Apie šių metų LF lėšų paskirstymą

Edvinas Giedrimas

JAV LB Connecticut apygardos pirmininkas

Šiais metais Lietuvių fondas (LF) savo narius ir visuomenę pradžiugino naujove — beveik pilnu LF paramos viešai paskelbtu paskirstymo sąrašu.

Analizuojant LF pelno paskirstymus eilinio Lietuvių Bendruomenės nario akimis susidaro nuomonė, kad LF yra linkęs labiau skatinti versliškumą nei lietuvišką visuomeninę veiklą. Dėl to iš kažkur remiamuose projektuose atsirado mažai kasdieninėje lietuvybės veikloje dalyvaujančios pavardės. Dvi didelės sumos (po 9,500 dol.) filmams sukurti buvo paskirtos, atrodo, šioje srityje nedirbantiems organizatoriams, vienas iš jų bus kuriamas ten, kur lietuvybė visai baigiama išnaikinti (vienas tokių — Providence College, filmas ,,Red Terror on the Amber Coast”). Paaiškinimas, kad šis projektas yra paremtas dėl esančio kažkokio specifinio palikimo nurodymo, atrodo, tik kaip bandymas išsisukti, nes ankstesniais metais tokių projektų nebuvo ir negirdėjome, kad atsirado naujas palikimas, skirtas filmų kūrimui (ir dar nesusijusių su lietuvybe).

Ar mes taip nepradėsime remti lietuvybės nebuvimo?

Šiemet, kaip ir anksčiau, liūto dalis Lietuvių Bendruomenei skiriamų pinigų buvo atiduota centrinei LB valdžiai, kurios atstovai dažnai veiklą supranta tik kaip jų organizuojamus renginius ar projektus.

Kaip ir įprasta, pastaraisiais metais LF paramos skirstyme daug projektų šiemet buvo skirta įvairiems suvažiavimams, nors, atrodo, į bendruomeninius suvažiavimus yra vykstama už savo pinigus. Tačiau neatsisakant seno supratimo vis dar daug pinigų skiriama visai nereikalingiems dalykams.

Šiais laikais, kai aptarimams, pasitarimams ir bendravimui yra sukurtos naujomis ryšio technologijomis paremtos priemonės, gal jau laikas būtų senų suvažiavimų formų atsisakyti ir pradėti taupyti ne tik savo, bet ir bendrus pinigus?

Gerą pavyzdį LF rodo, paskirdamas bendrą 70,000 dol. sumą visoms JAV lietuviškoms mokykloms. Tačiau kažkodėl šio principo nesilaikoma kitose srityse — kažkodėl buvo išskirtos atskiros radijo valandėlės, meno kolektyvai, sporto klubai. Paaiškinimas, kad ne visi pateikė projektus ar nenorėjo, yra netikras. Esmė yra ta, kad to principo nenorima laikytis, nenorima jį skatinti. Ar nereikėtų pagalvoti apie jo taikymą visose egzistuojančiose lietuvybės veiklos srityse?

Sveikinant dabartinį LF vadovybės rodomą viešumą ir bendravimą, norėtųsi, kad jis prasidėtų dar pradžioje — tada, kai tikrai galima įsiklausyti į kitų nuomonę ir tai įvertinti sprendimuose. Tokais atvejais tikriausiai nebūtų likusių tokių neaiškių projektų, kaip: Iš specialios paskirties fondų lietuviškai žiniasklaidai — 3,900 dol.; Iš specialios paskirties fondų visuomeniniams reikalams — 3,107 dol.; A.S.K. Lituanica dovanėlės Lietuvos jauniems sportininkams — 1,680 dol.; Iš specialios paskirties fondų švietimo reikalams — 1,092 dol. Dėl šių punktų turbūt ne vienam kilo klausimas: kam tai, kodėl, už ką? Tokie ,,baltieji” punktai įrodo, kad dar ne viskas aišku ir atvira LF veikloje.

Kaip dabar madinga, LF daug paramos paskyrė internetiniams projektams. Nors dabar kompiuterija jau tapo prieinama visiems, kažkodėl ypač didelėmis sumomis buvo įvertintas įvairių internetinių puslapių palaikymas, kurį daugumoje be jokio konkurso atlieka Čikagoje įsikūręs ,,Voras”. Ir prieš tai jau daugybę metų tik ,,Voras” buvo pamaloninamas didelėmis sumomis, skirtomis sukurti daugumai JAV lietuvių tinklalapių.

Pastaruoju metu buvo atrasta dar viena ,,internetinė” naujovė — atskiros veiklos puslapis pristatomas kaip atskiras projektas ir taip plečiasi internetinis popierizmas-biurokratizmas bei tam skirti pinigai. Įdomu būtų, kad kas suskaičiuotų, kiek per pastaruosius 10 metų ,,Vorui” išmokėta pinigų? Nejaugi skirdamas net 4,000 dol. Internetinei bibliotekai lituanistinių mokyklų mokytojų tobulinimuisi LF bandys nurungti Google arba Lietuvos pedagogų informaciją tuo klausimu?

Šiais laikais, kai eilinė sekretorė su kompiuteriu sugeba sutvarkyti vizualinę informaciją, tokie pinigai, skiriami vien tik jau egzistuojancių puslapių palaikymui, nėra pateisinami. Tą pilnai galima atlikti ir visuomeniškai, taip, kaip visuomeniškai atliekami ir kiti darbai.

Šiemet paskirstyme nematyti rimtų Lietuvos menininkų ir mokslininkų projektų. Tikras lietuvybės palaikymas būtų tokių projektų inicijavimas ir parėmimas, kurie tarnautų ne vieneriems metams, ne vienam renginiui ar vienai organizacijai…

Nors į lietuvybės veiklą yra įsiliejusi didelė ,,trečiabangių grupė”, tačiau reikia pastebėti, kad LF yra linkęs galvoti, jog lietuvybės puoselėjimo darbai yra vykdytini tik išrinktųjų visuomenininkų… Norint sutraukyti egzistuojančius pažinties ir ryšių voratinklius, vertinant gautus projektus siūlau ateityje ekspertais pasikviesti Lietuvos atstovus.

Išsamiai su LF 2007 m. lėšų paskirstymais galite susipažinti adresais:

http://www.lithuanianfoundation.org/English%20language/grants.html

http://www.litua.com/lt/zinios/lietuviu_fondo_pelno_paskirstymas_2007_m.