detroit

,,B” grupės nugalėtojos – Čikagos ,,Lituanica” ir Toronto ,,Anapilis”.

ŠALFASS IR JO DIDENYBĖ KREPŠINIS
SUSITIKO DETROITE!


Audronė Sidaugienė

Praėjusį savaitgalį Detroit priemiestyje Southfield įvyko visus metus laukta ir puikiai suorganizuota sporto ir jaunystės, tradicijų ir nepakartojamų emocijų šventė. Čia susirinko daugiau nei 400 visos Šiaurės Amerikos jaunučiai ir jauniai į 5 amžiaus grupių 2008 metų krepšinio pirmenybes. Jau daugiau kaip 40 metų Šiaurės Amerikos fizinio auklėjimo ir sporto sąjungai (ŠALFASS) priklausančių lietuviškų sporto klubų jaunieji krepšininkai ir krepšininkės iš Čikagos ,,Lituanicos”, Detroit ,,Kovo”, Cleveland ,,Žaibo”, ,,Anapilio” ir ,,Aušros” klubų Kanadoje ir jaunieji sportininkai iš New York ir New Jersey ne tik kovoja dėl medalių, bet svarbiausia – per sportą susiranda draugų, tęsia bendravimą ir draugystę, pramogauja ir palaiko lietuvybę išeivijoje.

ŠALFASS Centro valdybos pirmininko Lauryno Misevičiaus sveikinimo žodyje sakoma: ,,Sveikiname šių žaidynių rengėjus – Detroit ‘Kovą’, jau daugiau nei 50 metų puoselėjantį lietuvišką sportinį judėjimą Michigan valstijoje (...) ir kviečiu pamiršti kasdienius rūpesčius – tesuvienija mus visus oranžinis kamuolys – antroji lietuvių religija, jungianti kiekvieną – tiek JAV, tiek Kanados, tiek Lietuvos lietuvius, visomis bangomis pasiekusius Šiaurės Amerikos krantus ir čia sėkmingai išlaikančius lietuvybę. Taigi iš Nemuno krašto – į olimpines aukštumas.”

Suorganizuoti 40 komandų varžybas – tikrai nelengva užduotis. Paulius Butkūnas, Detroit LSK ,,Kovas” pirmininkas, su savo komanda šią užduotį atliko puikiai. Varžybos vyko 4 skirtingose vietose, o varžybų ,,štabas” buvo apsistojęs Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos namuose. Ši parapija šiemet švenčia savo 100 metų jubiliejų. Parapijos patalpose gėrėjomės ne tik jubiliejaus šventimo akimirkomis, įamžintomis nuotraukose, bet ir susipažinome su parapijos istorija – daug senų archyvinių nuotraukų, istorinių pasakojimų puošia patalpas, o kieme stovi naujai pastatytas paminklas, skirtas Šiluvos Marijos garbei. Šventės dalyviams buvo skirtos ir šeštadienio vakaro Mišios įspūdingais vitražais puoštoje bažnyčioje.
Parapijos namuose taip pat veikia ir ,,Žiburio” lietuviška mokykla. Smagu buvo žaidynių dalyviams ir jų tėveliams, ypač ne lietuvių kilmės, neakivaizdžiai ,,susipažinti” su mokyklos abiturientais ir jų darbeliais apie tautinius lietuviškus valgius. Be mokyklos čia triūsia ir ateitininkai, skautai, šauliai, Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos Dukterys. Tikrai labai džiugu, kad tokie namai yra, kad jie tvarkingai prižiūrimi ir juose verda lietuviškas gyvenimas.dereoitsportas

Tai patvirtino ir svečiai, ir vietiniai mičiganiečiai, gausiai susirinkę į šventės vakaronę, kur buvo ir prizų, ir skanaus maisto, ir gardaus alaus, ir lietuviškos muzikos ir dėl... krepšinio.

