Mirė Birutė Pūkelevičiūtė

Vilnius, rugsėjo 21 d. (ELTA) — Eidama 85uosius metus, rugsėjo 21 dieną po sunkios ligos Vilniuje mirė rašytoja, vertėja, aktorė ir režisierė Birutė Pūkelevičiūtė, pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.

Birutė Pūkelevičiūtė gimė 1923 metų rugpjūčio 12 dieną Kaune. 1941 m. baigė gimnaziją Kaune, tuo pat metu lankė dramos studiją bei mokėsi Kauno konservatorijoje. 19411944 m. studijavo VDU germanistiką ir žurnalistiką. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1948 m. apsigyveno Kanadoje, 1965 m. persikėlė į JAV, gyveno Čikagoje, Dayton, Floridoje. 1998 m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1998 m. — Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Birutė Pūkelevičiūtė vaidino Kauno jaunimo teatre, Augsburgo lietuvių dramos teatre Vokietijoje, su kitais Monrealyje suorganizavo lietuvių dramos sambūrį. 1957 m. scenai pritaikė ir režisavo K. Borutos ,,Baltaragio malūną”, 1958 m. pastatė B. Sruogos ,,Milžino paunksmę”, paruošė ir režisavo pirmąsias lietuviškų vaidinimų plokšteles. Birutė Pūkelevičiūtė debiutavo eilėraščių knyga ,,Metūgės” (1952). Rašytoja išleido romanus ,,Aštuoni lapai” (1956), ,,Rugsėjo šeštadienis” (1970), ,,Naujųjų metų istorija” (1974), ,,Devintas lapas” (1982), apsakymų bei apybraižų rinkinį ,,Marco Polo Lietuvoje” (1982), poemų knygą ,,Atradimo ruduo” (1990).

Visa rašytojos grožinė kūryba atspindi lietuvių išeivijos gyvenimo kasdienybę, prisitaikymo prie svetimų miestų, gamtovaizdžių, visuomenių malonumus ir kartėlius. Prozoje autorė retrospektyviai grįžta į Lietuvą, prisiminimai, dienoraščio nuotrupos — poetiškiausia ir stilistiškai turtingiausia Birutės Pūkelevičiūtės kūrybos dalis.

Rašytoja parašė eiliuotų pasakų vaikams, straipsnių apie išeivijos teatrą bei literatūros klausimais.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje, aktyviai įsijungė į kultūrinį nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, dalyvavo įvairiuose susitikimuose su skaitytojais. Birutė Pūkelevičiūtė apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5ojo laipsnio ordinu.

Birutės Pūkelevičiūtės kūryba, nepraradusi aktualumo ir išliekamosios vertės, iš naujo leidžiama Lietuvoje ir vėl džiugina vis naujas skaitytojų kartas.