Būsimasis ,,Dainavos” koncertas kviečia drauge peržengti slenkstį

Dalia Cidzikaitė

Sausio 28 d., sekmadienį, 3 val. po pietų, ,,Dainava” kviečia chorinės muzikos mylėtojus į koncertą „Per slenkstį”, kuris įvyks naujoje erdvėje  Carl Sandburg gimnazijos koncertų salėje, esančioje Orland Park rajone. Apie naują „Dainavos” ansamblio koncertą kalbame su „Dainavos” ansamblio choriste bei valdybos nare Asta Švedkauskaite.

– Kadangi tai tradicinis, kas dvejus metus ruošiamas solinis koncertas, kiek laiko tokia tradicija jau trunka? Gal galėtumėte priminti, kokius solinius koncertus ,,Dainava” jau yra surengusi?

– Ši tradicija jau trunka keliolika metų. Vienas pirmųjų solinių koncertų pavadinimu ,,Pasiaukojau Dievui, artimui ir Tėvynei” įvyko 1998 metų sausio 18 dieną. Jį surengėme Švč. Mergelės Marijos parapijos bažnyčioje, Marquette parke. Antrasis koncertas buvo surengtas 1999 metais sausio 24 d. toje pačioje salėje ir vadinosi ,,Aukos keliu…grįžtu pas Tave”. Po dvejų metų 2001 m. sausio 14 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Chicago, IL „Dainava” atliko programą „Ir Šviesa, ir tiesa”; po dar dvejų metų – 2003 m. sausio 19 d. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje skambėjo „Marija, Gelbėk Mus”. 2004 metais sausio 31 d. Moraine Valley Fine & Performing Arts Center, Palos Hills, IL koncertavome drauge su Veronika Povilioniene. Na, ir pagaliau 2006 m. sausio 22 d. įvyko „Dainavos” šešiasdešimtmečio koncertas „Nešėm, atnešėm labą dienelę” su saksofonininku Rimvydu Pauliku, pianiste Olivija Urbonaite ir    džiazo muzikantais Aliuku Gyliu, Saulium Gyliu, Vidu Neverausku ir Tomu Strolia.

Kaip matote, gal ir ne visai tiksliai matematiškai kas dveji metai koncertuota, tačiau tikrai matosi šių solinių koncertų dvejopa tendencija: iš religinėsistorinės pusės siekiama prasmingai paminėti Sausio 13osios aukas ir kitus žuvusius už Lietuvos laisvę – todėl koncertai rengiami sausio mėnesį, praūžus Kalėdiniam ir Naujametiniam šurmuliui. Kita vertus, ieškome naujų formų, naujų išraiškos formų muzikoje. Paskutiniai du sausio mėnesio koncertai, manyčiau, tą ir parodo: koncertas su Povilioniene parodė, kaip puikiai dera folklorinė muzika su chorine, koncertas su Rimvydu Pauliku – kaip puikiai skamba instrumentinėimprovizacinė muzika su chorine. Taigi, nuolat ieškome sąlyčio su naujumu, neprarasdami pagarbos ir savotiškos nostalgijos tradicijai.

– Kuo šis būsimas koncertas skirsis nuo praėjusių?

– Šis koncertas, mano manymu, nėra kažkoks išskirtinis savo esme, tačiau jis labiau išryškina ,,namų” sampratą ir požiūrį į juos iš įvairių pusių, į mūsų įprastas tautines sampratas: išvykimo/sugrįžimo sampratos, netekties, emigracijos... Koncertinės programos rengimą, pasak choro vadovo Dariaus Polikaičio, įtakojo du dalykai. Pirmas, Jono Tamulionio ,,Namų psalmių” kūrinys, Dariaus išgirstas iš ,,Aukuro” kolektyvo, ir asmeniniai, šią vasarą patirti Dariaus išgyvenimai. Vis dėlto, kaip ir kiekviename koncerte, svarbiausia yra muzika. Juk kiekvienas pasirinktas kūrinys atskleidžia kažkokią svarbią įžvalgą apie pasaulį, gyvenimą, mus pačius.

– Šių metų koncertas pavadintas „Per slenkstį”. Kas slypi, jei slypi, po juo?

– Viso koncerto preliudu tapo T. S. Eliot eilutės iš jo kūrinio ,,Little Gidding” (Mažas svaigulys): „Mes turim nesiliauti tyrinėti./ Visų tyrimų pabaigoje/ Grįšim ten, kur pradėjom/ Ir iš naujo pažinsim tą patį”. Visa mūsų gyvenimo kelionė kažką pasako apie mus. ,,Namai” – tai ir vaikystė, ta vieta į kurią mes grįžtam, ir taip pat tai slenkstis, ta riba, nuo kurios prasideda išvykimas arba sugrįžimas į namus. Iš dalies dėl to ir kilo toks koncerto pavadinimas.

– Kokie kūriniai skambės koncerte?

– Atliksime apie 15 kūrinių: lietuviškų, angliškų, lotyniškų, grynai vokalinių ,,tribal”, itališkų. Stambesni iš jų: Vytauto Miškinio ,,Amžių keleivis”, M. K. Čiurlionio ,,Kyrie”, Randall Thompson ,,Alleluia”, Jono Tamulionio ,,Namų psalmės”, kelios folklorinės dainos, Leonido Abariaus ,,Viltis”, Nijolės Sinkevičiūtės ,,Miškas” ir kiti kūriniai, bus net vienas ,,new age” kūrinys – ,,Adiemus”.

– Koncertas vyks naujoje erdvėje? Kodėl? Ar netenkino ankstesnės salės? Ar koncertuodami skirtingose salėse nebijote prarasti klausytojų?

– Reikmė naujai erdvei kilo iš esmės dėl akustinių sumetimų. Be to, paskutiniai du soliniai koncertai (su Povilioniene ir su Pauliku) buvo visiškai išpirkti, tad norėjosi šiek tiek didesnės salės ir kad klausytojai nebūtų per daug nutolę nuo mums gana dėkingos salės – Moraine Valley Community College. Taigi, nors ir bijom prarasti žiūrovų dėl naujos salės, į žiūrovo patogumą tikrai buvo atsižvelgta: automobilių aikštelė yra, salė prie pat pagrindinio (LaGrange Rd.) kelio, susisiekimas geras, bilietų įsigijimas patogus dėl interneto ir išankstinio platinimo, akustika nepriekaištinga, salė puikiai išplanuota. Tereikia tikėtis, jog nauja vieta nesutrikdys įprastinio lankomumo.

„Dainavos” koncertas vyks adresu: Carl Sandburg High School, Performing Arts Center, 13300 S. LaGrange Rd., Orland Park, IL. Bilietai: $22 iš anksto, $25 prie durų ($18 moksleiviams iki 18 metų). Iš anksto bilietus galima įsigyti telefonu (800) 494 TIXS arba per www.boxofficetickets.com/dainava, taip pat Seklyčioje (2711 W. 71st St., Chicago, IL, 773476 2655), Lietuvėlėje (5741 S. Harlem Ave., Chicago, IL, 7737881362), Pasaulio Lietuvių Centro ,,Dovanėlėje” (14911 W. 127th St., Lemont, IL) ir Bravo kavinėje (238 Main St., Lemont, IL,  6302573300).