Paminės čikagietės dailininkės gimtadienį

Edvardas Šulaitis

Čikagietė dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė sausio 5 d. mini savo gimtadienį. Ta proga šeštadienį (sausio 6 d.) Marijampolės kultūros rūmų Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje (ji įrengta už čikagietės pinigus) bus prisimintas šis įvykis, pagerbiant plačiai žinomą mecenatę.

Kaip mus informuoja „Lietuvos ryto” dienraščio atstovas Marijampolėje, žurnalistas Algis Vaškevičius, į šventę atvažiuos ir senas čikagietės bičiulis, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Čia bus ne vien tik pagerbta mecenatė M. B. Stankūnienė, bet bus kalbama apie iš Suvalkijos kilusių dailininkų kūrybos parodos suruošimą bei katalogo parengimą.

„Labai tikimės, kad vasarą čikagietė dailininkė atvažiuos į Lietuvą ir pagaliau pamatys savo galeriją”, — rašo minėtas žurnalistas, kuris, beje, prieš porą metų lankėsi Čikagoje ir „Lietuvos ryte” aprašė apie kai kurių čikagiečių ar vietinių organizacijų veiklą.

O savo gimtadienį mininčiai dail. M. B. Stankūnienei linkime dar daug kūrybingų metų!