naukamok
Scenos ir estetikos mokyklos Čikagoje koordinatorė R. Mičiulienė ir vadybininkas K. Stančiauskas.

Čikagoje įkurta nauja mokykla


LORETA TIMUKIENĖ

Pirmasis sumanymas

Vasario 1-ąją dieną „Scenos ir estetikos mokykla” (SEM) pradėjo tarptautinį pasiruošimą roko operos „Eglė žalčių karalienė” 2008-ųjų metų vasaros premjerai. Mokyklos padaliniuose visame pasaulyje bus repetuojamos atskiros operos dalysar
, o vasą vyksiančioje tarptautinėje stovykloje atskirus epizodus, sukurtus visame pasaulyje, bulogos bandoma sujungti į bendrą visumą. Šių metų rugpjūtį Kaune, Nemuno prieplaukoje, vienoje scenoje roko operos ,,Eglė – žalčių karalienė” pastatyme dalyvaus jaunieji lietuvių atlikėjai iš viso pasaulio. Jaunimo atliekamos operos ,,Eglė žalčių karalienė” premjera numatyta Nemuno prieplaukos teritorijoje. Tai turėtų būti įspūdingas reginys – su Nemuno laivyba, Aleksoto aerodromo aviatoriumi, parašiutininkais, ugnies salvėmis ir t.t. Taip pat bus paruošta kamerinė operos versija, pritaikyta nedidelėms uždaroms erdvėms. Jos repeticijos – premjeros planuojamos visose projekte dalyvaujančiose šalyse ir JAV.

Iki 2009 metų vasaros, kai Vilnius taps Europos kultūros sostine, o Lietuva paminės savo tūkstantmetį, planuojama parengti galu
tinę operos versiją. Šio pastatymo pagrindinė scena būtų Vilniuje, kurioje pasirodytų pagrindiniai vaidmenų atlikėjai. Tuo pat metu kitose pasaulio miestų scenose būtų kuriamas antraplanis veiksmas, kuris TV tiltais būtų rodomas ekranuose aplink pagrindinę sceną Vilniuje. Tokiu pat būdu Vilniaus scenos vaizdas būtų siunčiamas į kitus pasaulio miestus, taip suderinant veiksmą visose scenose.

Šiam tikslui operos sumanytojas žinomas kompozitorius Gediminas Zujus Londone, Manchester, Čikagoje ir Briuselyje įsteigė Scenos bei estetikos mokyklos (SEM) padalinius. SEM – tai kūrybos, vaidybos, šokio ir dainavimo mokykla, skirta jaunimui nuo 13 metų, siekiant suteikti jiems profesionalias žinias ir kūrybinio darbo pagrindus, supažindinti su reikalavimais bei įgūdžiais, reikalingais profesionalioje scenoje. Šiuo metu įvairiose šalyse, kur yra didesnės lietuvių išeivijos bendrijos, steigiami maži Scenos ir estetikos mokyklos padaliniai. Jų tikslas – sudominti vaikus Lietuvos kultūriniu gyvenimu, palaikyti jų tautinį sąmoningumą, sutelkti juos ir jų bendraamžius Lietuvoje kūrybiškai bendradarbiauti. Juose gabus lietuvių išeivių jaunimas repetuos operai. Mokyklose bus mokoma šokio, vaidybos, kūrybos ir dainavimo, tuo pačiu metu bus rengiamasi bendram pasirodymui Sigito Gedos ir Laimio Vilkončiaus šiuolaikinėje operoje ,,Eglė – žalčių karalienė”. Mokyklų veiklą organizuos patys aktyviausi šiuo sumanymu susidomėję užsienyje gyvenantys meno žinovai ir žinomi kūrėjai bei
atlikėjai iš Lietuvos: dainininkai Č. Gabalis ir G. Skėrytė, choreografas D. Žebrauskas, kompozitorius R. Mažulis, režisierius S. Uždavinys. Profesionalių šios mokyklos mokytojų pamokos Vilniuje bus filmuojamos, mokymas vyks nuotoliniu būdu, tam bus naudojamos šiuolaikinės technologijos.

