo vilties, meilės, tikėjimo ir ramybės.

G. Rinkovic nuotr.: R. Paksas su žmona Laima Washington, DC.