Ar prie sovietų, ar laisvoj Lietuvoj — lietuviams vienodai

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) — Lietuvos gyventojai panašiai vertina politines santvarkas buvusioje Sovietų Sąjungoje ir dabartinėje Lietuvoje.

Tai rodo nevyriausybinio Pilietinės visuomenės instituto (PVI) užsakymu surengtas reprezentatyvus gyventojų nuomonės tyrimas, kurį atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras ,,Vilmorus”.

Paprašyti įvertinti politinę santvarką Sovietų Sąjungoje ir šiandienos Lietuvoje, 24 proc. respondentų gerai arba labai gerai įvertino santvarką buvusioje Sovietų Sąjungoje, vos daugiau — 25.1 proc. — taip įvertino esamą santvarką Lietuvoje. Blogai ir labai blogai Sovietų Sąjungos santvarką vertina 41.2 proc., o Lietuvos — 32.4 proc. piliečių.

Greta politinės santvarkos gyventojų buvo prašoma skalėje nuo 1 (labai blogai) iki 5 (labai gerai) įvertinti ir kitas Sovietų Sąjungos bei dabartinės Lietuvos gyvenimo sritis ir aspektus: švietimo bei sveikatos apsaugos sistemas, žmonių saugumą ir teisėtvarkos darbą, įsidarbinimo galimybes, ekonominę gerovę, kultūros ir meno būklę, pagarbą žmogaus teisėms, demokratijos lygį, laisvę — galimybę reikšti savo mintis, užsiimti norima veikla, keliauti ir t.t., teisingumo užtikrinimą, lygių galimybių visiems visuomenės nariams laidavimą, moralės normų laikymąsi.

Gerai arba labai gerai apklaustieji vertina didelę dalį Sovietų Sąjungos gyvenimo sričių ir aspektų — švietimo (50 proc.) bei sveikatos apsaugos (47.4 proc.) sistemas, socialinę apsaugą (44.9 proc.), žmonių saugumą ir teisėtvarkos darbą (33.7 proc.), įsidarbinimo galimybes (72.5 proc.), ekonominę gerovę (33.5 proc.), kultūros ir meno būklę (54 proc.), teisingumo užtikrinimą (20.9 proc.), lygių galimybių visiems visuomenės nariams laidavimą (26.2 proc.), moralės normų laikymąsi (34.1 proc.).

Sveikatos apsaugos sistemą dabartinėje Lietuvoje gerai arba labai gerai vertina tik 18.2 proc. apklausųjų, įsidarbinimo galimybes— tik 29.5 proc., žmonių saugumą ir teisėtvarkos darbą — tik 16.4 proc., socialinę apsaugą — 21.9 proc., ekonominę gerovę — 17.3 proc., moralės normų laikymąsi — 17.5 proc. piliečių.

Geopolitines Lietuvos gyventojų nuostatas tiriantys PVI žinovai pastebi, kad vertindami kitas gyvenimo sritis bei aspektus lietuviai įžvelgia akivaizdžius šiandieninės Lietuvos pranašumus.

Laisvę (galimybę reikšti savo mintis, užsiimti norima veikla, keliauti ir t.t.) dabartinėje Lietuvoje gerai arba labai gerai vertina net 60.6 proc. lietuvių, buvusioje Sovietų Sąjungoje — tik 10.5 proc. Demokratijos lygį šių dienų Lietuvoje gerai arba labai gerai vertina 37.6 proc., Sovietų sąjungoje — tik 12.1 proc. gyventojų. Tačiau žmogaus teisių būklę Lietuvoje geriau nei buvusioje Sovietų Sąjungoje vertina vos šiek tiek daugiau piliečių: atitinkamai 28.2 proc. ir 22.2 proc.

Tyrimo metu buvo apklausti 1,006 Lietuvos gyventojai, kurių amžius — 18 metų ir vyresni 20-yje miestų ir 63 kaimuose.