anniversary
Renginio šeimininkas, buvęs Kongreso narys Don Ritter ir Atstovų rūmų daugumos vadovas Steny Hoyer. D. Ritter, pristatydamas S. Hoyer, prisiminė judviejų ir kitų Kongreso narių delegacijos kelionę, kurios tikslas buvo išreikšti JAV solidarumą, kilus neramumams 1991 m. sausį, į Baltijos šalis.

Paminklo komunizmo aukoms atminti vienerių metų sukaktis

Monika Ramanauskaitė
Specialiai ,,Draugui’’ iš Washington, DC

Jungtinių Amerikos valstijų sostinėje Washington, DC iškilmingai paminėta paminklo komunizmo aukoms atminti atidarymo vienerių metų sukaktis. Šalia kitų istorinių paminklų, politinių centrų, Massachusetts ir New Jersey gatvių sankirtoje, saulėtą ir šiltą š. m. birželio 12 d. rytą rinkosi garbingi svečiai. Į minėjimą atvyko Prekybos sekretorius Carlos Gutierrez, Atstovų rūmų daugumos vadovas Steny Hoyer, Kongreso nariai: Thaddeus McCotter (R-MI), Denis Kucinich (D-OH), Shelley Berkley (D-NV), Dana Rohrabacher (R-CA), Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), Jackie Speier (D-CA), Eliot Engel (D-NY), Anna Eshoo (D-CA) ir Marcy Kaptur (D-OH), diplomatinio korpuso, visuomeninių organizacijų, žiniasklaidos atstovai.

Tokiame minėjime išnyksta politinių partijų įvairovė, trumpam pasimiršta rinkiminių kampanijų rūpesčiai. Visus suvienija pagrindinis šventės tikslas – demokratija ir laisvė, komunizmo aukų atminimas, Tom Lantos atminimas. ,,Įsipareigojimas laisvei peržengia bet kokią politinę partiją”, – renginio metu, dalindamasis ilgamete darbo patirtimi, sakė Kongreso narys McCotter. D. Rohrabacher, paminklo projekto autorius, tiki, kad „nieko nėra svarbiau už komunizmo aukų atminimą”. Šiandien jie – laisvės gynėjai ir čempionai.

monumentŽinome, kad Jungtinės Amerikos valstijos – demokratijos lopšys: šalies gyventojai, kitataučiai jau daugelį metų džiaugiasi žodžio, tikėjimo, rasės, lyties, odos spalvos ir politinių įsitikinimų laisve. Tiesa, dalyvių nuomone, pasaulyje vis dar jaučiame komunizmo grėsmę. Todėl nevalia pamiršti šios santvarkos pėdsakų, negalime likti abejingais kovojusiems, kentėjusiems, žuvusiems ir tiems, kurie komunistinę santvarką išgyvena šiandien. Apmaudu, kad Kinijos, Kubos ir Vietnamo tautos vis dar komunistinės valstybės. Tačiau JAV palaikymas, daugelio kitų šalių parama ir artimas bendradarbiavimas skatina tikėti ir drąsiai eiti pergalės link. Kongreso rūmų narys Rohrabacher sakė: „Mes, laisvi žmonės, netoleruosime komunistinio režimo”, nes komunizmas, pasak politiko ir paminklo įkūrimo pirmininko Lee Edwards, – didžiausias pavojus laisvei.

Švenčiant paminklo komunizmo aukoms atminti vienerių metų sukaktį iškyla garbingi, istorijoje įrašyti prisiminimai. Mename svarbias asmenybes, jų nuopelnus, palaikymą, esame dėkingi jiems. Don Ritter, šventės dalyvius kvietė sugrįžti į 1991 metus. Tada Rygoje, Taline ir Vilniuje subruzdėjo rusų armija. Baltijos valstybėse pasigirdo šūviai, aidėjo kareivių balsai, pravažiuojančių tankų keliami garsai. Ritter, buvęs Kongreso rūmų narys, ir Steny Hoyer, tuo metu užėmę pirmininko pareigas Helsinkio komisijoje, suskubo į kelionę už Atlanto vandenyno: į Lietuvą, Latviją ir Estiją. Kodėl? Būti arčiau kovojančių, būti kartu, išreikšti JAV solidarumą. Neabejotina – tai buvo svarbus palaikymas vardan trokštamos laisvės, vardan nepriklausomybės.

Suprantame, kad paminklas komunizmo aukoms atminti yra svarbus istorijos palikimas, kurį nagrinės esančios ir ateinančios kartos. Dar ilgai „skaitysime” gyvenimą žmonių, kurie kentė tironiją, kovojo už teisybę ir kūrė pamatus laisvei. Tom Lantos – vienas iš jų, – sakė Prekybos sekretorius Carlos Gutierrez.

Renginio svečiai už nuoširdų rūpestį ir didžiulę paramą įamžinant komunizmo aukų atminimą dėkojo buvusiam bendradarbiui, draugui, geram bičiuliui ir pažįstamam Tom Lantos, kurio netekome 2007 metais vasario mėnesį. Žymus politikas, gerbiamas Kongreso rūmų narys po mirties pagerbtas Truman-Reagan laisvės medaliu, kuris buvo įteiktas politiko našlei Anette Lantos.

Šventės metu susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti ir su virtualaus muziejaus komunizmo aukoms atminti projektu. Tikimasi, kad muziejus, kuriame išvysime nepamirštamą raudonojo režimo istoriją, apsilankyti „pakvies” jau ateinančių metų vasarą.

Renginio pabaigoje paminklą papuošė spalvingi žiedų vainikai, puokštės, skirtos kovotojams už laisvę, tikėjusiems ir turėjusiems viltį būti stipresniais už komunizmą. Daugelio šalių ambasadoriai ir diplomatai kartu su Amerikos organizacijų, tarp kurių ir Jungtinis Baltijos Amerikos nacionalinis komitetas, Nacionalinė Amerikos ir Vengrijos Federacija, Amerikos ir Afganistano prekybos rūmai, Tarptautinė Tibeto kampanija ir Krymo totorių asamblėja, atstovais pagerbė per 100 mln. žmonių, visame pasaulyje kritusių kovoje prieš komunistus ir jų propaguojamą santvarką.

Tikime, jog prisiminimuose ilgam išliks šiltas ir saulėtas 2008 metų birželio 12 d. rytas, įspūdingos šventės akimirkos. Norėtųsi, kad tolimesni planai – įsteigti specialų Komunizmo aukų atminimo muziejų Washington, DC taps realybe, kad ateinančios kartos turės galimybę pažvelgti į praeitį, įvertinti laisvės kainą, idant jaustume nenumaldomą atsakomybę ir norą išsaugoti nacionalines vertybes.

tibet
Tibeto amerikiečiai pagerbia komunizmo aukas. Centre – Dalai Lama dukterėčia ir Tarptautinės Tibeto kampanijos atstovas. JBANC nuotraukos