Projekte dalyvaus ir užsienio lietuviai

Programos koordinatoriai užsienyje bus atsakingi už tai, kad tos pamokos sėkmingai vyktų. Besimokant ir repetuojant išaiškės geriausiai vaidmenis atliekantys jaunieji atlikėjai, kurie ir bus pakviesti atvykti į Lietuvą – į galutinį pasirodymą. Projekte dalyvaus jaunimas iš 20 šalių – iš kiekvienos jų į projektą paklius po 15 vaikų. Lietuvoje projektą remia Švietimo ir mokslo ministerija, LATGA (Lietuvos autorinių teisių gynimo agentūra), Kultūros ir sporto rėmimo fondas, ieškoma rėmėjų užsienyje. Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje vyks 10 dienų stovykla, į kurią projekto dalyviai vyks už savo lėšas. Pernai vasarą jau buvo surengta lietuvių jaunimo tarptautinė stovykla Vilniuje, į kurią susirinko 15 lietuvių vaikų iš Didžiosios Britanijos ir Lietuvos. Per aštuonias dienas buvo pastatyta dalis L. Vilkončiaus ir S. Gedos roko operos ,,Eglė žalčių karalienė”.

Užsienio lietuviškose bendruomenėse pamokas ves ne mokytoj
ai, o programų koordinatoriai. Jie vaikų iš tiesų nemokys ir savo kūrybinių sumanymų šioje programoje įgyvendinti negalės. Koordinatorių uždavinys bus prižiūrėti, kad viskas būtų atliekama kaip reikia pagal vaizdo įrašus ir kad visos pamokos pakartojamos kuo įmanoma tiksliau. Dirbdami su jaunaisiais talentais matys, kurie vaikai yra gabiausi ir kurie galės dalyvauti pasirodyme Lietuvoje. Tai bus pranešta mokinių tėvams. Suprantama, ne visi norės ir galės vykti į Lietuvą – kai kas mokyklą galbūt lankys dėl bendro muzikinio tobulėjimo.

Kur dingsta gabūs vaikai?

Savo viešnagės Čikagoje metu G. Zujus jau įkūrė pirmąjį Scenos bei estetikos mokyklos padalinį JAV. Ateityje planuojama tokių mokyklėlių įkurti ir kituose JAV miestuose. Čikagoje SEM koordinatore paskirta vaikų teatro ,,Pasaka” vadovė Rūta Mičiulienė, vadybininku dirbs džiazo muzikantas, kompozitorius bei įvairių projektų autorius Kęstutis Stančiauskas, jiems talkins šokėja-choreografė Lina Bulovaitė. Pasak R. Mičiulienės, jau senokai jos galvoje kirbėjo mintis, kur dingsta gabūs Lietuvos vaikai, ar atvykę čia jie pranyksta minioje? Šis projektas – puiki galimybė susitikti po pasaulį išsibarsčiusiam lietuvių jaunimui, parodyti savo gabumus.

Projekto koordinatorės R. Mičiulienės nuomone, pastatymui labai tinkamai pasirinktas kūrinys. Pasaka ,,Eglė žalčių karalienė” turi daug simbolių ir prasmių, artimų ir Lietuvoje, ir išeivijoje gyvenanti
ems lietuviams. Pagal operos libretą Žilvinas atvyksta iš kitos galaktikos padėti Žemei atsikratyti karų, terorizmo ir kitų blogybių. Tai jis gali pasiekti tik turėdamas vaikų su Žemės moterimi. Ja tampa Eglė. Vaikus jie augina vandenyno dugne, kad augdami nematytų ir nebūtų paveikti blogio Žemėje. Užaugę jie turėtų pakeisti gyvenseną Žemėje. Augdami jie domisi, iš kur atsirado, kas jų seneliai, kas  ta Žemė, o Eglę vis stipriau kankina gimtinės ir artimųjų ilgesys. Žilvinas tokių jausmų neturi, jis – ateivis. Bet jis išleidžia Eglę su vaikais į Žemę. Pabaigoje Žilvinas nenužudomas, jis išskrenda atgal į savo galaktiką, prieš tai paversdamas Eglę ir vaikus medžiais turėdamas viltį, kad medžiai gyvens po kelis šimtus metų, gal po tiek laiko Žemė bus pasiruošus priimti jo pagalbą ir jis dar ras juos gyvus.Mokykla pakvietė pirmuosius lankytojus

