Apie sovietų represijas — žmogus iš šalies

Šių metų rudenį DVD formatu turėtų pasirodyti amerikiečio dominikonų vienuolio Fr. Davido O’Rourke’s dokumentinis filmas ,,Red Terror on the Amber Coast”. Tariamasi, kad filmas būtų rodomas per nekomercines televizijas, prieinamas kultūrinėms institucijoms užsienyje, kurios juo domėtųsi.

Kol kas 6 minučių ilgio reklaminį videoklipą, pristatantį Fr. O’Rourke’s darbą, galima pamatyti internete, adresu http://www.youtube.com/watch?v=EYET4bk0gvU.

Fr. D. O’Rourke’s filmas — tai pasakojimas apie sovietų terorą Lietuvoje bei didvyrišką lietuvių kovą prieš komunistinį režimą. Filmo scenarijaus autorius bei prodiuseris Fr. D. O’Rourke Lietuvoje praleido kelerius metus. Jis dirbo Vilniaus šeimos centre ir dėstė Vilniaus universitete. Kaip filmo įžangoje prisipažįsta dokumentinio filmo kūrėjas, kai netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pirmą kartą apsilankė mūsų šalyje, apie Baltijos valstybes Kalifornijoje pastaruoju metu gyvenęs vienuolis žinojo nedaug.

Tačiau svarbiausia tai, kad Fr. D. O’Rourke buvo atviras naujoms patirtims. ,,Dar nė nespėjus lėktuvui nusileisti pastebėjau, kad ši vieta yra ypatinga. Visas oro uostas [...] buvo aptvertas aukšta betonine tvora, ant viršaus apraizgyta spygliuota viela. Nuo 1940 iki 1992 m. šią tradiciškai katalikišką šalį ir nepriklausomą valstybę buvo okupavusi Sovietų armija. Šios šalies demokratiškai išrinkta vyriausybė buvo išvaikyta, o jos vadovai — areštuoti. Valstybė buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos, žmonės priversti išmokti rusiškai. Stalino slaptoji policija, žinoma kaip KGB, ją kontroliavo tiesiogiai iš Maskvos”, — viename atvirame laiške savo misijos vadovybei JAV rašė Fr. D. O’ Rourke.

Šiuo atveju svarbiausia ne tai, ar savo filme Fr. D. O’Rourke atrado kažką naujo. Aukščiau cituota informacija kiekvienam lietuviui puikiai žinoma jei ne iš asmeninės ar tėvų patirties, tai bent jau iš senelių pasakojimų ar istorijos vadovėlių. Išties reikšminga tai, kad skaudi lietuvių patirtis ir, sovietams vadovaujant, šalyje įvykdyti nusikaltimai vaizdžiai pateikiami bet kuriam angliškai suprantančiam užsieniečiui suvokiama kalba.

Kovos prieš sovietinį režimą jau įaugusios į kelių lietuvių kartų sąmonę. Tačiau šiuo metu, kai Rusija, rodos, ir vėl griežtina toną dialoge su Vakarais bei vis labiau tolsta nuo demokratinėse valstybėse priimtų visuomeninių ir politinių principų, tokie nešališko asmens pastatyti filmai kaip ,,Red Terror on the Amber Coast” yra nepakeičiamas informacijos šaltinis užsieniečiams. Kartu tai ir tvirtas atsakymas Pabaltijo okupacijos neigimams, nuolat skleidžiamiems iš Kremliaus.

Fr. D. O’Rourke’s dokumentinio filmo personažai — nuo ,,paprastų” kaimo žmonių, dalyvavusių pasipriešinime sovietams, iki Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus bei Lietuvos jaunimo, kuris apie okupaciją išmoko tik iš mokyklinių vadovėlių. Jie visi kalba apie tai, ką jiems asmeniškai reiškė okupacija, ko jie tikisi iš nepriklausomybę atgavusios Lietuvos ir kaip vertina informacijos apie sovietų represijas pasaulyje trūkumą.

Tikėkimės, kad Fr. O’Rourke’s dokumentinis filmas — tai tik pradžia didelio susidomėjimo postsovietinėmis valstybėmis. Šio Europos istorijos laikotarpio platesni tarptautinio masto tyrinėjimai — dar ateityje. Su tuo sutinka ir žymiausi sovietologai.

Tuo tarpu žvelgiant iš lietuvio pozicijų, kuo daugiau su jokiomis Lietuvos partijomis, politinėmis organizacijomis ir pan. nesusijusių asmenų pristatys pasauliui Sovietų okupaciją, tuo plačiau ir įtikinamiau bus paskleista ši žinia. Šiuo atveju Fr. D. O’Rourke yra idealus ,,baltasis propagandininkas” — žmogus iš šalies, nuoširdžiai susižavėjęs Lietuvos istorija ir pasibaisėjęs tuo, kaip sovietai elgėsi su okupuotų valstybių piliečiais.   

,,Draugo" info.