Vydūno fondas parėmė studentus

Birželio 12 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto centriniuose rūmuose buvo įteiktos Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondo (Čikaga) stipendijos penkiems našlaičiams. Tai Vydūno fondo tarybos pirmininko Leono Maskaliūno įsteigtos kasmetinės stipendijos.

Šiais metais universitetas atrinko šiuos gerai besimokančius našlaičius,  kiekvienam jų skirta 200 dol. stipendija: Lorijana Juškevičiūtė ir Dovilė Botyriūtė studijuojančios Aplinkos inžinerijos fakultete ir Vitalijus Afanasjevas, Robertas Repeika ir Andrej Brazil studijuojantys Statybos fakultete.

Tai nuo antro iki ketvirto kurso studentės ir studentai iš įvairių Lietuvos vietovių – Varėnos, Kupiškio, Vilniaus ir kitur. Jie yra kultūringas ir gerai besimokantis jaunimas,  pvz., Lorijana Juškevičiūtė yra pirmoji mokinė savo grupėje, pabaigę bakalaurą sieks magistrantūros. Apdovanojimus įteikė Vydūno fondo atstovas filisteris Edmundas Kulikauskas dalyvaujant prof. dr. Povilui Vainiūnui, Statybos fakulteto dekanui, kuris taip pat buvęs našlaitis, bet savo pastangomis ir sugebėjimais daug pasiekęs. Taip pat dalyvavo doc. Aloyzas Juzėnas ir Vytautas Bajoras, studentų skautų Vilniaus skyriaus pirmininkas, šiuo metu bebaigiąs universitete architekto konstruktoriaus mokslus.

Kitą dieną Vytauto Didžiojo universitete rektoriaus posėdyje, dalyvaujant rektoriui prof. Zigmui Lydekai, prorektoriams ir fakultetų dekanams įteikti du vardiniai Vydūno fondo apdovanojimai. Įteikiant apdovanojimus dalyvavo buvęs universiteto rektorius filisteris prof. Algirdas Avižienis, Vydūno fondo atstovas E. Kulikauskas ir studentų skautų Kauno skyriaus pirmininkė Aistė Praškevičiūtė. Pirmas apdovanojimas – Akademinio skautų sąjūdžio garbės nario Broniaus Kviklio. Tai 1,000 dolerių vardinis apdovanojimas skiriamas per Edukologijos katedrą, kuriai vadovauja prof. Margarita Teresevičienė. Įteikiant šį apdovanojimą prof. A. Avižienis kreipėsi į susirinkusius ne kaip buvęs rektorius, bet kaip Akademinio skautų sąjūdžio narys. Jis aptarė Broniaus Kviklio, keturtomio ,,Mūsų Lietuva” ir knygų apie vyskupijas autoriaus, daugelio metų ,,Draugo” redaktoriaus veiklą. Paminėjo, kad B. Kviklys baigė šį universitetą ir jo archyvas yra tvarkingai prižiūrimas bei prieinamas universiteto Išeivijos studijų centre.

B. Kviklio vardinis apdovanojimas  teko kauniečiui Jonui Okuniui už gerus rezultatus moksle ir ypatingai aktyvią veiklą studentų organizacijose. J. Okunis yra profesinio mokymo vadybos programos II kurso Edukologijos katedros Socialinių mokslų fakulteto magistrantas. Anksčiau baigė istorijos bakalauro mokslus taip pat Vytauto Didžiojo universitete. Jis yra aktyvus nuo moksleivio dienų, daugelio studentų organizacijų narys. Šiuo metu yra Lietuvos studentų sąjungos prezidentas ir universiteto Senato narys. Okunis yra daugelio konferencijų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis, pranešimų mokslo, studentų ir karjerų klausimais autorius. Universiteto profesūros žodžiais, tai yra ’žinomas asmuo’, vertas apdovanojimo ir paramos. J. Okunis pabaigęs magistrantūrą, dirbs mokslinį ir organizacinį darbą universitete.  

Antras Vydūno fondo apdovanojimas buvo įsteigtas ispanų kalbos specialistės prof. Birutės Ciplijauskaitės. Jis jau kelinti metai skiriamas ispanų kalbos konkurso laimėtojui su tikslu paremti vasaros studijas Saragosos universitete Ispanijoje. Šį konkursą laimėjo ir 400 dolerių apdovanojimą gavo kaunietė Ugnė Dievaitytė. Ji yra antro kurso studentė. Dievaitytė     džiaugėsi turėsianti galimybę studijuoti vieną mėnesį ispanų kalbą Ispanijoje kartu su kitais užsienio studentais.

E. Kulikauskas, aptardamas fondo tikslus, paminėjo, kad apdovanojimų šaltinis yra kalėdinių atvirukų JAV leidyba ir rėmėjų parama. Jis taip pat teigė, kad Vydūno fondas siekia, jog studentai ne tik gerai mokytųsi, bet būtų aktyvūs piliečiai. To palinkėjo pats Vydūnas, sutikdamas duoti fondui savo vardą.

Vydūno fondo informacija