Kviečiame į ,,Draugo” pokylį!

Spalio 21 d. 6 val. v. Willowbrook Ballroom restorano salėje įvyks ,,Draugo” pokylis.

Garbės svečias ,,Draugo pokylyje Stephen Mull, neseniai baigęs savo JAV ambasadoriaus kadenciją Lietuvoje.

Meninę programą atliks liaudies šokių kolektyvas ,,Suktinis”.

Bilietus platina ,,Draugo” administracija (tel. 773-585-9500) ir  Vaclovas Momkus (tel. 773-925-6193). Galima užsisakyti pavienes vietas ar visą stalą. Maloniai kviečiame visus atvykti.