Čiurlionio galerija pražydo gimtinės spalvomis

Laima Apanavičienė

Rugsėjo 7 d. Čiurlionio galerija atidarė naują sezoną. Penktadienį įvyko pirmosios šio sezono parodos – žinomų tautodailininkų iš Lietuvos – Dalios Kerpauskienės (tekstilė) ir Vytauto Pastarnoko (tapyba) darbų paroda ,,Gimtinės spalvos”.

Gausiai susirinkę žiūrovai gėrėjosi D. Kerpauskienės gobelenais. Atlikti jos autorine technika, gobelenai traukė žiūrovų akį. Lietuviški koplytstulpiai, gėlės, ornamentai – tai dailininkės darbų temos.

Vieną darbą D. Kerpauskienė atvežė specialiai Amerikos gyventojams – tai pastatai–dvyniai, kurie New York buvo sugriauti teroristų. Parodos dalyviai klausinėjo autorę apie jos darbus, žavėjosi jų koloritu. Pasirodo, kad autorė daug metų dirbo koloriste tekstilės fabrike. Tas darbas davė savo vaisių – ji puikiai jaučia spalvą. Jos gobelenai, kuriuos ji daro nuo 1980 metų, patiko Čikagos žiūrovams.

Lankytojus nustebino Vytauto Pastarnoko kūryba. Sunku patikėti, kad jaunas menininkas gali taip žavėtis etnokultūra. Jo darbuose – lietuviškas kaimas. Ir ne šiaip sau kaimas – jo istorija. Žiūrovai ilgai stoviniavo prie Vytauto darbų. Jaunesni sakė, kad tai tikra istorijos pamoka, vyresniems jo darbai priminė gimtąjį kaimą, kuris liko toli toli nuo dabar gyvenamų vietų.

Vytautas sako, kad jis piešia tai, ką gerai pažįsta. Jam patinka lietuviškas kaimas, jo gamta. Jis domisi Lietuvos etnokultūra, tad ir jo drobėse vyrauja šios temos. Šiemet Vytautas gavo A. Varno premiją, jam suteiktas kūrėjo statusas.

Nemačiusieji parodos gali ją apžiūrėti kiekvieną dieną, išskyrus pirmadienį ir antradienį nuo 12 val. p.p. iki 6 val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago.