Policininkas — per 40 valandų

Čikaga, vasario 7 d. (AP/,,Draugo” info.) — Kaip rodo neseniai naujienų agentūros AP atliktas žurnalistinis tyrimas, net 30 JAV valstijų policininkams leidžiama pradėti darbą vos juos pasamdžius. Neretai uniformuoti bei ginkluoti naujokai važinėja miestų gatvėmis be vyresnių policijos narių priežiūros praėję vos 40 valandų mokymo kursus. Pastarieji kursai — tai daugiausia kompiuterio ekrane perskaityti ar peržiūrėti pamokymai, nedaug ką bendro turintys su realiu tvarkos saugotojo darbu.

Kaip pripažino daugelis policijos vadovų, atskirų valstijų įstatymai leidžia nevienodą laikotarpį, kurio metu naujokai gali dirbti praėję tik pagrindinius apmokymus. Vienur toks laikotarpis trunka pusę metu, kitur — net dvejus metus. Praėjus šiam laikui, policininko viršininkai nusprendžia, ar verta darbuotoją siųsti į Policijos akademiją.

Pasak policijos vadovų, laikotarpis, kuomet naujokams leidžiama dirbti be specialaus išsilavinimo, sistemai sutaupo nemažai lėšų. Mat jei policininkas išsiunčiamas tobulintis į Policijos akademiją, jis paprastai gauną tokį pat atlyginimą, nors studijų metu ir nedirba. Be to, metų—dvejų laikotarpis yra pakankamas, kad padirbėjęs pareigūnas apsispręstų, ar policininko karjera iš tiesų yra tai, kuo jis nori užsiimti.

Deja, kaip rodo praktika, darbas gatvėse nuo pirmųjų dienų ne visuomet atstoja Policijos akademiją. Neseniai Mississippi valstijoje keturis mėnesius be specialaus paruošimo dirbęs pareigūnas sulaikė neginkluotą ir pavojaus aplinkiniams nekeliantį paauglį priglaudęs užtaisytą pistoletą prie jo smilkinio bei kurį laiką vaikiną be priežasties smaugė. Illinois valstijoje policininkas, vydamasis sprunkantį automobilio vairuotoją, pakliuvo į avariją, kurioje žuvo niekuo dėtas žmogus. Indianoje universiteto policijos naujokas nušovė neginkluotą studentą.

 ,,Juk nenorėtumėte, kad smegenų operaciją atliktų tam nepasiruošęs chirurgas? Lygiai taip pat neturėtų būti asmenų, nešiojančių policijos ženklelį bei ginklą, kurie neturi tokioms pareigoms tinkamo išsilavinimo”, — minėtuosius incidentus komentavo ,,Missouri Peace Officer Standards and Training Program” vadovas Jeremy Spratt.

J. Spratt teigimu, policijos naujokų, dirbančių be tinkamo išsilavinimo problema aktualiausia mažuose miesteliuose, kur policijos darbuotojų ir taip trūksta.

Pasak advokato Charles Chapman, vienai šeimai padėjusio laimėti 5,4 mln dolerių vertės bylą, netrūksta atvejų, kada tiek patyrusių, tiek naujai pasamdytų policijos pareigūnų veiksmus galima pateisinti. Tačiau neretai naujokų neprofesionalumas ir jų vadovų neatsakingumas tiesiog šiurpina.

2004 m. Illinois valstijoje policijos naujokei įsitraukus į vieno automobilio gaudynes, įvyko avarija, kurios metu žuvo 58 metų moteris medicinos sesuo. Kaip paaiškėjo teismo metu, avariją sukėlusi jaunoji policininkė net nebuvo išėjusi minėtojo 40 valandų trukmės kurso. Važiuodama dideliu greičiu, pareigūnė nebuvo įsijungusi mėlynų švyturėlių — ne todėl, kad pamiršo, bet todėl, kad paprasčiausiai nemokėjo kaip tai padaryti.