Pilietybė — emigracijoje gimusiems vaikams

Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) — Vidaus reikalų ministerija (VRM) pateikė Vyriausybei Pilietybės įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti, kad vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos pilietis, ir kuris gimęs įgijo kitos valstybės pilietybę, yra ir Lietuvos pilietis.

Pasak VRM, tai ypač aktualu JAV, Airijoje, taip pat mišriose šeimose gimusiems vaikams.

Pilietybės įstatymo pataisose taip pat siūloma palikti Lietuvos pilietybę tiems asmenims, kurie kitos valstybės piliečiais tapo neatsiklausus jų valios.

Tai ypač aktualu buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje gyvenusiems asmenims, kuriems kitos šalies pilietybė buvo suteikta automatiškai pagal jų gyvenamąją vietą, tačiau jie neturi tos šalies pilietybę patvirtinančio dokumento ir niekada nesinaudojo tos valstybės piliečio teisėmis ar pareigomis.

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad Pilietybės įstatymas yra labai prieštaringas, nenuoseklus, painus, jame yra nemaža nuostatų, kurios sunkiai dera vienos su kitomis, kai kurios formuluotės yra dviprasmiškos, todėl šis įstatymas taisytinas iš esmės.

Dvigubos pilietybės problemą dabar siūloma išspręsti dviem būdais — rengiant referendumą, kuris pataisytų Konstituciją, dvigubą pilietybę numatančią tik kaip išimtį, arba be referendumo priimant Pilietybės įstatymo pataisas ir nekeičiant Konstitucijos.

Dvigubos pilietybės klausimas yra itin aktualus dėl didelės emigracijos iš Lietuvos — tapę valstybės, kurioje gyvena, piliečiais emigravę lietuviai praranda Lietuvos pilietybę, o Lietuva — savo piliečius.