Ekskursija į Upton Siclair aprašytas lietuviškas vietas

Giedrius Subačius

PLB Lituanistikos katedros
UIC profesorius

PLB Lituanistikos katedroje Illinois universitete Lietuvių kultūros kurso paskaitų klausosi 60 studentų. Jei skaičiuotume šio kurso studentus pagal kilmę - suskaičiuotume apie dvidešimt tautybių: amerikiečiai, indai, kinai, korėjiečiai, vokiečiai, meksikiečiai, graikai švedai, vienas asiras, lietuvis, indėnas, rumunas, viena makedonietė ir kt.

Balandžio 30 d., ankstyvą sekmadienio rytą, su šiais studentais išsirengėme į ekskursiją po Upton Siclair aprašytas lietuvių gyvenamas vietas, po Čikagos skerdyklas. Nors lijo smarkus leitus, susirinko daugiau kaip 50 studentų, norinčių susipažinti su lietuviškos emigracijos į Čikagą istorija.

Apėjome buvusių sąvartynų vietas (tai dabartinės 47-oji, 46-oji ir Damen gatvių apylinkės), kurios pavaizduotos Sinclair romane Džiunglės (1905 ir 1906 m.). Iš ten atėjome į S. Paulina ir 46-osios gatvių sankryžą, prie kurios, 4558 S. Paulina adresu stovėjusiame Juozapo Kušleikos restorane (salūne), Sinclair stebėjo tikras lietuvių vestuves, vėliau jas pavadino ,,Dievų dovana” ir aprašė savo romane. Ne tik aprašė, bet ir atkėlė į pradžią - knygą pradėjo būtent nuo jų.

 Tos lietuvių vestuvės - vienas iš svarbiausių veiksnių, paveikusių Sinclair pasirinkti lietuvius savo knygos herojais. Tad Sinclair lietuviškumui pažinti vestuvių vyksmo vieta labai svarbi. Vieną kartą Sinclair net prisipažino tose vestuvėse dainavęs lietuviškai.

Eidami 46-ąja gatve, studentai pakeliui spėjo kyštelėti galvas į Šventojo Kryžiaus bažnyčios vidų - nors vyko Mišios ir jie daug pamatyti nespėjo, vis dėlto jiems neišdildomą įspūdį paliko bažnyčios vidaus erdvumas ir grožis. Bet Sinclair, rinkdamas medžiagą savo Džiunglių romanui, to pamatyti 1904 m. dar negalėjo - bažnyčia pastatyta tik 1913-aisiais.

Priėję Ashland gatvę, aptarėme, kurioje vietoje buvo Čikagos universiteto apylinkės namai (University of Chicago Settlement House), kuriems vadovavo garsioji Mary McDowell - socialinė darbuotoja, emigrantų užtarėja, filantropė, paskyrusi visą gyvenimą darbininkų gyvenimo sąlygoms gerinti. Sinclair užsiminė apie McDowell Džiunglėse, kaip apie Rutkaus geradarę, tik neįvardijo vardu ar pavarde. Dabar toje vietoje, kur Sinclair lankydavosi ir su ja šnekėdavosi, Čikagos universiteto apylinkės namuose, stovi tik baldų parduotuvė.

Pirmosios nepriklausomybės laikotarpio Lietuvos Respublikos valdžia labai pagerbė Mary McDowell - trečiąjį XX a. dešimtmetį ji buvo pakviesta apsilankyti Lietuvoje ir jai buvo įteiktas aukštas apdovanojimas - Gedimino ordinas, už rūpestį ir pagalbą lietuvių emigrantams. Čikaga taip pat pagerbė savo heroję - netoli skerdyklų buvusi trumpa, įstriža Grass gatvė buvo pavadinta McDowell vardu.

Toliau nuo 46-osios gatvės ėjome Ashland gatve į šiaurę, iki 43-osios. Šia Ashland atkarpa ir turėjo atvykti lietuviai vestuvininkai į Sinclair stebėtas vestuves Kušleikos restorane, jeigu jų vestuvių ceremonija tikrai vyko Šv. Jurgio bažnyčioje Bridgeport.

Prie 43-iosios pasukome į buvusias skerdyklas (į rytus), ir priėjome iki pat pagrindinių skerdyklų vartų, netoli Halsted gatvės. Ten, prie Halsted ir Exchange gatvių sankryžos, kažkada buvo garsusis skerdyklų viešbutis (Transit house), kuriame šešias ar septynias savaites 1904 metų rudenį ir gyveno Sinclair, kai rinko medžiagą savo būsimajam romanui Džiunglės. Deja, dabar toje vietoje belikusi tik pieva.

Sušalę ir sužvarbę, dauguma studentų išsivažinėjo namo pradėti rengtis pirmadienį prasidėsiantiems egzaminams. Bet nedidelė mūsų grupelė nutarėme ekskursiją pabaigti ,,Healthy food” restorane Bridgeport. Daug studentų būtinai norėjo paragauti kugelio - jie visi matė, prieš keletą metų 11 TV kanalo (Chanel 11) Čikagoje pastatytą, filmą apie lietuvius, kuriame senatorius Dick Durbin aiškino mėgstantis lietuvišką maistą, ir kad kartais užeinantis būtent į šį restoraną pavalgyti lietuviško kugelio!

Kaip neparagausi, jei senatorius jį taip giria...