Tad ir grįžkime prie jo didenybės – Krepšinio. Didžiausias skaičius komandų vėl atvyko iš Čikagos – net 11. Toronto ,,Aušros” klubas, ,,Kovas”, ,,Žaibas” ir ,,Anapilis” turėjo po 6, taip pat buvo 5 jungtinės komandos.

 Jauniausi, ,,Molekulių” grupėje žaidę vaikai, gimė 2000-2003 metais. Jų varžybas stebėti buvo smagiausia. Jų komandos sulaukė garsiausio palaikymo, nes pačios ištikimiausios sirgalės – mamos – negailėjo ne tik katučių, bet ir dūdavo, mosavo vėliavėlėmis, skandavo, ir kartu ašarojo su pargriuvusiais ir pralaimėjusiais. Vis dėlto po atkaklios kovos, nugalėję visus varžovus, čempionų titulus laimėjo Čikagos ,,Lituanicos” komanda, vadovaujama A. Rugieniaus ir P. Majausko. Jei visų grupių nugalėtojai pasidabino įvairių spalvų medaliais, tai ,,molekulių” čempionai gavo dar ir ,,Krepšinio kamuolio” simbolinį prizą, taip pat po kiekvienos pergalės buvo skatinami ir saldžiomis dovanomis. Manau, kad šie žaidėjai ir jų tėveliai buvo patys laimingiausi!

Nors ne mažiau emocijų, gražių perdavimų, rezultatyvių metimų ir čempioniškų pergalių buvo gausu visose grupėse. Vyresniųjų vaikų žaidimai buvo įspūdingi, o pačių vyriausiųjų mūšiai dėl čempionų vardo priminė atkaklias Lietuvos olimpiečių kovas. Tad sveikiname visų grupių nugalėtojus, jų trenerius ir tėvelius.

,,Molekulių grupės” (2000-2003 m. gimusių) – Čikagos ,,Lituanica”, treneriai Algis Rugienius ir Paulius Majauskas; ,,E” mišrios grupės (1998-1999 m. gimusių) – Toronto ,,Anapilis”, treneriai Jonas Ažubalis ir Mindaugas Leknickas; ,,D” mergaičių grupės (1996-1997 m. gimusių) – Toronto ,,Aušra”, treneris Arūnas Čygas;
,,D” berniukų grupės (1996-1997 m. gimusių) – Čikagos ,,Lituanica”, treneriai Algis Rugienius ir Jurgis Riškus; ,,C” mergaičių grupės (1994-1995 m. gimusių) – Čikagos ,,Lituanica”, treneris Donatas Siliūnas; ,,C” berniukų grupės (1994-1995 m. gimusių) – Čikagos ,,Lituanica”, treneris Robertas Blinstrubas; ,,B” mergaičių grupės (1992-1993 m. gimusių) – Čikagos ,,Lituanica”, treneris Stepas Žilys; ,,B” berniukų grupės (1992– 1993 m. gimusių) – NY LAK/NJ Lietuvių sporto klubo jungtinė komanda.
Visi šioje šventėje dalyvavusieji džiaugiasi, kad ,,išaugę” iš amžiaus galės tęsti savo kovas suaugusių krepšinio žaidėjų grupėje, kur vėl kovos vieni prieš kitus, bet, kaip vienas šventės dalyvis sakė – laimės vis tiek ,,mūsiškiai”. Paskutinį gegužės savaitgalį suaugę ŠALFASS krepšininkai kovos dėl apdovanojimų Toronto. Vasarą visi tapsime mūsų olimpiečių palaikymo komanda, o jau rudenį jaunučiai ir jauniai, išsiskirstę po savo klubus, toliau treniruosis ir lauks kito pavasario. Lauks kito ŠALFASS krepšinio turnyro. Visų dalyvių ir žiūrovų vardu – ačiū visiems už emocijas, gražų krepšinį ir draugystę! Ir iki pasimatymo!


detroitsport
,,Lituanicos” molekulės”.