sokis
Lietuvių tautinių šokių kolektyvas ,,Suktinis”.  Inos Stankevičienės nuotr.

Šokio sūkury


Čikagos ir apylinkių lietuviai, visi, kuriems brangi mūsų kultūra ir ją kuriantys žmonės, gegužės 31 dienos vakarą skubėjo į Jaunimo centro didžiąją salę, norėdami sužinoti, kokia programa mus nudžiugins lietuvių tautinių šokių kolektyvas ,,Suktinis” (vad. S. V. Strižigauskai) bei liaudiškos muzikos kapela ,,Sodžius” (vad. G. Juknys, meno vad. R. Pumputis). Į salę rinkosi ir jauni, ir pagyvenę, kurie šeštadienio vakarą norėjo praleisti muzikos bei šokio apsupty.

Šių kolektyvų, kurie kartu yra surengę ne vieną projektą, pristatyti nereikia, nes jie yra žinomi mūsų lietuviškoje kultūrinėje padangėje. Džiugu buvo matyti jaunus žmones, kuriuos sujungė didžiulis noras šokti ir skleisti šį liaudies turtą žmonėms. Šie kolektyvai atrado vienas kitą muzikoje bei šokyje ir jau keletą metų rengia koncertus, džiugina savo gerbėjus. Reikia tikėtis, kad jų meninis bendradarbiavimas ir toliau sėkmingai plėtosis ir sulauksime dar ne vieno įsimintino jų koncerto. Jie ne kartą koncertavo užsienio lietuvių publikai, matėme juos įvairiuose renginiuose, pokyliuose. Savo profesionaliu šokimu ,,Suktinis” džiugina ir operos mylėtojus, dalyvaudamas Lietuvių operos pastatymuose. Stebėdami šio kolektyvo kūrybos kelią – džiaugiamės naujais pasirodymais, kad jie neužmiega ant ,,laurų”, o diena po dienos, po darbų renkasi į repeticijas, tobulina savo šokių techniką tam, kad parodytų scenoje kuo aukštesnį lygį. Tai jiems pavyko.

Atsidarius uždangsokisai maloniai nustebino scenos paruošimas, atsidūrėme Lietuvos kaime, netoli gimtųjų namų, senelių sodyboje – scenos šone būriavosi ,,Sodžiaus” muzikantai, sukosi malūnas, ant tvorų sumauti ąsočiai bylojo, kad tuoj prasidės šaunus subatvakaris. Pasigirdus pirmiesiems kapelos garsams ir scenoje pasirodžius šokėjams prasidėjo koncertas. Pirmoje dalyje pabuvojome ir vakaruškose, kartu su šokėjais trepsėjome suvalkiečių, ,,Vasiliauskų” polkas, sukomės valso ritmu, žavėjomės pamėgtomis lietuvių liaudies dainomis, šokių muzika, stebėjome žinomų choreografų atliekamą ,,Suktinio” vadovės surežisuotą šokių pynę (,,Anės polka”, ,,Gumbinė”, ,,Aštuonnytis”). Maloniai nuteikė ,,Suktinio” šokėjų jaunatviškas polėkis, nepriekaištinga šokio judesių darna, o tai pasiekiama tik didžiulio susiklausymo ir nemažos patirties dėka.

Antroje dalyje pamatėme nemažai pamėgtų šokių, išgirdome kapelos atliekamus liaudiškus kūrinius. ,,Suktinio” šokėjai pašoko ,,Pempel, pempel” ,,Mintinį”, ,,Sodžiaus” muzikantai pagrojo ,,Galalių gegužinę”, ,,Puikiosios dienos”. Vakaro metu buvo rodomos skaidrės su informatyvia medžiaga apie šokėjų gyvenimą, laisvalaikį, koncertų akimirkas.

Šie kolektyvai magiškai užvaldė visus sėdinčius salėje ir įsiaudrinusi publika ilgai nenorėjo atsisveikinti su ,,Suktinio” šokėjais bei ,,Sodžiaus” kapelos muzikantais, reikalaudami dar vieno šokio, dar vienos galimybės pabūti kartu. Šokėjai mielai sutiko pašokti, bisui pakartodami ,,Senamiesčio polką”. Salėje neliko nė vieno abejingo – plojo visi, atsistojimu atsidėkodami už tokį šaunų koncertą. Po koncerto visi skirstėsi pakilios nuotaikos, jausdami padėką koncerto organizatoriams, šokėjams, muzikantams. Po koncerto vyko diskoteka, veikė baras. ,,Suktinis” smagiai visus pasuko šokio sūkury.

,,Draugo” informacija