Vasario 16 d. Lemonte vyko pirmoji atranka į Scenos ir estetikos mokyklos padalinį Čikagoje. Į atranką susirinko per 20 jaunų žmonių. Pasak projekto koordinatorės, jau dabar galima pasakyti, kad mokykloje mokysis labai įvairus ir amžiumi, ir gabumais jaunimas. Tarp jų projekto vadovai pamatė tikrai talentingų vaikų. Darbas mokykloje vyks atsižvelgiant į jų gabumus ir poreikius. Projekto kordinatorė apgailestavo, kad į atranką susirinko tik tokia nedidelė saujelė norinčio mokytis ir tobulėti jaunimo. R. Mičiulienė sakė, kad į kitas Europoje įsikūrusias mokyklas susirinko žymiai daugiau susidomėjusių tarp-tautiniu projektu jaunų žmonių.

Vasario 24 d. Lemonte, Two Rivers Event Center, vyko Scenos ir estetikos mokyklos pristatymas. Jo metu buvo aptarti tolimesni mokyklos darbai ir projektai. Vakare dalyvavo dainininkas, roko operų solistas ir populiarios grupės „Pelenai” vokalistas Česlovas Gabalis. Dainininkas susipažino su mokyklos lankytojais. Č. Gabalis jaunuosius atlikėjus mokys vokalo paslapčių. Negausiai susirinkusiems žiūrovams dainininkas atliko keletą dainų, kartu padainuoti pakvietė ir būsimus savo mokinius. Vakare dalyvavęs dainininkas Edmundas Kučinskas pasidžiaugė, kad jam labai smagu klausytis ,,gyvai” atliekamos muzikos – renginio dalyvius stengėsi išjudinti Kęstučio Stančiausko vadovaujama „Streetdancer” grupė, atlikusi nuotaikingas džiazo melodijas.

Į mokyklos pristatymą atlydėjusi savo dukrą Gabrielę Vida Bieliauskienė sakė, kad jos dukra Lietuvoje noriai dalyvaudavo įvairioje meninėje veikloje. Amerikoje Gabrielė kol kas nerado srities, kur galėtų išbandyti savo gabumus. Jos abi tikisi, kad pamokos Scenos ir estetikos mokykloje padės lavinti dainavimo, šokio įgūdžius, o kartu atsiras galimybė bendrauti su bendraamžiais lietuviais, kuriems nesvetimas noras tobulėti.

Scenos ir estetikos mokyklos koordinatorė R. Mičiulienė trumpai papasakojo, kaip bus dirbama Scenos ir estetikos mokykloje. Ji sakė, kad mokyklos užsiėmimai vyks vieną kartą per savaitę, 1,5 val. truksianti pamoka kainuos 25 dol. Galvojama, kad pamokos vyks Lemonte. Dėl smulkesnės informacijos koordinatorė prašė kreiptis į Scenos ir estetikos mokyklos atstovus Čikagoje: Rūtą Mičiulienę tel.: 312-804-5012; el. paštu: ruta@semas.us, ir Kęstutį Stančiauską tel.: 312-301-1343; el. paštu: kestutis@semas.us.(42)

nmok
SEM koordinatorė R. Mičiulienė (kairėje) ir dainininkas Č. Gabalis (viduryje) su būsimais mokiniais.