Dabartinė globalinio atšilimo padėtis

Zenonas Prūsas

Globalinio atšilimo problema vis didėja. Bandydamas sutaupyti „Draugui” popierių ir jo puslapių skaičių, bandysiu šią problemą apibendrinti keliomis eilutėmis ir atsakyti į keletą svarbesnių klausimų.

Pavyzdžiui, ar etanolis (etilo alkoholis) galėtų pakeisti benziną kaip pagrindinis automobilių kuras? Abiem atvejais automobilyje pagrindiniai degimo produktai yra anglies dvideginis ir vanduo. Todėl jei anglies dvideginis yra tikrai pagrindinė globalinio atšilimo priežastis, perėjimas nuo benzino į etanolį problemos neišspręstų. Be to, žmonija tuo atveju turėtų pasirinkti: ar ir toliau važinėti automobiliais, ar visai nustoti valgyti. Aš, nemažai prisibadavęs Vokietijoje per karą, galvoju, kad žmonės, truputį pabadavę, pasirinktų valgį, o ne automobilį. Mūsų planeta nepajėgtų patenkinti abiejų šių reikalavimų, ypač didėjant žmonių skaičiui. Taip pat dar nėra patikrinta, kaip šiuo atveju atrodytų globalinio atšilimo problema. Gal ir naudojant etanolį automobilyje būtų pagaminami „taršalai”, kaip ir naudojant benziną.

Dabar vienintelė išeitis yra pradėti naudoti vandenilį kaip automobilių kurą. Šiuo atveju degimo produktas būtų vanduo, kuris galbūt neprisidėtų prie globalinio atšilimo. Bet šiuo atveju būtų reikalingi nauji varikliai ir, svarbiausia, milžiniški kiekiai elektros energijos vandeniliui išgauti iš vandens. Tiek energijos būtų galima gauti tik per atominės energijos panaudojimą, bet ir ji turi neigiamų pusių. 

Bent aš nematau geresnio problemos išsprendimo, kaip tik surasti tikrąjį globalinio atšilimo kaltininką, jei ir toliau naudosime benziną. Šiuo atveju bent man niekas nėra įrodęs, kad grynas anglies dvideginis, kaip cheminė medžiaga, sukelia globalinį atšilimą. To nėra įrodęs net ir buvęs viceprezidentas Al Gore. Anglies dvi-deginis turi labai žemą cheminės energijos potencialą. Juk jis visas buvo sunaudotas per anglies ir deguonies reakciją. Todėl anglies dvideginis nepajėgtų pradurti saulę dengiančio ozono sluoksnio. Tam yra reikalingas energijos turintis chemikalas, pavyzdžiui, koks nors fluorokarbonas. Aš vis turiu grįžti prie „taršalų”, pagaminamų automobilio variklyje, deginant benziną su visais į jį įmaišytais chemikalais.  Apie „taršalų” cheminę sudėtį yra labai mažai žinoma, ypač apie jų chemiją. Būtų gerai, jei jais būtų daugiau susidomėta. Gal kas gautų Nobelio premiją už žmonijos išgelbėjimą.